Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n kuluttajalle suunnatut palvelut

Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n kuluttajalle suunnatut palvelut

Tietosuojaseloste | Svea Payments Oy | kuluttaja palvelut | pdf

Sisältö

 • Yleistä
 • Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus Rekisterin tietosisältö
 • Säännönmukaiset tietolähteet
 • Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
 • Henkilötietojen siirtäminen
 • Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset
 • Muutokset henkilötietosuojaselosteeseen

Yleistä

Tämä henkilötietosuojaseloste koskee kuluttaja-asiakkaita jotka käyttävät Svea Payments Oy:n tarjoamaa Ostajan apulainen palvelusivustoa. Ostajan apulainen -palvelusivustolla tarkoitetaan verkkosivuja, minne henkilö siirtyy maksutapahtumaan liittyvän viestinnän kautta tulleen linkin avulla. Lisäksi tämä seloste koskee myös kuluttaja- asiakkaita jotka ovat muuttaneet sähköpostiosoitettaan Svea Paymentsin maksulomakkeella tai ilmoittaneet Svea Paymentsille henkilötunnuksensa valitessaan maksutuvaksi erämaksun tai laskun. Svea Payments Oy on osa Svea- konsernia.

Svea Payments toimii yllä mainituissa tilanteissa rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Svea Payments Oy, Ytunnus: 2121703-0, (”Svea Payments”)

Osoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, Finland

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Svea Payments Oy

Puhelinnumero: (09) 321 3300

Sähköpostiosoite: tietosuoja.payments@svea.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Svea Payments tarjoaa verkkokaupan käyttöön Ostajan apulainen -palvelun, jonka yhteydessä Svea Paymentsin ja sinun välille syntyy asiakassuhde. Svea Paymentsillä on asiakassuhteesi perusteella oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi alla esitetyn mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen asiakassuhteen synnyttyä Svea Paymentsin Ostajan apulainen -palvelun käytön yhteydessä. Käytöllä tarkoitetaan tilanteita joissa sinä, Ostajan apulainen -palvelun kautta, teet palautuksen tai reklamaation, annat palautetta verkkokaupalle tai käytät maksutavanvaihto-palvelua. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojasi käsitellään sinun ja Svea Paymentsin asiakassuhteen perusteella syntyvien tehtävien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Tietoja Svea Paymentsin Ostajan apulainen -palvelun kautta tehdyistä toimenpiteistä voidaan myös käyttää Svea Paymentsin tarjoamien palveluiden kehittämiseen sekä tilastollisten- ja markkinatutkimusten suorittamiseen.

Lisäksi henkilötietojesi käsittely on tarpeen jos korjaat aiemmin ilmoittamasi sähköpostiosoitteen maksulomakkeella tai ilmoitat Svea Paymentsille henkilötunnuksesi kun valitset maksutavaksi erämaksun tai laskun.

Yllä esitetyn perusteella, käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Erikoistilanteiden hoitamiseen Ostajan apulaisen avulla sisältäen; palautukset, reklamaatiot, palautteet verkkokaupalle sekä maksutavan vaihtopalvelu
 • Maksutapahtumaan ja Ostajan apulaiseen liittyvään viestintään
 • Sinun (asiakkaan) yhteydenottoa varten
 • liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on myös Svea Paymentsin lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluu mm:

 • Raportointi viranomaisille
 • Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet

Tietoja Ostajan apulainen -palvelun kautta tehdyistä toimenpiteistä voidaan käyttää palvelun toteuttamista ja palveluun liittyvään neuvontaa varten sekä siihen, että pystymme täyttämään lakisääteiset velvoitteemme.

Rekisterin tietosisältö

Jos käytät Ostajan apulainen -palvelun seuraavia palveluita, keräämme sinusta seuraavat tiedot: peruutuksen syy, mahdolliset lisätyt valokuvat, viestit myyjälle, IBAN pankkitilinumeron ja IP-osoitteen. Nämä ovat tarpeen jotta voimme välittää ne verkkokauppiaalle.

Jos olet maksutavan vaihtopalvelun käyttäjä (osa Ostajan apulainen -palvelua), keräämme sinusta seuraavat tiedot: IBAN pankkitilinumero, henkilötunnus ja IP-osoite. Nämä ovat tarpeen jotta luotonantaja voi käsitellä luottohakemuksesi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietosi sinulta.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Svea Payments siirtää henkilötietosi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.

Ennen kuin Svea Payments siirtää henkilötietojasi, Svea Payments tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemään henkilötietojasi Svea Payments kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.

Ostajan apulainen -palvelun käyttöä varten tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa sille verkkokaupalle, jolle sinä kuluttaja-asiakkaana osoitat reklamaation, palautuspyynnön tai palautteen, eli sille verkkokaupalle josta sinä kuluttaja-asiakkaana olet alun perin tilannut tuotteen.

Jos käytät maksutavanvaihtopalvelua, tämän palvelun edellyttämä henkilötieto (henkilötunnus) välitetään luotonantaja Collector Payments Finland Oy:lle.

Svea Payments käyttää kuluttaja-asiakkaille suunnatussa asiakasviestinnässään, eli sähköpostien lähettämiseen, Mailjet SAS:n tarjoamaa palvelua, jolloin perustietoja (ostajan nimi, sähköpostiosoite ja tilauksen tiedot) luovutetaan kyseiselle palveluntarjoajalle.

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla.

Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytämme henkilötietojasi asiakassuhteen päätyttyä niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeuksiemme valvomiseen tai niin kauan kuin sovellettava laki ja säännökset edellyttävät.

Rekisterissä olevia henkilötietojasi säilytetään ainakin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) vaatiman säilytysajan mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoiteeseen Mechelininkatu 1a, 00180, Helsinki, Finland.

Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Jos pyydät Svea Paymentsiltä useampia jäljennöksiä henkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista voidaan periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on Svea Paymentsillä oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

 • Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Svea Payments oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkattiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytä Svea Paymentsiä poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojen poistamiseen on tehtävä osoitteeseen osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1a, 00180, Helsinki, Finland.

 • Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen

Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Svea Payments ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että Svea Payments rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1a, 00180, Helsinki, Finland.

 • Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely

Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus kieltää Svea Paymentsiä käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1a, 00180, Helsinki, Finland.

 • Oikeus siirtää henkilötietojasi järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut Svea Paymentsille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Svea Paymentsin estämättä. Pyyntö henkilötietojesi siirrosta on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1a, 00180, Helsinki, Finland.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Svea Payments pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Svea Payments käsittelee henkilötietojasi sinulla on oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietosuojavaltuutettu Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Puhelinnumero: 029 56 66700

Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et toimita Svea Paymentsille henkilötietojasi Svea Payments ei pysty tarjoamaan sinulle Ostajan apulainen - palveluita, eikä sinulle voida myöntää maksutavaksi erämaksua tai laskua.

Muutokset henkilötietosuojaselosteeseen

Svea Payments pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä henkilötietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä verkkosivuillaan. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Svea Paymentsin verkkosivuilta sekä Ostajan apulainen -palvelusta ja maksutavan vaihto -palvelusta. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 24.7.2019.