Slik tar Svea samfunnsansvar

Om bærekraft, miljø og mangfold.

Svea Norge - om bedriftens samfunnsansvar.

Vi i Svea er opptatt av hvordan bedriften påvirker folk, miljø og samfunn, både lokalt og nasjonalt. Disse holdningene skal gjenspeiles i våre verdier – engasjement, kompetanse og handlekraft. Vi skal være opplyste, engasjerte og handle gjennom de tiltakene vi gjør for å bidra i samfunnet.

Miljø

Vi er engasjert i miljøet! Våre lokaler er innredet med møbler fra en lokal produsent. Dette er miljøbesparende og skaper flere arbeidsplasser lokalt. Klimaendringene er en kompleks utfordring som hele verden står overfor. Våre ansatte har en miljøbevisst praksis innarbeidet i de hverdagslige rutinene. Blant annet bruker vi digitale løsninger til fordel for papir, ved enhver anledning der det er mulig.

Folk

Vi bryr oss om mennesker, både internt og eksternt. Det er viktig for oss å hjelpe til der vi kan. Vi bidrar til samfunnet ved at vi rekrutterer arbeidsledige og hjelper folk med å få endene til å møtes ved å delta i personlige oppfølgingsmøter, samt gjennom våre produkter og tjenester. I tillegg kan våre ansatte søke om sponsorpenger til sine hjertesaker.

Samfunn

SOS-barnebyer jobber for at alle barn skal få vokse opp i en omsorgsfull familie, og arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Vi setter pris på dette arbeid og støtter organisasjonen med et månedlig beløp. Vi støtter også andre veldedige organisasjoner ved høytider. Blant annet støtter vi Røde Kors sin redningstjeneste i fjellet, slik at alle kan ferdes trygt i påsken. Svea Norge har nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking, og arbeider kontinuerlig for å avverge forsøk på svindel.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er ny en lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Vil du vite mer om Sveas arbeid med et ansvarlig arbeidsliv så kontakt oss på apenhetsloven.no@svea.com

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering

Retningslinjer åpenhetsloven

Miljøfyrtårn

Hva betyr det å være Miljøfyrtårnsertifisert?

Alle våre kontorer er sertifisert som Miljøfyrtårn. For oss er det viktig å være en inkluderende aktør som aktivt jobber med lokalmiljøet for en grønn omstilling. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi tar vår del av ansvaret. Miljøfyrtårn er et miljøledelsesystem som hjelper virksomheter i alle størrelser med målrettet arbeid for bærekraftige prosesser. Dette innebærer helhetlig og systematisk arbeid med HMS, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Vi vil årlig rapportere vårt klimaavtrykk, konkrete tiltak og måloppnåelse for de tiltak vi har gjennomført og ønsker å gjennomføre.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Klima- og miljørapport

For Oslo

Åpne

Klima- og miljørapport

For Trondheim

Åpne

Klima- og miljørapport

For Hamar

Åpne

Hvordan kan vi forbedre oss?

Ved spørsmål eller innspill på hvordan vi kan forbedre vårt arbeid rundt miljø og klima. Send oss gjerne en e-post.

Send e-post