Svensk moms

”Vi har kunskapen och kan hjälpa dig med momsfrågor i och kring din verksamhet.”

Stefan Ekmark, ansvarig Svensk moms


Svensk moms

Via vårt helägda dotterbolag, Svea VAT Adviser AB, hjälper vi en lång rad större industri­koncerner både inom Sverige och internationellt med frågor rörande moms. VAT Adviser har 7 mycket erfarna och kompetenta medarbetare som enbart arbetar med momsfrågor.

Vår specialisering och proaktiva synsätt har gett oss en unik kompetens som tillsammans med våra effektiva IT-system gör att vi idag är en mycket bra partner inom områden som momsredovisning, momsregistrering samt rådgivning i och kring momsfrågor. Vi har kunskaper som förbättrar ditt resultat.

Kundfördelar

  • En partner i Sverige för all momsredovisning, nationell som internationell

  • Internationellt väl beprövat nätverk inom moms

  • 25 års upparbetad unik specialistkunskap

  • Komplett tjänsteutbud

Fler faktureringslösningar