Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Extranet -sivuston saavutettavuusseloste

Extranet -sivuston saavutettavuusseloste

Svea Development Oy pyrkii takaamaan Extranet  -verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Extranet -sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Development Oy:n pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kahdessa eri osassa:

 1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
 2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Päävalikko

 • Linkkien ikonit tulisi merkitä aria-hidden=”true”-määritteellä ja huomioikonit aria-labelilla, esim. “Tarkista tämän sivun tiedot” (WCAG 4.1.2)
 • Aktiivinen sivu on korostettu visuaalisesti, muttei ohjelmallisesti (WCAG 1.3.1)
 • Päävalikko muodostuu kahdesta <nav>-elementistä. Elementit tulisi nimetä aria-labeleilla.
 • Päävalikkolinkin hover-efektillä on riittämätön kontrasti (2.64:1) (WCAG 1.4.3)

Omat tiedot-elementti

 • Linkiltä puuttuu määrite, joka kertoisi ruudunlukijakäyttäjälle että kyseessä on laajennettava sisältö (WCAG 4.1.2)
 • Avautuva sisältö ei saa kohdistusta (se ilmestyy väärään kohtaan koodissa, koko sivun viimeiseksi) eikä sitä saa piiloon Escillä (WCAG 2.4.3)
 • Elementti ilmestyy sisältöön tuplana (WCAG 1.3.1)
 • Elementin sisällön kontrasti on riittämätön ja linkit eivät erotu tavallisesta tekstistä (WCAG 1.4.3)
 • Elementti sisältyy <canvas>-elementtiin, joka luetaan VoiceOver-ruudunlukijalla nimeämättömänä kuvana. Sisällön tulisi joka tapauksessa olla jonkinlainen hahmotettava kokonaisuus myös ruudunlukijalle.

Kielivalinta

 • Linkeistä ei välttämättä ota ruudunlukijalla selvää, mikä niiden tarkoitus on (“fi” ja “en”) (WCAG 2.4.4).
 • Aktiivinen kielivalinta on kerrottu vain visuaalisesti (WCAG 1.3.1)
 • Kielivalinta on tällä hetkellä osa sivun sisältöä, kun se voisi olla ylätunnisteessa (jos kaikille sivuille on käännös)
 • Valitussa kielivalinnassa on puutteellinen kontrasti (WCAG 1.4.3)

Palaute-elementti

 • Elementti ei saa näppäinkohdistusta, ruudunlukijalle tosin kerrotaan että kyseessä on “klikattava/napsautettava” elementti (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Elementiltä puuttuu määrite, joka kertoisi ruudunlukijakäyttäjälle että kyseessä on laajennettava sisältö (WCAG 4.1.2)
 • Elementin syötekentät saavat ruudunlukijan ja näppäimistökohdistuksen jokaisella sivulla, vaikkei niitä olisi avattu esiin (WCAG 2.4.3)
 • Viesti-kentän *-merkin kontrasti on puutteellinen (3.26:1) (WCAG 1.4.3)
 • Virheilmoituksessa sanotaan “Täytä tämä kenttä”, mutta kaikki ruudunlukijat eivät samassa yhteydessä kerro, missä kentässä parhaillaan ollaan. Kentän nimi tulisi kertoa virheviestissä. (WCAG 3.3.1)

Yhteystiedot-elementti

 • Linkki ei saa lainkaan näppäinkohdistusta, ruudunlukijalle se luetaan “klikattavana/napsautettavana” elementtinä (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Linkiltä puuttuu määrite, joka kertoisi ruudunlukijakäyttäjälle että kyseessä on laajennettava sisältö (WCAG 4.1.2)
 • Avautuva sisältö ei saa kohdistusta (se ilmestyy väärään kohtaan koodissa) eikä sitä saa piiloon Escillä (WCAG 2.4.3)
 • Yhteystiedot-otsikko on h1-tasoinen (WCAG 1.3.1)
 • Sulkemispainikkeella ei ole tekstivastinetta (eikä se ole ohjelmallisesti painike) (WCAG 4.1.2)
 • Elementissä on kontrastipuutteita otsikon osalta (2.64:1) ja siinä on täysin “näkymättömiä” eli nollakontrastisia valkoisia sähköpostilinkkejä, jotka avaavat sähköposti-ikkunan (WCAG 1.4.3). Lisäksi elementissä on yksi ulkoiselle sivulle vievä linkki (WCAG 2.4.4)

Ylätunnisteen muut toiminnot

 • Valintaruudun muutettu arvo aiheuttaa heti sivulatauksen, mitä ei saa tapahtua (WCAG 3.2.2)
 • Valintaruudulla ei ole nimilappua (voi olla näkymätön aria-label) (WCAG 3.3.2)
 • Rajaa-toiminnallisuuden tarkoitus jää epäselväksi, koska se sijaitsee valintaruudun alla. Lisäksi ruudunlukijalla kenttään kirjoittaminen aiheuttaa sivulatauksen, mitä ei saa tapahtua (WCAG 3.2.2)

Huomioilmoitukset

Ilmoitusten eroavuus muusta sisällöstä on tällä hetkellä pelkästään visuaalisesti kerrottu (WCAG 1.3.1).

Toggletip-elementit

 • Elementit eivät saa lainkaan ruudunlukija- tai näppäinkohdistusta (WCAG 2.1.1)
 • Elementit ovat nimeämättömiä (WCAG 4.1.2)
 • Elementeiltä puuttuu määrite, joka kertoisi ruudunlukijalle että kyseessä on laajennettava sisältö (WCAG 4.1.2)
 • Kuvakkeiden kontrasti (WCAG 1.4.11) ja niiden tekstisisällön kontrasti (WCAG 1.4.3) on puutteellinen

Tekstikontrastit

Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin vain muutama, mutta toistuva puute:

 • Päävalikkolinkin fokus-tyyli kirjautumissivulla (1.3:1) ja muilla sivuilla (2.64:1)
 • Ylipäätään turkoosin ja valkoisen yhdistelmä eri elementeissä palvelussa (2.64:1)
 • Kirjautumissivun virheilmoitusteksti (4:1)

(WCAG 1.4.3)

Käyttöliittymäelementtien kontrastit

 • Päävalikon ikonit (2.64:1) ja huomioikoni (1.6:1) hover/fokustyylissä
 • Lomakekenttien ääriviivat (2.7:1)

(WCAG 1.4.11)

Tekstin suurentaminen

 • Tekstin suurennuksen ollessa päällä, sivun varsinainen esitystila on hyvin pieni. Päävalikko, ilmoitukset, kielivalinta ja alatunniste eivät vierity muun sivun mukana. Tämä vaikuttaa olennaisesti käyttökokemukseen – käyttäjä näkee vain muutaman rivin sisältöä kerralla.
 • Palaute-elementin ulkoasu hajoaa
 • Materiaalit-sivun Esikatselu-elementin ulkoasu hajoaa

(WCAG 1.4.4)

Skaalautuvuus

Kapeammassa näkymässä sisällön lukemisjärjestys muuttuu (oikeapalsta nousee usein vasemman ylle), eikä aina vastaa kohdistusjärjestystä (WCAG 1.3.2, 2.4.3).

Tekstin välistys

Käyttäjän tulee pystyä hyödyntämään omia tekstivälistyksiään sisällön luettavuuden parantamiseksi. Tällä hetkellä tekstin välistyksiä muokattaessa sisältö hajoaa Yhteystiedot-elementissä: sisältö ei mahdu sille varattuun tilaan ja hajottaa myös alatunnisteen asettelun (WCAG 1.4.12)

Otsikot

Sivuilla käytetään H1 tason otsikkoja useampaan kertaan (WCAG 1.3.1)

Sivujen otsikot

 • Unohditko salasanasi? -sivun otsikkona on “Svea Payments Extranet”
 • Sama “Svea Payments Extranet” on etusivun otsikko, ja myös kun tarkasteltava palvelu on valittu
 • Raportit-sivulla otsikko ei muutu, kun sivulataus tapahtuu haun yhteydessä ja sivun sisältö osittain muuttuu

(WCAG 2.4.2)

Tekstivastineet

Yleisten visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä oikeanlaista informaatiota. Esim.

 • Päävalikon kuvakkeet tulisi merkitä ohitettavaksi aria-hidden -attribuutilla ja huomiokuvakkeille taas antaa kuvaava aria-label (mainittu jo raportissa sivulla Osiokohtaiset havainnot - Päävalikko)
 • Alatunnisteen Svea-logon alt-arvona on pätkä koodia
 • Mobiiliruudunlukija TalkBack antaa kohdistuksen kaikille palvelussa käytetyille nimeämättömille kuvakkeille (huomioilmoituksissa, virheilmoituksissa ym.) jos niitä ei ole piilotettu aria-hidden -attribuutilla.

(WCAG 1.1.1)

Laajennettavat sisällöt

Ruudunlukijakäyttäjälle ei tarjota laajennettavien elementtien statuksesta mitään tietoa, joten käyttäjän on hyvin vaikea ymmärtää, mistä elementeistä on kyse ja onko ne esitetty avattuina vai suljettuina. Näitä elementtejä ovat palvelussa:

 • Omat tiedot -linkki
 • Yhteystiedot-linkki
 • Palaute-elementti

(WCAG 4.1.2, 4.1.3)

HTML-koodin laatu

Puutteet koodissa saattavat aiheuttaa odottamatonta toimintaa apuvälineiltä. Palvelun jokaisella sivulla havaittiin validaattorin avulla HTML-virheitä, eniten Materiaalit-sivulta. (WCAG 4.1.1)

Näppäimistönavigointi

Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen. Esim.

 • Palaute-elementti
 • Tooltip-elementit

(WCAG 2.1.1)

Linkkien erottuvuus

Jos väriä käytetään ainoana keinona erottaa linkit leipätekstistä, linkkivärin kontrastisuhde leipätekstiin nähden tulisi olla vähintään 3:1 ja linkkiä pitää korostaa kun osoitin viedään linkin päälle (alleviivaus tai muu visuaalinen muutos).

Vaatimus ei tällä hetkellä täyty siltä osin, että linkin värin ja leipätekstin värin kontrastiero on tuskin huomattavissa (1.7:1).

(WCAG 1.4.1, 3.2.4)

Ulkoisille sivustoille vievät linkit

Palvelussa ei ole aina kerrottu, mitkä linkit vievät ulkoisille sivustoille tai avautuvat uuteen ikkunaan. Näitä ovat:

 • Yhteystiedot-elementissä Svean sivulle vievä Muut yhteystiedot -otsikon alla oleva linkki (huom. paras myös esittää selkeässä tekstimuodossa eikä url-osoitteena)
 • Etusivu: Palvelukatkot ja -häiriöt sekä Palvelu-uutiset -linkkilistaukset
 • Materiaalit-sivu: Docsiin vievät linkit

(WCAG 2.4.4)

Linkkien merkinnät

Liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty selvästi. On erittäin suositeltavaa merkitä linkkiin myös tieto siitä, jos se lataa liitetiedoston. Myös sen koko on suositeltavaa kertoa, etenkin jos kyse on hyvin suuresta tiedostosta. Näitä ovat:

 • Sopimusehdot-osion linkit Maksupalvelu-sivulla
 • Teknisiä ohjeita -linkki Materiaalit-sivulla

(WCAG 2.4.4, yleinen saavutettavuus)

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti, esim.

 • Päänavigaation valittu sivu
 • Kielivalinta

(WCAG 1.3.1)

Kirjautumisen aikaraja

Jos kirjautuminen on voimassa tietyn ajan, kerrotaan käyttäjälle etukäteen aikarajasta ja annetaan mahdollisuus poistaa aikaraja, säätää tai jatkaa sitä. (WCAG 2.2.1)

PDF-tiedostot

WCAG-kriteerit pätevät suurelta osin myös palveluista ladattaviin liitetiedostoihin. Auditoinnissa tarkastetut PDF:t (yleiset ehdot, tietosuojaseloste) eivät ole saavutettavia mm. seuraavista syistä:

 • tiedostoilla ei ole ylipäätään tag-rakennetta
 • dokumenttien kieltä ei ole määritetty
 • dokumenttien otsikkoa (title) ei ole määritelty
 • kuvilla ei ole tekstivastineita
 • tiedostoilla ei ole otsikkorakennetta
 • taulukoilla ja listoilla ei ole oikeanlaista rakennetta

Kun PDF-tiedostoja muokataan saavutettaviksi, myös oikea lukemisjärjestys ruudunlukijalla tulee varmistaa.

(WCAG: useita)

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.01.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 21.1.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen support.payments@svea.fi.

Extranet -sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Development Oy.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000