Finansiell informasjon

Her finner du finansiell informasjon fra hele konsernet, Svea Bank.

Lennart Ågren, Konsernsjef Svea Ekonomi

”Vi er gründere og derfor forstår vi situasjonen til din bedrift bedre enn de fleste - det er gøy at så mange vil være med oss på reisen.”

Bilde av Lennart som har startet og eier Svea

Kapitaldekning

Her finner du kapitaldekningsanalyser. Informasjon om kapitaldekning og risikohåndtering i Svea Ekonomi.

Her finner du informasjon

Årsrapport

Her finner du alle årsrapportene for konsernet Svea Ekonomi AB.

Her finner du informasjon

Delårsrapport

Her finner du delårsrapporter som dekker perioden fra 1. januar til siste dag i juni inneværende år.

Her finner du informasjon