Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

Publicerad | Övrigt

Delårsrapporten finns tillgänglig här på Sveas hemsida under Om oss/Finansiell information, läs här: Delårsrapport 2019-06-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Ågren, vd, 08-735 90 62, lennart.agren@svea.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019.

Publicerad