Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Juridisk service – vi ger råd och biträde i juridiska frågor

Juridisk service – vi ger råd och biträde i juridiska frågor

 ”Hög kompetens med egna affärsjurister som tar hand om dina ärenden”

Pia Lejdegård, chefsjurist

Juridisk service

Hos Svea Ekonomis juridiska avdelning får du rådgivning i juridiska frågor. Vi har egna affärsjurister som kan agera ombud för dig under hela rättsprocessen i civilrättsliga tvistemål.

Vi utför samma arbete som advokatbyråerna men till betydligt lägre kostnad. Vid tvister försöker vi att undvika domstolarnas långa handläggningstider och arbetar om möjligt för förlikningar och snabba betalningsuppgörelser.

 

Samtliga våra jurister har mycket stor processerfarenhet och är väl insatta i bransch­specifika frågor som till exempel hyror och energiärenden. Med vår kunskap, snabbhet och beslutsamhet arbetar vi för att nå bästa resultat i dina ärenden.