Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Docs-sivuston saavutettavuusseloste

Docs-sivuston saavutettavuusseloste

Svea Development Oy pyrkii takaamaan Docs-verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Docs-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Development Oy:n pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kahdessa eri osassa:

 1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
 2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Tekstikontrastit

 • Linkkiväri navigaatioissa ja tekstilinkeissä (3.85:1) ja linkkivärin hover-efekti sivunavigaatiossa (3.6:1)
 • Haun tuloslistauksen numerot (1.6:1)

Käyttöliittymäelementtien kontrastit

 • Mobiilikäyttöliittymän päävalikkopainike (1.2:1)
 • Lomakekenttien ääriviivat (1.6:1)
 • Hakunäkymän kentän ääriviiva (1.2:1)

Tekstin suurentaminen

 • Päävalikon toiminnallisuudet peittyvät näkyvistä, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi. (1.4.4)

Kielimääritys

 • Sivuston kieli määritetty ohjelmallisesti väärin.

Otsikot

 • Jokaisella sivulla h2-otsikko on ennen h1-otsikkoa.
 • Svea Payments Brand Guide -sivulla on useampi h1-otsikko, mikä ei vastaa sivun rakennetta
 • Svea Payments Brand Guide- ja Svea S2S -sivuilla useita otsikoita on esitetty pelkästään visuaalisesti (lihavoimalla), eikä millään HTML-otsikkotyylillä (1.3.1)

Lukemisjärjestys ja skaalautuvuus

 • Tarkastettava lukemisjärjestys sivulla Svea S2S invoice osiossa Response (1.3.2)

HTML-koodin laatu

 • Sivulla virheellinen p elementti.

Linkkien erottuvuus

 • Puutteellinen erottuvuus leipätekstiin nähden (1.4.3)

Päävalikko

 • Logolinkillä ei ole tekstivastinetta (1.1.1, 2.4.4)
 • Aktiivinen sivu on kerrottu visuaalisesti, mutta ei ohjelmallisesti (1.3.1)
 • Hakupainikkeella ei ole tekstivastinetta (1.1.1)
 • Mobiiliversio ei saa näppäinkohdistusta
 • Mobiilissa myös puutteelliset kontrastit (1.4.3)

Sivuston hakutoiminnallisuus

 • Hakukentän ääriviivan kontrasti on alhainen (1.2:1) ja kenttä on nimilaputon (3.3.2)
 • Hakunäkymä avautuu painikkeesta omaksi näkymäkseen, ja kohdistus ohjataan suoraan hakukenttään, mutta kohdistuksen voi hukata myös allaolevalle sivulle, eikä sitä ole helppo saada takaisin (hakuosio sijaitsee todellisuudessa sivun/koodin lopussa). Ruudunlukijalle ei synny käsitystä siitä, että kyseessä on tietty näkymäkokonaisuus (4.1.2).
 • Hakuosio saa joka sivulla ruudunlukijan ja näppäimistökohdistuksen, vaikkei sitä olisi aktivoitu esiin (2.4.3)
 • Hakunäkymän sulkemispainike on nimeämätön (1.1.1) ja se on kohdistusjärjestyksessä jo ennen hakukenttää. (2.4.3)
 • Haku tehdään dynaamisesti, mutta tästä ei ole kerrottu käyttäjälle etukäteen
 • Hakutuloksilla on puutteelliset kontrastit numeron (1.6:1) ja linkkitekstien (3.85:1) osalta (1.4.3) Myös useamman linkin tarkoitus saattaa herättää hämmennystä (1.3.1).

Sivupohjan haku

 • Tarvitsee nimilapun esim aria-labelilla.

Sivuvalikko

 • Sisältöä laajentavilta linkeiltä puuttuu määrite, joka kertoisi ruudunlukijakäyttäjälle linkin toiminnasta ja statuksesta (4.1.2).
 • Mobiilinäkymässä koko valikko on piilotettu Show navigation -linkin taakse. Kun toiminnallisuuden aktivoi, kohdistus siirtyy valikon yli sisällön seuraavaan interaktiiviseen elementtiin (2.4.3).
 • Aktiivinen sivu on merkitty visuaalisesti, muttei ohjelmallisesti (1.3.1)
 • Aktiivisella linkkityylillä on puutteellinen kontrasti (1.4.3)
 • Koska palvelussa on muitakin <nav>-elementtejä, kaikki tulisi nimetä kuvaavalla aria-labelilla

Taulukot

 • Suomenkielinen sisältö tulisi merkitä ohjelmallisesti (3.1.2)
 • Caption elementit puuttuu.

Huomiosisällöt

 • Ohjelmallinen korostaminen puuttuu (1.3.1)

Koodiesimerkit

 • määritykset omiksi alueiksi
 • Viittaukset oikeisiin selitteisiin.

WCAG 1.3.1, 2.1.1, yleinen saavutettavuus

Brand Guide sivut

 • Alt tekstit kuville (1.1.1, 1.4.5)

Kirjautumisen aikaraja

Jos kirjautuminen on voimassa tietyn ajan, kerrotaan käyttäjälle etukäteen aikarajasta ja annetaan mahdollisuus poistaa aikaraja, säätää tai jatkaa sitä. (WCAG 2.2.1)

PDF-tiedostot

WCAG-kriteerit pätevät suurelta osin myös palveluista ladattaviin liitetiedostoihin. Auditoinnissa tarkastetut PDF:t (yleiset ehdot, tietosuojaseloste) eivät ole saavutettavia mm. seuraavista syistä:

 • tiedostoilla ei ole ylipäätään tag-rakennetta
 • dokumenttien kieltä ei ole määritetty
 • dokumenttien otsikkoa (title) ei ole määritelty
 • kuvilla ei ole tekstivastineita
 • tiedostoilla ei ole otsikkorakennetta
 • taulukoilla ja listoilla ei ole oikeanlaista rakennetta

Kun PDF-tiedostoja muokataan saavutettaviksi, myös oikea lukemisjärjestys ruudunlukijalla tulee varmistaa.

(WCAG: useita)

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 08.04.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 08.04.2021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen support.payments@svea.fi.

Docs -sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Development Oy.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000