Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Henkilöstölähtöinen toiminta on yrityskulttuurimme ydin

Yrityskulttuurimme ydin on henkilöstölähtöinen toiminta

Osaava ja tyytyväinen henkilöstö on tärkein voimavaramme ja koko henkilöstölähtöisen toimintamme ydin. Toimintamme ja yrityskulttuurimme olemme sanoittaneet yhteisiksi arvoiksi, jotka ovat samat kaikissa konserniyhtiöissämme, maasta ja liiketoiminnasta riippumatta. Arvomme Omistautuminen, Osaaminen ja Draivi kuvaavat toimintaamme ja tiivistävät yrityskulttuurimme muutamaan sanaan. Arvomme kuvaavat hyvin tapaamme toimia ja työskennellä - ne ovat siten svealaisuuden ydin.

Arvot tukevat tekemistämme

Täällä meillä Suomessa arvot näkyvät toimintatavoissamme. Arvot kuvaavat toimintaamme ja ne ovat meille näkyviä tukipilareita, jotka luovat yrityskulttuurillemme raamit. Yrityskulttuurimme ja toimintatapamme näkyy tehtävissä, joita hoidamme, projekteissa, joita edistämme, ja yleisessä fiiliksessä – olemme sitten tekemisissä asiakkaiden, työkavereiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa, ja riippumatta siitä, olemmeko fyysisesti toimistolla vai etänä.

Konserniarvomme Commitment, Competence ja Drive on rakennettu työn ympärille kuvaamaan meitä svealaisia ja tapaamme tehdä työmme. Olemme sitoutuneita, osaavia ja omaamme vahvan tahtotilan olla parhaita asiakaspalvelussa, ratkaisumahdollisuuksien kehittämisessä asiakkaille, ystävällisiä sidosryhmillemme, mutta myös asiantuntevia jokaisella liiketoimialallamme ja erityisesti toisillemme parhaita kollegoita. Töissä saa ja pitää olla hauskaa - positiivinen ilmapiiri  ja yhteiset ilonhetket motivoivat meitä jaksamaan.

Uskomme vahvasti siihen, että työpaikallaan hyvin viihtyvät työntekijät, jotka kokevat tekevänsä arvokasta työtä, ovat omistautuneempia työlleen ja työkavereilleen kuin ne, jotka eivät koe työnteon olevan mielekästä taikka itselle merkittävää. Yrityskulttuurimme perustuu vahvasti siihen, että olemme täällä toisiamme varten –  tuemme työkavereita läsnäolollamme ja osaamisellamme. Yhdessä hoidamme tehtäviämme, ratkomme haasteita ja luomme mahdollisuuksia. Lisäksi töissä tulisi meistä olla hauskaa, ja juhlistammekin usein onnistumisia ja arjen pieniä iloja yhdessä. 

Omistautuminen – Commitment

Meillä on aito palo työtämme kohtaan, luotamme toisiimme ja kannamme vastuumme. Näin voimme tarjota asiakkaillemme omistautunutta, ystävällistä ja inhimillistä palvelua.

Commitment tarkoittaa svealaisille, että:

"Voin luottaa siihen, että muut omistautuvat työlleen samalla tavalla kuin itse. Olen sitoutunut tekemään työni niin hyvin kuin vain mahdollista ja auttamaan muita tekemään parhaansa. 

“Paljon! Tämä erottaa jyvät akanoista. Itse pyrin aina tekemään kaikki työt niin hyvin kuin pystyn, sekä kehittymään paremmaksi ja kehittämään omalta osaltani Sveaa vieläkin paremmaksi.”

“Asiakkaan probleemaan ei koskaan vastata "ei onnistu", ellei tilanne oikeasti ole täysin mahdoton. Ratkaisua haetaan aktiivisesti.“

“Olemme asiakkaitamme kohtaan hyvin joustavia ja aidosti näytämme välittävämme heistä.“

“Minut huomioidaan persoonana, ei vaan yhtenä svealaisena monien joukosta.”

Osaaminen – Competence

Kehitämme osaamistamme jatkuvasti parhaan palvelun takaamiseksi antamalla toisillemme vastuuta ja tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla ja kehittyä.

Competence tarkoittaa svealaisille, että:

“Osaamisemme on hyvällä tasolla, jaamme tietotaitoa kollegoille ja tällä tavoin autamme toisiamme kehittymään.”

“Sitä, että tarjoan osaamiseni kautta kollegoilleni ja asiakkaille rehellistä palvelua ja ymmärrän mitä olen tekemässä. Seison sanojeni takana ja teen sen minkä lupaan ammattitaitoisesti.”

“Oman tiimin osaaminen on luotettavaa ja ystävällistä. Osaamisemme auttaa jokapäiväisissä tehtävissä, ja näin asiakas saa aina hyvää palvelua.”

“Osaaminen näkyy ammattitaitona ja kollegan auttamisena. Kaikki auttavat kaikkia ja saa kysyä!”

“Jaetaan osaamista siten, että mahdollistetaan henkilöiden siirtyminen osastoilta osastoille, jolloin osaaminen jakautuu mahdollisimman laajasti.”

Draivi – Drive

Yhteinen tekemisen meininki, yhteisöllisyys ja tuloksellisuus kannustavat meitä tarttumaan tuumasta toimeen entistä parempien palveluiden kehittämiseksi.

Draivi tarkoittaa svealaisille, että:

“ Meillä on palo työtämme kohtaan. Tavoite on tehdä työt niin tehokkaasti ja niin hyvin kuin vain mahdollista. Työllä on merkitystä.”

“Sitä, että olemme valmiita kuuntelemaan asiakkaita ja asiakkaiden tarpeita, ja haluamme keksiä niihin ratkaisuja. Minusta on tärkeää, että voimme ylläpitää yksilöllistä palvelua niin, että meillä voi oikeasti puhua ihmisen kanssa, jota kiinnostaa ratkaista asiakkaan haaste.”

“Ihmiset työskentelevät yli osastorajojen ja esimiehet koutsaavat henkilöitä menestyksellä eteenpäin tukien heitä taustalla.”

“Olemme ajan hermolla ja toimimme ripeästi.”

“Hyvä yhteishenki ja avuliaisuus toisia kohtaan. Tehdään yhdessä hyvää jälkeä.”

Tarjoamme enemmän mahdollisuuksia svealaisille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Meille ihmiset, svealaiset, asiakkaamme ja asiakkaidemme asiakkaat, ovat tärkeitä, ja siten on myös tärkeää, että yrityksemme arvot kohtaavat svealaisten omien arvojen kanssa. Meidän joukkoomme sopivat hyvin henkilöt, jotka ovat omistautuneita tiimilleen, jotka mielellään tekevät töitä yhdessä saumattomasti ja tehokkaasti, ja joille on tärkeää, että työpaikalla viihdytään, ja että asiakkaista pidetään huolta.

Sloganimme “Enemmän mahdollisuuksia” toimii hyvin pohjana ajattelumaailmallemme ja toimintatavoillemme. Mahdollisuudet, ja niiden tarjoaminen näkyy meillä sekä yrityksen sisällä svealaisten keskuudessa että yrityksen ulkopuolella asiakaskohtaamisissa ja yhteistyötä edistäessä.

Sloganimme Enemmän mahdollisuuksia tarkoittaa svealaisille, että:

“Svealaisille annetaan vastuuta ja sitä kautta mahdollisuuksia.”

“Meillä kokeillaan rohkeasti uusia juttuja ja asiakkaille tarjotaan palveluita monipuolisesti myös yli osastorajojen.”

“Teemme ahkerasti töitä sen eteen, että asiakkaamme ja potentiaaliset asiakkaamme saavat heille sopivan ratkaisun, joka mahdollistaa enemmän.”

“Me svealaiset suhtaudumme sopivalla vakavuudella tekemäämme työhön ja luomme ratkaisuja ongelmien sijaan.”