Kurs: Svensk och internationell moms

"Momsfrågor och hur de hanteras kan vara av avgörande betydelse i affärstransaktioner"

Vanja Lazic, Svea Vat Adviser


Heldagskurs*

*Ny kurs med start hösten 2019 - passa på att nyttja premiärpriset om 1 500 kr!    

De flesta momsutbildningar du kan gå handlar om moms i Sverige, eller så handlar de om utländsk moms. Den här utbildningen tar upp momsfrågor inom både svensk handel och utrikes handel. I utbildningen ingår block ur vår heldagskurs kring internationell handel som vi bedömer vara särskilt viktiga och exempel på delar inom det svenska momsområdet där vi upplever att det finns mycket frågor. Givetvis kan vi om ni så önskar skräddarsy djupare kurser inom vilket som helst av dessa områden.

Mål med kursen

  • Få en grundläggande kunskap kring nationell och internationell moms
  • Kunna veta när, hur och till vem du ska ställa frågor kring ämnet
  • Kunna veta hur olika affärsupplägg påverkar hanteringen av moms

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till dig företag som arbetar nationellt och internationellt, personal som jobbar med ekonomi, sälj, projektledning eller inköp.

Pris

1 500 kr - premiärpris! Gäller öppna kurstillfällen under hösten 2019
(ordinarie pris 4 900 kr)

I priset ingår kursdokumentation, frukost samt lunch.

Kursinnehåll

  • Varuhandel inrikes och utrikes
  • Tjänstehandel inrikes och utrikes
  • Vidarefakturering 
  • Nyheter inom momsområdet i Sverige
  • Nyheter kring Brexit
  • Nyheter kring de nya internationella momsreglerna ”Quick Fixes”
  • Övergripande genomgång av svensk moms kring Fastigheter, Blandad verksamhet och Holdingbolag
Momsfrågor inom svensk och internationell handel
1 500 kr