Utbildning

Känn din kund

Betallösningar
B2B-företagen tror på ökad e-handel men vill inte satsa
8 november 2018

Övrigt
Digg - vägen till ett smartare Sverige
30 oktober 2018

Betallösningar
Black Friday
23 oktober 2018

Betallösningar
5 fallgropar för nya e‑handlare
22 oktober 2018

Övrigt
Svea Ekonomis Policyskola del 2
22 oktober 2018

Publicerad

 

Vem gör du affärer med?

Frågan kan förefalla larvig eller självklar. Alla vet ju vem Per Persson är, men är det Per Persson AB eller HB eller KB eller en Enskild firma?

Att göra affärer med rätt företagsform avgör om vi över huvud taget kan kräva kunden om han inte betalar. Fel identitet på kunden inte bara fördröjer handläggningen, utan kan i sin förlängning försätta företaget i en pinsam skadeståndssituation.

Det finns mycket att lära om associationsformer (bolagsformer). Ur din synvinkel som kreditgivande företag är det absolut nödvändigt att kunna svara på frågor som:

  • Vilken associationsform har min kund?
  • Vem eller vilka har rätt att ingå avtal eller göra affärer för företagets räkning?
  • Vem bär ansvaret för att jag verkligen får betalt?
  • Vilka offentliga register och handlingar bekräftar att företaget är seriöst?

Har du svaret på frågorna kan det vara skillnaden mellan en bra affärsrelation och en kreditförlust.

Publicerad