Inkassotrender: har skyldnerne endret atferd?

Publicerad fredag 10 desember 2021 03:08Inkasso

Hvordan har pandemien påvirket inkassoløpet? Vi får henvendelser fra kunder, som blant annet har spørsmål om trendene og utviklingen i saksinnganger og sakstype (purresak- eller inkassosak) etter pandemien kom til landet. For mange er det nyttig å vite hvor lang tid det tar før en purre- elle inkassosak betales. Har dette endret seg de siste årene og hva skyldes det? La oss tatt en titt på skyldernes atferd før pandemien, kontra nå.

Her kan du lese mer om våre inkassoløsninger 

Går flere konkurs nå enn tidligere?

Vi opplever fortsatt lave konkurstall, heldigvis! Det betyr at mange bedrifter har klart seg kanskje bedre enn forventet gjennom den spesielle situasjonen vi nå står midt oppi. Det er likevel noen bransjer som utpeker seg, og har opplevd største økningen i gjennomsnittlig antall konkurser pr. måned i 2021 mot 2020. Blant disse er bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagervirksomhet. Jobber du innenfor en av disse bransjene kan det kanskje være lurt å ta noe grep, og være med på å dempe denne trenden og hindre utviklingen.

Lese om hvorfor dette er inkasso bygget for din fremtid

Hva kjennetegner de typiske næringsskyldnere i 2021?

For perioden januar 2019 til oktober 2021, kan vi se en sterk vekst og høy variasjon i fordringer som er sendt til vår inkassoavdeling. Vi ser at flere næringskunder betaler opptil 14 dager senere enn før pandemien.

Her er noen av endringene knyttet til næringskrav:

  • Høy vekst i antall fordringer som betales etter at inkassovarsel er sendt ut.
  • Stabil vekst i antall krav som oversendes inkasso.
  • En reduksjon i antall oversendte krav mot historisk dårligere betalere.
  • En økning i antall oversendte krav mot de som historisk er bedre på å betale.

Den største veksten blant oversendte næringskrav til inkasso ser vi i kvartilene 10 001 til 50 000 kr, og 50 001 til 250 000 kr.

Simen Alexander Lund, ansvarlig for styring, risiko og kontroll
Viktigheten av gode kredittprosesser, personlig kommunikasjon og fleksible inndrivelsestiltak vil trolig være sentrale virkemidler inn i den neste perioden.

Industri, kulturell virksomhet (m. underholdning og fritidsaktiviteter), vannforsyning og avløps- og renovasjonsvirksomhet er de hovednæringene som har hatt negativ utvikling i antallet nye betalingsanmerkninger i 2021, mot 2020 og 2019.

Rett rådgivning er viktig for å lykkes, her kan du lese mer om våre løsninger for bedrift

De yngste forbrukerne har fått størst problemer med inkassoregninger under pandemien

For perioden januar 2019 til oktober 2021, ser vi en tydelig nedgang i fordringer som er sendt over til oss. Det er en reduksjon i antall purre- og inkassosaker. Dette kan skyldes at sesongvariasjonene har blitt mindre markante under pandemien. Januar har historisk sett vært den måneden med høyest volum sendt til inkasso. Under pandemien har vi sett en sterk reduksjon i oversendte krav i januar, og en vekst i oversendte krav for juli. Altså ikke i tråd med trenden vi pleier å se.

Vi ser størst vekst i antall oversendte forbrukerkrav fra kr 1001 til 2500, og fra kr 2501 til 10 000 i 2021. Måles dette opp mot 2019 kan vi se en tydelig endring. Gjennom 2019 var det størst vekst blant forbrukerkrav på mellom kr 0 til 500 og kr 1001 til 2500.

Basert på vår statistikk har aldersgruppen 18-25 år hatt størst utfordringer med å betale. Analysene viser en lavere løsningsgrad blant denne aldersgruppen, innenfor 60 dager. I tillegg finner vi her den største prosentvise veksten i antall krav som ender opp som inkassosaker. Til gjengjeld ser vi økt løsningsgrad hos aldersgruppen 46-65 innenfor samme periode. Denne aldersgruppen ser ut til å ha fått bedret sin betalingsvilje, noe som også underbygges av en reduksjon i antall krav som er oversendt til den gruppen.