Kontraktsfinansiering - en type avtalefinansiering

Få penger på konto ved å la oss finansiere avtalene dine

Finansiering av kontrakter - avtalefinansiering

Denne tjenesten gir deg penger på konto når du trenger det. For eksempel i forbindelse med etablering av nye kunder. Mange selskap kan oppleve utfordringer knyttet til sin kundevekst. La oss finansiere verdien av kontrakten ditt selskap har med kunden, slik at du kan selge mer til enda flere - oftere. Vi dekker kostnader knyttet til de nye kundene, mens du bruker tiden din på å skape videre vekst. Velger kunden din en abonnementsløsning eller å dele opp betalingen, får du likevel penger på konto med en gang. Vi tar oss av all fakturering og oppfølging av dine sluttkunder, slik at du kan selge mer, uten å være bekymret for voksesmerter.

Slik fungerer kontraktsfinansiering eller avtalefinansiering

 • 1

  Registrere nye kunder og avtaler

  Registrering av både sluttkunder/privatpersoner, bedrifter, borettslag eller annet skjer gjennom digitale løsninger og egenutviklede kundesystemer. Ønsker du at vi skal finansiere verdien av en avtale kan dette også gjøres i systemet. Du kan laste opp avtalevilkår mellom ditt selskap og sluttkunden, inkludert eventuelle angrerettskjema. Avtalen er designet som en avtale mellom selskapet og sluttkunden, og kan signeres med bankID eller andre løsninger.

 • 2

  Finansiering av avtalen

  Dersom du f.eks. trenger finansiering for å dekke varekostnader som oppstår når selskapet tar inn en ny kunde er denne løsningen god. Kan brukes opp mot privatpersoner, bedrifter eller andre selskapsformer – med forutsetning om at sluttkunden er kredittgodkjent. Du får penger på konto dagen etter en godkjent avtale sendes til oss. Løsningen kan brukes for å finansiere oppstarts, -installasjons, - eller engangskostnader du har knyttet til kunden.

 • 3

  API - kobling med eksisterende løsninger

  Har selskapet ditt egne nettsider, eller andre løsninger, kan dette integreres gjennom API. Slik kan du beholde kundereisen i ditt system, mens kundeinfo blir overført til våre systemer. Eksempel på informasjon som kan overføres; info om produkter og tjenester kunden har kjøpt, avtaleperiode, rabatter etc.

 • 4

  Kredittsjekk av kunder

  For at selskapet ditt skal få finansiert en avtale mot en sluttkunde, gjøres det en kredittsjekk av kunden i forkant. Dette har vi gode systemer for internt. Du kan enten bruke våre løsninger, eller vi kan legge det inn som et API på ditt eget nettsted.

Hva kan finansieres og når får vi utbetalt pengene?

Vi finansierer alle kostnader du måtte ha knyttet til din nye kunde. For eksempel ved innkjøp av utstyr, salgskostnader, markedsføring eller annet. Vi betaler ut pengene dagen etter at den godkjente avtalen er sendt til til oss. Da vil du motta pengene på valgt konto.

ikke bruk tid på manuelt arbeid

Digital løsning for kontrakter

Svea har utviklet en ny digital løsning! Nå kan hele kundereisen gjennomføres digitalt, inkludert kredittsjekk av kunden og signering av kontrakten med BankID.

Når salgsprosessen er gjennomført sendes det ut tre kopier av kontrakten. Et eksemplar til selskapet, et til Svea, og et til sluttkunden.

Løsningen fungerer både for kunder som selger B2C og B2B. 

«Enklere – Raskere»

 

Hvordan fungerer Digisign

Vil du vite mer om løsningen? Her kan du se hvordan Digisign fungerer for deg. Enklere og raskere med online signerer av dine kontrakter.

Send oss en e-post

rad@svea.com

Ring oss 

21 54 24 00

Håndterer du en stor mengde faktura?

Med Billing får du frigjort tid og ressurser

Kom i gang