Asiakastarina: Raahen Valimo

Raahen Valimon pitkä historia ulottuu vuoteen 1919, jolloin kaupunkiin perustettiin konepaja sekä valimo. Vuosien varrella tehdas on käynyt läpi useita omistajanvaihdoksia, ja yhtiö on ehtinyt valmistamaan niin teräslaivoja kuin hissejä perinteisten valimoteollisuuden tuotteiden rinnalla. Välillä valimo oli ulkomaisen sijoitusyhtiön hallussa, kunnes viime vuosikymmenellä se siirtyi takaisin suomalaisomistukseen. Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti tilausmääriin ja silloinen omistaja päätti hakeutua konkurssiin. Raahen Valimo Oy perustettiin syyskuussa 2020, ja alle kahdessa vuodessa yritys on moninkertaistanut liikevaihtonsa.

Jo perustamisestaan saakka Raahen Valimolle on ollut tärkeää kehittää toimintaa nykyaikaisemmaksi. Yrityksen arvoissa korostuu pohjoismaisuus sekä vihreys, ja lähivuosien suunnitelmiin kuuluu investointi hiekan elvyttimeen sekä hukkalämmön keräämisen mahdollistavaan teknologiaan. Kuten meillä Svealla, myös Raahen Valimolla pidetään asiakassuhteita sekä asiakkaan kehityksen tukemista tärkeänä. Pienenä toimijana Raahen Valimon liiketoiminta nojautuu vahvasti yrityksen avainasiakkaisiin – keskittymällä tärkeisiin asiakkaisiin Raahen Valimo pystyy ylittämään asiakkaiden odotukset lopputuotteen laadusta.

Raahen Valimolla on käytössään laskurahoituspalvelumme, ja yritys on ollut tyytyväinen sekä rahoitusmuotoon että saamaansa ensiluokkaiseen palveluun. Sopivaa yritysrahoitusmuotoa valitessaan Raahen Valimo havaitsi, ettei rahoituksen saaminen ollut itsestään selvää. Riskien minimoimiseksi rahoitusta otettiin useasta eri lähteestä, ja laskurahoituksemme haluttiin mukaan palettiin.

Koska valimotuotteiden tuotanto- sekä maksuajat ovat pitkiä, soveltuu laskurahoitus erityisen hyvin Raahen Valimon tarpeisiin. Tuotteita ei tehdä sarjatuotantona vaan jokainen lopputuote on yksilöllinen, ja yhden tuotteen valmistus voi kestää 10–16 viikkoa. Pääoman sitoutuessa tuotantoon voidaan laskurahoituksella auttaa nopeuttamaan kassankiertoa.

“Laskurahoitus on mahdollistanut meille nopean kasvun, sillä sen avulla olemme saaneet käyttöpääomaa vapautettua keskeneräiseen tuotantoon sekä raaka-aineiden hankintaan”, kertoo Timo Kronqvist, Raahen Valimon hallituksen puheenjohtaja.

Yritysten erilaiset tilanteet sekä yksilölliset rahoitustarpeet ovat tuttuja Svean asiakkuusvastaavalle Petteri Hietalalle: “Olemme kehittäneet toimintaamme Suomessa jo kahdenkymmenen vuoden ajan, ja laajan rahoituspalvelutarjonnan myötä olemme vakiinnuttaneet asemamme luotettavana kumppanina yrityksille. Laskurahoitus onkin yksi nopeimmin kasvaneista yritysrahoituspalveluistamme.”

Raahen Valimo päätyi valitsemaan meidät palveluntarjoajakseen ennen kaikkea hyvän palvelun vuoksi. Kronqvist täsmentää: “Hinta ei ollut tärkein tekijä rahoitusyhtiön valinnassa vaan tärkeämpää oli palvelun laatu sekä sujuva yhteistyö. Petterin tapaaminen sinetöi valintamme.”

“Raahen Valimon vahvat terästeollisuuden perinteet, ammattitaitoinen johto ja osaava avainhenkilöstö saivat meidät vakuuttumaan sekä aidosti innostumaan valimon tulevaisuudenvisiosta. Yhteistyö onkin alusta alkaen perustunut vastavuoroiseen avoimuuteen ja win-win-toimintamalliin, jossa molemmat osapuolet tekevät omalla sektorillaan ammattimaista yhteistyötä yhteisen menestyksen eteen. On ollut äärimmäisen mielenkiintoista seurata vahvaan, suomalaiseen perusteollisuuteen nojaavan yrityksen matkaa menestyksen tiellä”, kertoo Hietala yhteistyöstä.

Laskurahoituspalvelumme käyttöliittymä koetaan Raahen Valimolla helppokäyttöiseksi, vaikka alkuun yhteensovittaminen heidän omien järjestelmiensä kanssa vaatikin jonkin verran manuaalista työtä. Petterin avulla tuki saatiin nopeasti järjestettyä ja haasteet ratkottua. Helppokäyttöisen järjestelmän lisäksi Kronqvist mainitsee laskurahoituspalvelumme eduksi nopeat rahoituspäätökset.

Yhteistyö koetaan sujuvaksi ja mutkattomaksi molemminpuolisen arvostuksen vuoksi. Raahen Valimo rohkaisee muitakin yrityksiä kokeilemaan laskurahoitusta yritysrahoitusmuotona, sillä heille se on mahdollistanut kasvutavoitteiden saavuttamisen suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Kronqvist kiteyttää: “Laskurahoitus on oiva kasvun mahdollistaja.”

Raahenvalimo.fi