Kapitalläckage - vi tätar din reskontra från onödiga läckage

”Vi hjälper till med att hitta dubbelbetalningar och andra felhanterade fakturor.”

Stefan Ekmark, ansvarig Kapitalläckage


Kapitalläckage

Kapitalläckage är ett faktum i många bolag - frågan är ofta bara hur stort det är. Vi letar bl a efter och återför:

  • Dubbelbetalningar
  • Betalning i fel valuta
  • Felkonterade belopp
  • Felhanterade kreditfakturor
  • Felaktigt hanterad moms

 

Kundfördelar

  • Förbättrat resultat

  • Unik specialistkunskap

  • Komplett tjänsteutbud

Svea Ekonomis helägda dotterbolag, Svea VAT Adviser AB, hjälper dig att ta kontroll över företagets betalningar.