Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Insättningsgaranti

Sparkonto

Insättningsgaranti

Sparkonto

Insättningsgaranti

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (Mechelingatan 1A, 00180 Helsingfors, FO-nummer 3237195-7) är en filial till Svea Bank AB (publ) (Evenemangsgatan 31, SE-169 81 Solna, Reg. 556158‑7634) som är registrerat i Sverige.

Vårt sparkonto är godkänt av Riksgälden i Sverige och den omfattas av Sveriges statliga insättningsgaranti. Insättningsgarantin innebär att du som kund har rätt till att dina insättningar ersätts ifall kreditinstitutet försätts i konkurs. Insättningsgarantin garanterar insättningar upp till 100 000 euro per kund.

För insättningsgarantin av insatta medel ansvarar: Riksgälden i Sverige
Insättningsgarantin garanterar: Insättningar och räntan som samlats på dem är skyddat upp till 100 000 euro.
Flera insättningar i samma kreditinstitut: Alla insättningar i Svea Bank AB (publ) och Sveas filialer räknas ihop och den totala ersättningen är 100 000 euro.
Insättningar på ett gemensamt konto: Den maximala ersättningen på 100 000 euro gäller för individuellt för varje insättare.
Ersättningens tid: Den lagstadgade maximala tidsgränsen för utbetalning av erästtningen är från och med det datum då insättningsgarantin trätt i kraft:

7 bankdagar
Ersättningens valuta: Euro
Kontaktuppgifter: Riksgälden i Sverige
Tel: +46 (0) 8 613 5200
Email: ig@riksgalden.se
Nätsida: www.riksgalden.se

Verket för Finansiell Stabilitet
Tel: 0295 253 530
Email: talletussuoja@rvv.fi
Nätsida: http://talletussuoja.fi

Mera information om insättningsgarantin

Riksgälden i Sverige är ansvarar för insättningsgarantin. Mera information om insättningsgarantin hittar du på Sveas
hemsida www.svea.fi och på Riksgäldens sida https://www.riksgalden.se.

 

Uppdaterad 3.1.2022.