Ny rapport: Inkassobransjen gir sunnere økonomi for forbrukere

Publicerad mandag 22 januar 2018 12:31Inkasso

– Norge har kanskje den mest velfungerende inkassobransjen i verden, skriver ekspert og ansvarlig for inkasso, Petter Rossbach i Svea.

Ordet inkasso stammer fra latin og betyr «i kassen». Og når du driver bedrift er det der du vil ha pengene dine – på konto, ikke som utestående krav.

Inkasso er et begrep for inndrivning av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver. I fjor sendte norske bedrifter 7,9 millioner saker til inkassoselskaper, som inndrev nesten 30 milliarder kroner. Det ville vært et enormt tap for norske bedrifter å ikke få inn disse pengene, i verste fall betyr det jo kroken på døra om kunder ikke betaler. Samtidig er det viktig å ha en god og ryddig prosess, med balanse mellom personlig service og teknologi for å sørge for at gode kunder forblir gode kunder.

Klikk og les om hva du bør kreve av finansieringspartneren din

En ryddig prosess er viktig i hver enkelt sak, og ingen sak er lik. Erfaringsmessig ser vi at rundt 15 % av fakturaer ikke betales til forfall, og rundt 15 % av disse igjen går til inkasso. De aller fleste sakene løses tidlig i prosedyren. Vi i Svea Finans ser at god dialog er viktig for å finne gode løsninger for begge parter.

Det er det inkassobransjen handler om. Vi fungerer som et mellomledd mellom bedrift som er avhengig av å få inn penger for salg og skyldner som – som oftest – ønsker å gjøre opp for seg.

Ny forskning om sentral sammenheng

Til tross for alt fokuset på bransjen og reguleringene rundt industrien vet vi lite om hvordan inkasso påvirker forbrukerne, utover den enkeltes opplevelser. Det er bakgrunnen for en studie utført av forskere ved Princeton University og Federal Reserve Bank of New York.

Klikk her og les studien utført av forskere ved Princeton University og Federal Reserve Bank of New York.

Oppsummert finner forskerne at en robust inkassobransje som gjør jobben sin faktisk er et gode for forbrukerne!

Ved å analysere data fra Federal Reserve Bank of New York’s Consumer Credit Panel (CCP) forsøkte forskerne å få et mer helhetlig overblikk på hvordan inkasso påvirker private forbrukere. Og funnene er interessante. Ved å sammenligne ulike stater i USA med ulikt regelverk fant de en klar sammenheng mellom regulering av bransjen og forbrukernes finansielle helse.

Dataene ble kontrollert mot eksterne faktorer som inntekt, arbeidsledighet og alder, og funnene er entydige: Strengere regulering fører til mindre tilgang til kreditt for forbrukerne. Derfor får strengere regulering negative konsekvenser for forbrukernes finansielle situasjon, målt etter ulike indikatorer.

Forskerne fant også at de med dårligst kredittranking ble rammet hardest av de negative konsekvensene. Og dersom bedrifter ikke har mulighet til å inndrive gjeld og fordringer må de selv dekke tapene, gjennom dyrere varer og tjenester for alle kundene.

Viktig for verdiskapning

Det er selvfølgelig store forskjeller både i lovverket og kultur mellom USA og Norge.

Men funnene er relevante også for oss. For aspektet med at inkassobransjen ivaretar en sunn økonomi og er helt nødvendig for at vi skal kunne ha et kredittmarked er kanskje litt underkommunisert?

Norge har et svært godt inkassossystem, etter min mening det beste i Europa, kanskje i verden. Det er effektivt og disiplinerende, og ivaretar interessene til begge parter på en god måte.

Dersom noen, forbrukere eller bedrifter, ikke gjør opp for seg gis det en betalingsanmerkning. Dette gjør at andre bedrifter vet man bør unngå å gi kreditt. Det er også en stor fordel for forbrukere som sliter med å holde orden på økonomien, for ikke alle bør få kreditt. At det kan være et gode å bli nektet kreditt ser man jo for eksempel på TV-programmet Luksusfellen.

Det interessante med forskningen er at det viser akkurat dette, på et makronivå og med solide data.

Norsk inkassobransje er preget av høy faglig og etisk standard, er strengt regulert og følger god inkassoskikk. Selvfølgelig er det noen useriøse aktører, det er det i alle bransjer, men de useriøse er i et mindretall. I Norge er inkassobransjen regulert etter inkassoloven. Det kreves konsesjon for å drive inkassovirksomhet og Finanstilsynet har tilsyn med bransjen.

Andre krav og nye muligheter

Inkassobransjen har en viktig rolle i økonomien.

Uten mulighet til å drive inn fordringer ville det være umulig å gi kreditt, og kreditt er avgjørende for verdiskapning og arbeidsplasser. Ifølge Virke Inkasso utgjør én dags kreditt hele 35 milliarder kroner på landsbasis. Derfor er inkassobransjen en viktig del av samfunnet, som skaper produktivitet, sikrer eksisterende jobber, skaper nye arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning.

Inkassobransjen er som så mange andre bransjer i endring. Hos Svea Finans ser vi at kundene har andre krav, og ønsker en aktør som leverer tjenester i hele verdikjeden. Vi tilbyr ulike løsninger som ivaretar hele verdikjeden – fra første faktura til pengene er på konto.