Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Liikuttavan hyvä autorahoitus.

Liikuttavan hyvä autorahoitus.

 

Hae ennakkoluottopäätös meiltä - auton ostaminen ei voisi olla helpompaa.

Kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot"-lomakkeella (VEK). Alla olevassa VEKissä kyseiset tiedot on ilmoitettu ns. tyypillisen luottoesimerkin arvoilla. Luettuasi VEKin voit tallentaa tai tulostaa sen tai jatkaa suoraan ennakkoluottopäätöshakemukselle oheisia painikkeita käyttäen.

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Internet-osoite

Svea Ekonomi Ab, Filial i Finland

Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki

09 4242 3071

autoluotto@svea.fi

www.svea.fi

Luotonvälittäjä

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Faksinumero

Internet-osoite

 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

 Luottotyyppi

 Kertaluotto, osamaksusopimus

 Luoton kokonaismäärä*

*Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavilla
12 000,00 €

Nostoa koskevat tiedot*

*Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa 
 Lainasumma maksetaan autoliikkeen pankkitilille., kun luottopäätöksen mukaiset täydelliset asiakirjat on rahoitusyhtiössä vastaanotettu ja hyväksytty.

Luottosopimuksen

voimassaoloaika kk

 96.00

Maksuerät

kpl

maksuerä €

yhteensä

 Maksettavananne on seuraavaa:

96.00

168,21 €

16 147,75 €

Maksuväli 1 kk

Korko ja käsittelymaksut sisältyvät kuukausittaiseen maksuerään ja ne on maksettava sovitun eräpäivän mukaisesti:

Annuiteetti

Maksettava kokonaismäärä *

Luoton kokonaismäärä

Perustamiskulut

Korot

Tilinhoitomaksut

Luottokustannukset yhteensä

Maksettava kokonaismäärä €

 Luotonmäärä ja kokonaiskustannukset

12 000,00 €

350,00 €

2 943,35 €

854,40 €

4 147,75 €

16 147,75 €

 *tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia liittyviä muita kustannuksia

Luotto myönnetään tavaran tai palvelun maksamisen lykkäyksen muodossa tai liittyy tietyn tavaran toimittamiseen tai tietyn palvelun suorittamiseen.

Tavaran tai palvelun nimi

Luottohinta

Vaadittaavat vakuudet

 Korko ja maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä, sovitus eräpäivän mukaan.

Ajoneuvon hankkimista varten

 

  Omistuksenpidätys kaupan kohteeseen. Omistusoikeus ei siirry ennenkuin kaikki sopimuksen mukaiset maksuvelvollisuudet on suoritettu. Vaadittaessa yhteisvastuullinen velallien.

 3. Luoton kustannukset 

Lainakorko, kiinteä

Todellinen vuosikorko

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle

Perustamiskulu

Tilinhoitomaksu

Todellisen vuoskoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia

 5,5 %

8,55 %

Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron, perustamiskulut ja kuukausittaisen tilinhoitomaksun

350,00 €

854,40 €

 

 

 

 

 

 

 

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoidun ehdoin ostettava

- vakuutus

- tehtävä muu lisäpälvelua koskeva sopimus

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Kyllä, kasko ja osamaksuvakuutus

Ei

 4. Muut kustannukset 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua

 

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy Korkolain(633/82) ja lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. VIivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin velasta kulloinkin perittävä korko. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa/muistutus. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut sekä asiamiespalkkiot.

 

Ajoneuvon rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet 25€. Maksuohjelman muuttaminen 20,00 euroa/muutos.
Kirjalliset selvityskulut 20,00 euroa/alkava tunti. Lasku- ja tositejäljennökset 10,00 euroa kappale. Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- tai saldotodistus 10,00 euroa/todistus. Luotonsaajan muuttuneen yhteysteidon hankkiminen 20,00 euroa/kerta.

 

Luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Luotonantaja voi korottaa luotosta perittäviä
luottosopimukseen sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä kuluja, maksuja ja palkkioita yleisen hintatason
kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

 5. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia 

Peruuttamisoikeus

Kyllä

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa. Päiväkorko

1,83

Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain

Kyllä

Kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä. Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luotto- kustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

 Tarvittaessa

Luotonantajalla on oikeus saada korvausta ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessö

 Ei

Hakutietokannasta

Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei
sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden
tavoitteiden vastaista.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Ajanjakso jona sitoo luotonantajaa                       ei sido luotonantajaa