Internationell momshantering inte alltid så lätt att klara själv

”Vi har kunskapen och kan hjälpa dig med momsregistreringar, löpande redovisning och momsrådgivning i andra länder.”

Vanja Lazic, ansvarig Momshantering

Internationell moms

Via vårt helägda dotterbolag, Svea VAT Adviser AB, hjälper vi en lång rad större industri­koncerner både inom Sverige och internationellt med frågor rörande momregistreringar i andra länder, löpande momsredovisning i dessa länder samt vid behov momsåtervinning. VAT Adviser har 7 mycket erfarna och kompetenta medarbetare som enbart arbetar med momsfrågor.

Vår specialisering och proaktiva synsätt har gett oss en unik kompetens som tillsammans med våra effektiva IT-system gör att vi idag är marknads­ledande inom områden som momsredovisning, momsregistrering samt rådgivning i och kring momsfrågor. Vi har kunskapen som förbättrar ditt resultat.

Kundfördelar

  • En partner i Sverige för all momsredovisning, nationell som internationell
  • Internationell väl beprövat nätverk inom moms
  • 25 års upparbetad unik specialistkunskap
  • Komplett tjänsteutbud
  • Förbättrat resultat