Asuntolainan takaus ja vakuudet

Lainan vakuus

Vakuuksien avulla luotonmyöntäjä varmistaa, että sen myöntämä asuntolaina maksetaan sovitussa aikataulussa takaisin. Asuntolainan vakuuksia kannattaakin pohtia jo asuntolainaa hakiessa, jotta tietää millasia vakuuksia lainalle tarvitaan, ja mitä vakuuksia lainalle voi antaa. Asuntolainan ensisijaisena vakuutena käytetään yleensä ostettavaa asuntoa. Asunnon vakuusarvo vaihtelee kuitenkin luotonantajittain, joten lainan loppuosalle tarvitsee yleensä lisävakuuksia kattamaan asunnon vakuusarvon ylittävän osan lainasta. Asunnon ostoon tarvittavien vakuuksien määrään vaikuttaa myös lainakatto, joka säätelee myönnettävän lainan määrää suhteessa vakuuksien käypään arvoon.

Asuntolaina ja lainakatto

Asunnon ostoa säätelee lakisääteinen lainakatto, eli enimmäisluototussuhde. Lainakatto tarkoittaa sitä, että rahoittaja tulee lainaa myöntäessä vaatimaan hakijalta tietyn suuruisen omarahoitusosuuden, eikä se siten lainoita asuntoa kokonaisuudessaan. Näin ollen asuntoa ei voi ostaa kokonaan lainalla, jos vakuutena on ainoastaan ostettava asunto.

Yksinkertaistettuna lainakattosäännön mukaan lainaa ei saa koko kauppasummalle, vaan omaa rahaa pitää olla 5–10 prosenttia asunnon kauppahinnasta. Omarahoitusosuus eli omat säästöt voivatkin olla merkittävässä asemassa asuntolainaa haettaessa.

Ostettava asunto lainan vakuutena

Ostettavaa asuntoa hyödynnetään usein asuntolainan ensisijaisena vakuutena. Ensisijainen vakuus voi kuitenkin olla muu kuin ostettava kohde, mikäli muut vakuudet riittävät lainalle. Asuntolainaa myöntävä luotonantaja arvioi ostettavan kohteen ja määrittelee tälle vakuusarvon. Asuntolainamme osalta käytämme asunnon vakuusarvona keskiarvollisesti 70 prosenttia. Maksimissaan yksittäistä asuntovakuutta vastaan voimme myöntää 85 prosenttia lainaa vakuuden käyvästä arvosta. Vakuudeksi hyväksymme pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa sijaitsevat asuntovakuudet.

Esimerkkinä vakuuksien vaadittavasta määrästä, kun ostajana on muu kuin ensiasunnon ostaja:

  • Asunnon kauppahinta 100 000 €
  • Omia säästöjä 10 000 €
  • Asuntolainaa haetaan 90 000 € ostettavaa kohdetta vastaan
  • Asunnon vakuusarvo pankille 70 000 €
  • Asunnon vakuusarvon ylittävälle osalle, 20 000 €, tarvitaan omia säästöjä tai muu lisävakuus

Asunnon kauppahinta 100 000 €
Asunnon vakuusarvo 70 000 €

Ensiasunnon ostaja:
Ei omaa rahaa, lainatarve 100 000 €
Lisävakuuden tarve 30 000 €

Omaa rahaa 5 000 €, lainatarve 95 000 €
Lisävakuuden tarve 25 000 €

Esimerkkilainan vakuuksista

Asuntoluottoa varten tarvitaan riittävä vakuus, joka voi olla esimerkiksi ostettava asunto täydennettynä tarvittaessa muilla lisävakuuksilla. Ostettavan asunnon lisäksi lainan vakuudeksi sopii hyvin myös muu reaaliomaisuus, kuten asunto-osakkeet ja asuinkiinteistöt, joten lainan vakuuden ei tarvitse olla itse ostettava kohde. Lainamme asuntovakuutena voi toimia pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa tai Oulussa sijaitseva, vakituiseen asuinkäyttöön tai vapaa-ajan asunnoksi tarkoitettu asuinkiinteistö tai asunto-osake. Myös asumisoikeutta voidaan käyttää asuntovakuutena. 

Lainan takaus

Luotonantajat saattavat hyväksyä asuntolainaan myös takauksen, kuten valtiontakauksen, luottotakauksen tai yksityishenkilön antama henkilötakauksen, tarvittavien lisävakuuksien kattamiseksi. Myöntämämme asuntolainan vakuudeksi emme kuitenkaan hyväksy takausta, vaan tarvittavat lisävakuudet katetaan reaalivakuuksilla.

Valtiontakauksessa valtio takaa osan asuntolainasta, jos ostettavasta asunnosta tulee oma tai perheen ensisijainen asunto. Luottotakauksessa luotonantaja takaa maksua vastaan puuttuvan osan lainasta. Henkilötakauksessa asuntolainalle pyydetään yksityishenkilö takaajaksi.

Valtiontakaus asuntolainaan

Mikäli asunnosta tulee oma tai perheen ensisijainen asunto, on joissain tapauksissa asuntolainalle mahdollista hakea myös valtiontakausta. Tässä tapauksessa lainan määrä olla enintään 85 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Lisäksi on hyvä huomioida, että valtiontakaus on enintään 20 prosenttia lainasta, mutta kuitenkin maksimissaan 50 000 euroa. Mikäli asuntolaina halutaan taata valtiontakauksella, perii valtio takausmaksua, joka on 2,5 prosenttia takauksen määrästä.

Myöntämäämme asuntolainaan ei ole mahdollista saada valtiontakausta, mutta lainan vakuutena voidaan hyödyntää esimerkiksi asunto-osakkeita. Vaikka olisit epävarma siitä, riittävätkö suunnittelemasi vakuudet asuntolainan saamiseksi, voit täyttää asuntolainahakemuksen. Hakemuksesi vastaanotettuamme, käymme asuntolainahakemuksesi läpi yksilöllisesti ja olemme tarvittaessa yhteydessä, mikäli tarvitsemme lainallesi lisävakuuksia.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Saitko laskun tai perintäkirjeen tai haluatko kysyä lainasta?

Asiakaspalvelu auttaa