Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Tilauslomake -sivuston saavutettavuusseloste

Tilauslomake -sivuston saavutettavuusseloste

Svea Development Oy pyrkii takaamaan Tilauslomake -verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilauslomake-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Development Oy:n pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kahdessa eri osassa:

 1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
 2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Tekstikontrastit

Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin seuraavia puutteita:

 • Keltainen Hei!-teksti huomiosisällössä (1.4:1) (WCAG 1.4.3)
 • Yleisesti turkoosin ja valkoisen yhdistelmä: Aktiivinen murupolun osa, painikkeiden teksti ja valintaneliöpainikkeet (2.64:1) (WCAG 1.4.3)

Käyttöliittymäelementtien kontrastit

Seuraavien käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa havaittiin puutteita:

 • Valintaelementtien ääriviivat (1.6:1) ja myös kohdistuksessa (2.3:1) (WCAG1.4.11)

Tekstin suurentaminen

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun pelkkää tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi. Seuraavanlaisia ongelmia havaittiin:

 • Vaihepolku-elementin sisältö limittyy eri sivuilla niin, ettei siitä saa selvää
 • Etusivulla PayPal-tilin sähköpostitunnus -kenttä jää sivumarginaalin alle niin, ettei käyttäjä näe mitä kirjoittaa
 • Verkkokauppa-sivulla Onko yhtiöllä ollut aiemmin käytössä maksunvälityspalvelua? * -ryhmä ja sen viereinen ryhmä hajoaa täysin

(WCAG 1.4.4)

Otsikot

Virheilmoituskoosteissa otsikot on esitetty ainoastaan lihavoiduin tekstein eikä lainkaan HTML-otsikkotyylein. (WCAG 1.3.1)

Sivujen otsikot

Sivujen title-attribuuteiksi on määritelty “Svea Payments”. Tämän vuoksi käyttäjä ei saa sivun otsikosta palautetta sijainnistaan eikä pysty erottamaan sivuja sen perusteella toisistaan. (WCAG 2.4.2)

Tekstivastineet

Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä oikeanlaista informaatiota. Esim.

 • Säästöpankki-kuvalle on annettu alt-arvoksi “Tapiola” (WCAG 1.1.1)

Vaihepolkuelementti

Varsinkin ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea ymmärtää elementin tarkoitusta, koska sitä ei ole nimetty mitenkään, eikä sillä ole mitään rakennetta. Myöskään aktiivista sivua ei ole merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 4.1.2)

Lisäksi mobiiliruudunlukija TalkBack lukee muista vaiheista ainoastaan title-määritteen “Seuraava vaihe”, ei ollenkaan sivun nimeä (WCAG 1.3.1).

Valitse maksutavat-elementti

Maksutapojen valinta tulisi olla valintaryhmärakenteessa, jolla on yhteinen nimilappu “Valitse maksutavat”. Rahoituspalveluilla, mobiilimaksuilla ja PayPalilla on myös alaryhmiä (joiden tulisi olla omia valintaryhmiänsä).

Alakohtia sisältävistä osioista kuvat kannattaa merkitä ruudunlukijalta ohitettaviksi, sillä ne kertovat toisteisesti saman tiedon, mitä valintaneliöt jo ovat kertoneet ja hidastavat näin ruudunlukijakäyttäjää.

(WCAG 1.3.1, yleinen saavutettavuus)

Puuttuvat valintaryhmämäärittelyt

Verkkokauppa-sivulla on puuttuvia valintaryhmämäärittelyjä. Toisiinsa selkeästi liittyvät valinnat tulisi ryhmittää otsikkonsa kanssa ruudunlukijakäytön helpottamiseksi. Näitä ryhmiä palvelussa olivat:

 • Verkkokaupan liiketoiminnan luonne *
 • Verkkokaupan liiketoiminta kohdistuu *
 • Tuotteet ja/tai palvelut *

(WCAG 1.3.1)

Epäselvät nimilaput

Joillakin etusivun elementeillä on ohjelmallisesti oikein yhdistetyt, mutta sisällöllisesti epäselvät nimilaput. Näitä ovat:

 • Svea rahoituspalvelut -valintaneliö
 • Mobiilimaksut -valintaneliö
 • Pankkiyhteys-tekstikenttä (2.4.6, 3.3.2)

Pakolliset kentät

Kaikkia pakollisia lomakekenttiä ei ole palvelussa merkitty. Näitä olivat etusivulla:

 • Maksutavan valinta
 • Tilinumerokenttä

(WCAG 3.3.2)

Virheilmoitukset

Kenttäkohtainen virheilmoitus ilmestyy palvelun muilla sivuilla, sitä ei ole kytketty ohjelmallisesti kenttään (WCAG 1.3.1).

Kohdistus- ja lukemisjärjestys

Tietoja verkkokaupan liiketoiminnasta-, Yrityksen X yhteystiedot ja Maksupalvelusopimuksen allekirjoittajat -osioissa kohdistus hyppii palstojen välillä odottamattomasti.

(WCAG 2.4.3)

Kenttien ryhmittely

Koska Tietoja verkkokaupan liiketoiminnasta -sivulla on kaksi Verkkokaupan osuus (€) * -nimistä kenttää, ne tulisi erottaa toisistaan jollakin tavalla. Pelkkä kohdistusjärjestys ei tässä riitä kertomaan tarpeellisella tavalla kontekstista.

(WCAG 1.3.1)

Allekirjoittajien lisääminen

Osiot erotettava otsikkotasoilla, jotta eri allekirjoittajaosioiden erottaminen toisistaan helpottuisi varsinkin ruudunlukijakäytössä.

(WCAG 1.3.1)

Taulukkomaiset rakenteet

Yhteenveto-sivulla on taulukkomaisia sisältörakenteita, jotka eivät kuitenkaan ole varsinaisia ohjelmallisia taulukoita. Vaikka sisältö luetaan sinänsä oikeassa järjestyksessä, sille tulisi antaa ohjelmallinen rakenne, joka vastaisi sen visuaalista toteutusta.

(WCAG 1.3.1)

HTML-koodin laatu

Yhteystiedot-sivulla tupla-ID (WCAG 4.1.1)

Linkkien erottuvuus

Linkkejä ei korosteta muullakuin värillä. Vaatii myös jonkun muun visuaalisen muutoksen.

(WCAG 1.4.1, 3.2.4)

Linkkien merkinnät

 • Yhteenveto-sivvulla linkit eivät erotu kunnolla.
 • Linkkeissä ei ole merkintää tiedostosta tai sen koosta.
 • Hinnasto-linkki ei kerro että avautuu uuteen palveluun ja välilehteen.

(WCAG 2.4.4)

Kirjautumisen aikaraja

Sivustolla aikaraja jota ei pysty jatkamaan tai poistamaan.

(WCAG 2.2.1)

PDF-tiedostot

 • Tiedostoilla ei ole ylipäätään tag-rakennetta
 • Dokumenttien kieltä ei ole määritetty
 • Dokumenttien otsikkoa (title) ei ole määritelty
 • Kuvilla ei ole tekstivastineita
 • Tiedostoilla ei ole otsikkorakennetta

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 19.01.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 21.1.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen support.payments@svea.fi.

Tilauslomake-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Development Oy.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000