Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Vi värnar om din personliga integritet

Vi värnar om din personliga integritet

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla vår service samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Om du har frågor gällande hur vi arbetar med integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@sveaekonomi.se

Om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilken trädde i kraft 25:e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter gör det möjligt

Dina personuppgifter gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt använda dig av våra tjänster samtidigt som det gör det möjligt för oss att förstå din situation och dina behov därmed kan vi på ett bra sätt erbjuda skräddarsydda lösningar till dig.

Tydligt och Tryggt

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas av banksekretess och hanteras konfidentiellt enligt de lagar och regelverk som berör detta. Vi vill också vara transparenta och göra dig uppmärksam på vilka personuppgifter vi behandlar och varför.  Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas oss och kan begära ett utdrag. Om du skulle upptäcka att vi har felaktiga uppgifter har du rätt att få dessa rättade. I vissa fall kan du även begära att få uppgifter flyttade eller raderade.

Vanliga frågor

Vad räknas som personuppgifter?

Vilka uppgifter samlas in?

Hur länge sparas mina uppgifter?

Hanteras mina personuppgifter enbart av Svea?

Vilka rättigheter har jag?

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss via mejl

info@svea.com

Måndag till fredag 8-17

Ring 08-735 90 00

Hitta din kontakt

Fler kontaktvägar