Säästötili sopii kaikille, mutta mistä säästöille paras tili?

Publicerad tiistai 24 syyskuuta 2019 01.33Säästötilit

Säästötilien korot ovat lähiaikoina alentuneet: rahoituslaitosten tarjoamat korot ovat vuodessa laskeneet pahimmassa tapauksessa kokonaisella prosenttiyksiköllä ja useat toimijat tarjoavat tällä hetkellä nollakorkoa. Tähän markkinatilanteeseen tuli huhtikuussa 2019 uusi kilpailija, kun me julkaisimme korkeakorkoisen säästötilin.

Mikä on paras korko säästöille 2019?

Taloustaito on pitkään seurannut ja raportoinut rahoituslaitosten tarjoamia korkoja talletus- tai säästötileille. Huhtikuun lopun raportista nähdään, että erot koroissa ovat huomattavat. Säästötilien vertailussa nähdään, että yleisesti ottaen perinteisistä pankeista poikkeavat toimijat voivat tarjota talletuksilla paremman koron. Säästötilille säästäminen on helppoa ja turvallista: esimerkiksi Svea Ekonomi ei vaadi talletuksille määräaikaisuutta, säästötililtä voi nostaa varoja kuluitta rajattomasti, tilin voi päättää milloin tahansa ja talletukset kuuluvat Ruotsin valtionkonttorin talletussuojan piiriin 100 000 euroon saakka. Säästötilin avaaminen, sulkeminen ja nostot onnistuvat helposti verkossa.

Kotitalouksien talletuksille Suomessa maksettu korko on keskimäärin 0,11 %. Tässä nykyisessä tilanteessa Svea Ekonomin tarjoama 1 % on markkinoiden paras korko ilman talletuskattoa. Talletustilien korkojen vertailu kannattaa, sillä vaihtelu on suurta. Koron lisäksi säästämisen joustavuus, kuten säästötilin mahdollinen määräaikaisuus ja rajoitukset koskien varojen nostoa, on huomioitava asia. On aiheellista myös tarkistaa, että säästö- tai talletustilin rahat kuuluvat talletussuojan piiriin. Nämä joustavuuteen, helppouteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat ovat perinteisesti olleet suomalaiselle säästäjälle tärkeitä, eikä välttämättä olekaan etsitty kaikista korkeatuottoisinta säästötiliä. Nyt kuitenkin markkinoilla on säästötili, jossa yhdistyvät kaikki positiiviset ominaisuudet, joita suomalainen säästämisestä kiinnostunut ihminen tarvitsee – ja lisäksi markkinoilla korkea talletuskorko.

Säästötili sopii kaikille

Suomalaiset ovat perinteisesti tallettaneet varojaan käyttötileille tai jopa nollakorkoisille säästötileille. Viime vuoden lopulla Kauppalehti uutisoi, että suomalaisten säästämisaste on laskenut jo kahdeksan vuoden ajan – suomalaiset kuluttivat jo enemmän kuin saivat tuloja ja matalakorkoisilla talletustileillä oli 90 miljardia euroa suomalaisten rahaa. Sen sijaan, että esimerkiksi varakassaa pahan päivän varalle pidetään käyttötilillä tai matalakorkoisella talletustilillä, voi nämä rahat laittaa kasvamaan korkoa säästötilille. Varsinkin sellainen säästötili, jossa ei rajoiteta nostojen määrää ja josta nostoja voi tehdä kuluitta, toimii varsin hyvin varakassana ja on lisäksi suomalaisille sopiva helppo ja yksinkertainen tapa säästää.

Suomalaisista jopa 29 % ei vielä säästä millään tavalla. Jos säästäminen on itselle vierasta, voi sen aloittaminen tuntua hankalalta. Säästämisen voi kuitenkin aloittaa pienellä kuukausittaisella summalla, ja säästötili on helppo ja yksinkertainen tapa aloittaa säästäminen. Säästötilille säästäminen onkin Suomessa suosituin säästämisen muoto. Kaikessa säästämisessä ja sijoittamisessa myös hajauttaminen on hyvä tekniikka – osan varoistaan voi sijoittaa korkeamman riskin, mutta myös korkeamman tuoton kohteisiin, kun osan voi kohdistaa riskittömämpään vaihtoehtoon, jossa tuotto on tasainen mutta ei yhtä korkea. Säästötili on hyvä vaihtoehto myös niille, jotka nimenomaan eivät halua hajauttaa, vaan haluavat vain helpon tavan säästää. Voidaan siis sanoa, että säästötilille säästäminen sopii kaikille.

Aloita säästäminen jo tänään

 

Paras säästötili

Säästötili on helppo ja riskitön vaihtoehto niin lyhytaikaiseen kuin pitkäaikaiseenkin säästämiseen. Kun säästötalletuksille tarjottavat talletuskorot ovat melko alhaalla, kannattaa säästötili valita huolella parhaan ratkaisun löytämiseksi. Vertailussa on syytä ottaa huomioon talletuskorko, koron määräytyminen sekä nostorajoitukset ja niitä koskevat mahdolliset lisämaksut. Paras on säästötili sellainen, joka sopii parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.

Säästötili tarjoaa korkoa rahoillesi

Säästäminen ja sijoittaminen kiinnostavat yhä useampia. Hyvä niin, sillä taloudellinen turva on yksi elämän tärkeistä asioista. Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä tuotteita ja palveluita on kuitenkin erilaisia, joten mistä tietää, mikä tukee eri elämänvaiheissa juuri niissä omissa taloudellisissa tavoitteissa? Tässä artikkelissa käymme läpi, mikä on säästötili, mihin säästötilin korko perustuu ja miksi sinunkin kannattaa avata säästötili, jos sitä et ole jo tehnyt. 

Säästötili - tukena ja työkaluna säästämisessä ja sijoittamisessa

Säästäminen ja sijoittaminen kuuluvat kaikille. Säästäminen luo pohjan taloudelliselle hyvinvoinnille – säästäminen ei pelkästään tarjoa turvaa pahan päivän varalle vaan myös mahdollisuuden toteuttaa erilaisia unelmia. Sijoittaminen sen sijaan on toimintaa, jossa aktiivisesti haetaan tuottoa sijoitetulle pääomalle, useimmiten yksityistaloudessa  säästöille. Säästötili sopii loistavasti tueksi kumpaankin toimintaan. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin miten.