Dette bør du kreve av finansieringspartneren din

Publicerad fredag 19 januar 2018 10:24Finansiering

Moderne bedriftsledere stiller stadig større krav til sin finansieringspartner, både når det gjelder inkasso og andre finansielle tjenester.

– Den tradisjonelle, rene inkasso-leverandøren er så å si borte. Det samme begynner å gjelde for den rene banken, som bare er bank for bedriftene, fastslår Benth Walmestad.

Walmestad, som er prosjektleder i Svea Finans, konstaterer at finansinstitusjoner som leverer tjenester i hele verdikjeden, i større grad tar over i bedriftsmarkedet.

– Vi ser at bedriftene stiller større krav til sin finansieringspartner. De ønsker en proaktiv partner som ser behovet til kunden og kan levere produkter og tjenester ut fra det, sier han.

Helhetsbilde

Partner Manager Sven Rambech i samme selskap ser den samme utviklingen. Han mener at finansieringsselskapenes største fortrinn er at de ikke bare tilbyr tradisjonell kassekreditt – men også finansiering av fakturaene dag én, samt administrative tjenester som fakturaadministrasjon og inkasso.

– Det er ikke noe galt med kassekreditt. Men hvis selskapet ditt har sterk vekst, eller ønsker å kunne fokusere på kjernevirksomheten, er det like nyttig å få hjelp til å sørge for at fakturaene blir betalt, punktlig og effektivt. Vi i Svea Finans hjelper til med hele verdikjeden, fra du sender fakturaen til pengene er på konto, sier Rambech.

Dyrt å vente for lenge

Mange bedrifter venter i det lengste før de inngår avtale med et finansieringsselskap, gjerne grunnet usikkerhet rundt kostnader og fordi de ikke ser behovet før det melder seg. Da kan det allerede være for sent.

– Hvis du begynner å se etter en inkassopartner først når en kunde har sluttet å betale for seg, havner du bakerst i køen, bak alle de andre selskapene som allerede har meldt sine krav, sier Benth Walmestad.

Også når kundene faktisk gjør opp for seg, er det en fordel å ha en partner i ryggen.

– Selv om bedrifter typisk fakturerer med betalingsfrist på 30 dager, opplever de gjerne at effektiv innbetalingstid er på opptil 50 dager. Og store aktører krever gjerne lengre betalingsfrist. Du må likevel betale dine underleverandører og eventuelle ansatte, og havner lett i bakevja. Med en finansieringspartner i ryggen løser du likviditetsproblemer enklere, sier Rambech.

Dette bør du kreve

Sven Rambech mener dette er en god sjekkliste når du skal finne en finansieringspartner for din bedrift.

  1. Velg en finansieringspartner som har et system som passer for din bedrift. Om du har 10 fakturaer à én million kroner i året, eller en abonnementsløsning med hundre tusen fakturaer, gir det helt forskjellige utfordringer. Derfor bør du påse at samarbeidspartneren din har en løsning tilpasset dine behov.
  2. Hvis du har behov for å konsentrere deg om kjernevirksomheten, så velg en partner som gjør jobben for deg. Da slipper du å sette av unødig tid og ressurser til administrasjon.
  3. Velg en partner som tilbyr hele verdikjeden, slik at du kun har ett selskap å forholde deg til. Mange finansieringsselskaper mangler tjenester for inndrivelse og inkasso.
  4. Still krav til gode IT-løsninger, helst en integrert løsning. Dette gir enklere og mer effektiv administrasjon.

Krav til inkassopartner

Benth Walmestad lister i tillegg opp følgende tre faktorer som er viktige når du skal velge inkassopartner.

  1. Mulighet for integrert IT-løsning som bidrar til effektive rutiner for ajourhold og oppfølging av reskontro. Dette frigir ressurser til kjernevirksomhet.
  2. God balanse mellom personlig service og teknologi i innfordringsprosessen. Det er nødvendig å ha automatiske løsninger i bunnen for å kunne håndtere et stort volum av saker. Rent automatiske løsninger vil imidlertid fort føre til dårlig kundeopplevelse og misfornøyde kunder. Derfor er det viktig at inkassopartneren har personlig oppfølging som kan balansere hensynet til likviditet og kundebehandling.
  3. Flere selskaper tilbyr inkassotjenester etter prinsippet «no cure – no pay», der deres honorar begrenser seg til gebyrer og salær, slik at selve fakturaen uavkortet går til din bedrift. Det er derfor ingen grunn til å betale mer.

– I Svea Finans har vi en stor verktøykasse av tjenester og løsninger. Vi tilbyr ikke én skrutrekker som vi tror skal passe alle, men kan velge riktig verktøy for dine behov, sier Sven Rambech.