Sweden
Logga in

Arne Liljedahl ny ordförande i Svea Ekonomi 

Publicerad måndag 03 april 2017 02:26

Arne Liljedahl går in som ny styrelseordförande i Svea Ekonomi, Arne har en lång karriär inom finanssektor bakom sig.

Svea Ekonomi har en ny styrelseordförande. Han heter Arne Liljedahl, har en lång karriär inom finanssektorn bakom sig, och tillträder sin post med en speciell avsikt.

Arne Liljedahl börjar sitt värv med att lära känna koncernen Svea Ekonomi, och det är ingen lätt uppgift. Företaget startades 1981 av ekonomen Lennart Ågren, har vuxit till att omsätta omkring 2 miljarder kronor och har cirka 1 000 anställda. Tillväxten har skett både organiskt och genom förvärv, och Lennart Ågren är fortfarande ägare och vd.

–       Det är något alldeles speciellt i att bli ordförande för ett företag där ägaren i praktiken bestämmer allt. Jag måste utforma rollen på ett helt annat sätt än i ett bolag med många ägare, säger han.

Normalt är ordföranden chef över vd, och styrelsens viktigaste uppgift är att tillsätta och avsätta vd. Men i Svea Ekonomi handlar ordföranderollen mer om att vara bollplank. För det krävs att Arne Liljedahl arbetar nära verksamheten och aktivt ser var hans egna erfarenheter och kompetens kan bidra till nytänkande inom det här företaget.

Det är varje företagares dröm att skapa tillväxt och samtidigt behålla flexibiliteten och pionjärsandan. Det har Lennart Ågren lyckats med, och det vill Arne Liljedahl värna om.

–       Atmosfären inom Svea Ekonomi är densamma som hos ett litet företag. Det är en oerhörd styrka. Nu gäller det att skapa strukturer för beslutsfattande som behåller det, och som samtidigt är långsiktigt hållbara, säger han.

En viktig uppgift för Arne Liljedahl blir att förbereda företaget för den dag Lennart Ågren lämnar det operativa arbetet och själv tar över ordförandeklubban.

–       Jag vill hitta den övergången. Personligen har jag ett femårsperspektiv, säger han.

De två känner varandra sedan lång tid tillbaka. De träffades när Arne Liljedahl var finanschef på Nordea, där Lennart Ågren var företagskund. Det klickade mellan dem, och sedan dess har de haft kontinuerliga kontakter.

Arne Liljedahl började i bankvärlden i slutet av 70-talet. Han jobbade på dåvarande PK-Banken och Nordbanken och var med om avregleringen av finansmarknaden. Efter 90-talets finanskris var han med om att bygga upp Nordea, och innehade posten som finanschef där under många år. 2008 lämnade han Nordea för att förbereda sig för sin pension, men då den globala finanskrisen var ett faktum, startade han i stället ett konsultbolag tillsammans med en kollega.

–       Vi åkte jorden runt och berättade om hur man driver en bank under pågående finanskris. Det hade vi lärt oss under den svenska 90-talskrisen och vi var mycket efterfrågade, säger han.

Därefter erbjöds Arne Liljedahl klubban i investmentbanken Carnegie efter att staten tagit över ägandet. Han blev också ordförande i statliga bolåneinstitutet SBAB när det gjordes om till bank.

–       Så när jag fick frågan från Lennart Ågren om jag ville bli ordförande i Svea Ekonomi, kändes det rätt att tacka ja. Med all den erfarenhet jag har, kände jag att jag har mycket att bidra med. Svea Ekonomi är ett oerhört intressant, entreprenörsdrivet bolag, som har vuxit från enmansbolag till vad det är i dag – ett fint bolag med stark position på marknaden.

Nu blir hans uppgift att bidra med processtänkande, hitta varaktiga lösningar inte bara på dagens problem utan även morgondagens, och det utan att ge avkall på entreprenörsandan.

  Nordic Brass frigör kapital med reskontran som säkerhet

  Nordens enda mässingsbruk i Gusum, Östergötland må ha rötterna i 1600-talet men när det gäller affärerna är siktet definitivt inställt på framtiden.

  Svea Ekonomi Checkout nu live på flera plattformar

  Den nya checkouten stöder försäljning till både B2B och B2C – många funktioner och betalsätt som länge varit standard inom e-handeln mot konsumenter fungerar nu lika enkelt och smidigt i all B2B-handel.

  DirektPress säkerställer likviditeten med factoring

  Tretton nya tidningar på tre veckor i januari 2015. Factoring hjälper DirektPress växa så tryckpressarna glöder.