Inkassotrender: økende inkassogjeld for næringslivet og for unge voksne

økende inkassogjeld

Publicerad tirsdag 07 november 2023 01:25Inkasso

Vi går en utfordrende høst i møte for næringslivet, spesielt innen bygge-bransjen, detaljhandel og serveringsbransjen.

Tall fra næringslivet

Inkassosaker fordelt på ulike bransjer, gir et interessant innblikk i den økonomiske aktiviteten. Det er tydelig en solid sammenheng mellom antall inkassosaker og omsetningen i ulike bransjer. Utviklingen innenfor varehandel og bygg- og anleggsbransjen utmerker seg.

Bygg- og anleggsbransjen har i 2023 opplevd en betydelig nedgang i inkassosaker sammenlignet med 2022. Ikke akkurat et positivt skifte, da det tyder på fullstendig brems i markedet. Dette gjelder spesielt for underbransjene «oppføring av bygninger og spesialsegmentet innen bygge- og anleggsvirksomhet». Noe som underbygges av konkurstallene, hvor vi kan se at bransjen som helhet er tilbake på nivå med 2019.

Det er viktig å huske at inkassosaker ikke bare er et resultat av økonomisk belastning, men også kan påvirkes av faktorer som endringer i forbrukeratferd, konkurransesituasjonen og eksterne hendelser som pandemi. Det blir derfor viktig med en helhetlig forståelse av bransjenøkkeltall, for å ta informerte beslutninger i tiden som kommer.

Økning i inkassosaker blant de som er i etableringsfasen

Utviklingen blant inkassosaker i forbrukermarkedet er på vei ned. På den ene siden kan dette tyde på vi innretter oss etter den nye hverdagen, med økte renter og priser. Altså at vi bruker mindre penger. På den andre siden kan det skyldes økt digitalisering og at sluttkunden møtes i flere kanaler enn tidligere. Noe som muliggjør raskere innbetaling.

Avgrenser vi utviklingen til aldersgruppene under 36 år, peker pilene i negativ retning. Utviklingen er bekymringsverdig tatt i betraktning at disse aldersgruppene ofte omtales som «etablererne». Et kjennetegn for denne gruppen er ofte at de har lite rom til store økonomiske endringer. De kan nylig ha kjøpt sin første leilighet eller sitt første hus, og har ofte ett til to barn, bil og kjæledyr. Her finner vi i tillegg studentene som sliter med å balansere studiehverdagen og deltidsjobben.

Økning av saker med rettslig inndrivelse

Forståelse for den enkeltes individuelle økonomiske situasjon, tilpasninger og tilrettelagte løsninger kan hjelpe hver enkelt i denne gruppen på veien mot en mer stabil økonomisk situasjon.