Här är alla vi som jobbar med juridisk service

Vår juridiska avdelning

Svea Ekonomis juridiska avdelning har ett tätt och nära samarbete med Svea Ekonomikoncernens övriga verksamheter och har god insikt om vikten av att se klientens kommersiella intressen i ett affärsmässigt sammanhang.

Det innebär att den rådgivning du får inte bara är juridiskt korrekt utan också den bästa kommersiella helhetslösningen för dig.

 

Välkommen att vända dig till någon av våra jurister om du har juridiska frågor. Vi finns representerade på båda våra kontor i Stockholm och Göteborg. Du når oss via +46 8 735 90 00 eller via e-post. Du kan också kontakta oss personligen enligt listan nedan.

 

Jurister Solnakontoret


Teuta Zenelaj

Allmän affärsjuridik, Avtalsrätt, Hyres- och fastighetsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Köprätt, Processrätt, Kommersiell leasingrätt och Bolagsrätt.

Teuta träffas på telefon +46 8 735 29 15 eller via e-post teuta.zenelaj@sveaekonomi.se

Jan Fredrik Richardson

Allmän affärsjuridik, Avtalsrätt, Hyres- och fastighetsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Köprätt, Processrätt, Kommersiell leasingrätt och Bolagsrätt.

Jan Fredrik träffas på +46 8 735 29 94 eller via e-post jan.fredrik.richardson@sveaekonomi.se

Sofi Vading

Allmän affärsjuridik, Avtalsrätt, Hyres- och fastighetsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Köprätt, Processrätt, Kommersiell leasingrätt och Bolagsrätt.

Sofi träffas på +46 8 735 29 63 eller via e-post sofi.vading@sveaekonomi.se

Pia Lejdegård - Chefsjurist

Allmän affärsjuridik, Avtalsrätt, Hyres- och fastighetsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Köprätt, Processrätt, Kommersiell leasingrätt och Bolagsrätt.

Pia träffas på +46 8 735 29 50 eller via e-post pia.lejdegard@sveaekonomi.se

Stefan Parre

Allmän affärsjuridik, Avtalsrätt, Hyres- och fastighetsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Köprätt, Processrätt, Kommersiell leasingrätt och Bolagsrätt.

Stefan träffas på telefon 08-735 29 82 eller via e-post stefan.parre@sveaekonomi.se

 

Parkeringsjuridik


Lars Gabrielsson

Parkeringsjuridik och processrätt.

Lars träffas på telefon +46 8 735 29 47 eller via e-post lars.gabrielsson@sveaekonomi.se

 

Jurist Göteborgskontoret


Eva Herberts

Allmän affärsjuridik, Avtalsrätt, Hyres- och fastighetsrätt, Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Köprätt, Processrätt, Kommersiell leasingrätt och Bolagsrätt.

Eva nås på +46 8 514 931 81 eller via e-post eva.herberts@sveaekonomi.se

 

Våra adresser och externa länkar


Stockholm
SE-169 81 Solna
Telefon: +46 8 735 90 00
Fax: +46 8 735 29 85
Besöksadress:
Evenemangsgatan 31

Göteborg
Box 2149
403 13 Göteborg
Telefon: +46 8 735 90 00
Fax: +46 31 711 18 16
Besöksadress:
Otterhällegatan 12 B