Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Verkkokauppatutkimus 2022

Verkkokauppa-
tutkimus 2022

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Tervetuloa tutkimuksemme pariin

Toinen vuosi pandemian keskellä paljasti, mitkä koronan vauhdittamat ostokäyttäytymisen muutokset ovat tulleet jäädäkseen, ja mitkä olivat ohimeneviä ilmiöitä. Vaikka verkko-ostajien osuus suomalaisista palautuikin pandemiaa edeltävälle tasolleen, ostoksia tehtiin yhä useammin ja niihin käytettiin myös entistä enemmän rahaa. Tulevaisuudennäkymät ovat myös positiiviset: verkko-ostamisen odotetaan kasvavan edelleen. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajat arvostavat aiempaa enemmän verkkokaupan helppoutta ja sujuvuutta. Yhä useampi ostos tehdään puhelimella, ja mobiilimaksamisen suosio on kasvussa. Virheisiin ei ole varaa, sillä verkkokaupan ostotapahtuma jätetään herkästi kesken, mikäli teknisiä ongelmia ilmaantuu tai mieluisa maksutapa puuttuu.

Toivomme, että ladattava tutkimusraporttimme tarjoaa sinulle arvokasta tietoa suomalaisista verkko-ostajista. Voit myös tutustua tärkeimpiin havaintoihimme sivuillamme. Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulle herää kysymyksiä tutkimuksesta tai haluat kuulla lisää verkkokauppiaille tarjoamistamme ratkaisuista.

 

Benny Öhman
Liiketoimintajohtaja

Lataa tutkimustulokset käyttöösi.

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Verkko-ostaminen jatkoi suosiotaan vuonna 2021

Kun vuonna 2020 koronapandemia houkutteli verkko-ostamiseen tottumattomatkin kokeilemaan nettishoppailua, palasi verkko-ostajien osuus suomalaisista takaisin luonnolliselle tasolleen vuonna 2021.

  • 86 % suomalaisista osti verkosta
  • 80 % teki ostoksia varsinaisista verkkokaupoista

Kasvunvaraa verkko-ostamisen osalta on edelleen, sillä viidennes vastaajista ennusti verkko-ostamisensa lisääntyvän. Lisäksi jopa kaksi kolmesta verkko-ostajasta uskoi ostamisensa pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Matkailu teki paluun – elintarvikkeet ja ravintolapalvelut jatkoivat nousuaan

Ostetuimpien tuotekategorioiden TOP 5 muuttui osin hellittäneiden matkustusrajoitusten, osin uusien ostotottumusten myötä. Vaatteet pitivät edelleen ensimmäisen sijansa kasvattaen hiukan osuuttaan vuodentakaisesta. Suomalaisten matkailuinto sai taas vauhtia matkustusrajoitusten kevenemisestä ja kotimaanmatkailun suosion jatkumisesta. Muuttuneesta ostokäyttäytymisestä kertoo taas ruoka- ja elintarvikkeiden sekä ravintolapalveluiden nousu tuotekategorioiden joukossa.

TOP 5 ostetuimmat tuotekategoriat:
1. Pukeutuminen 52 %
2. Matkailu 36 %
3. Kirjat ja lehdet 34 %
4. Pääsy- ja elokuvaliput 34 %
5. Ruoka- ja elintarvikkeet + ravintolapalvelut 33 %

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Verkko-ostoksiin käytetään entistä enemmän rahaa

Verkko-ostoksiin käytetty rahamäärä nousi tuntuvasti. Ostoksiin käytettiin vuoden 2021 aikana keskimäärin 1 305 euroa, joten kasvua käytettyyn rahasummaan tuli vuodessa reilu 20 prosenttia. Miehet kuluttivat verkko-ostoksiin edelleen naisia selvästi enemmän, keskimäärin 1 684 euroa verrattuna naisten 960 euroon. Suurin kasvu on taas ollut nähtävissä alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä: he ovat parissa vuodessa kaksinkertaistaneet verkko-ostoksiin käyttämänsä rahamäärän 608 eurosta 1 242 euroon.

Verkosta ostetaan aiempaa useammin

Käytetyn rahasumman lisäksi myös verkko-ostosten lukumäärä on kasvanut entisestään. Vuoden aikana vähintään 20 verkko-ostosta tehneitä on 17 prosenttia verkko-ostajista, kun vuotta aiemmin heitä oli vain 14 prosenttia. Keskimäärin jokainen verkko-ostoksia tekevä tilasi tuotteita tai palveluita verkkokaupoista 13 kertaa vuoden aikana – kerran useammin kuin vuonna 2020.

35–44-vuotiaat ostivat verkosta muita ikäryhmiä useammin, 17 kertaa vuoden aikana. Erityisen aktiivisia olivat ulkomaisista verkkokaupoista ostoksia tehneet, jotka shoppailivat keskimäärin 18 kertaa vuoden aikana.

Keskiostoksen kasvu:
2021 – 100,38 €
2020 – 90,25 €
2019 – 87,83 €

Yhä useampi tekee ostoksensa älypuhelimella

Vuonna 2021 puolet verkko-ostajista teki ostoksia älypuhelimillaan. Mitä nuorempi ostaja, sitä todennäköisemmin ostokset tehdään älypuhelimella. Jopa 82 prosenttia 18–24-vuotiaista ostajista oli käyttänyt älypuhelinta verkko-ostoihin viimeisen vuoden aikana, kun 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmästä vain neljäsosa oli tehnyt samoin.

Eri päätelaitteiden suosio jakautuu vahvasti sukupuolten kesken. Naiset tekevät ostoksia älypuhelimella selkeästi miehiä enemmän – 61 prosenttia naisista oli hyödyntänyt älypuhelintaan shoppailuun, kun miehistä oli tehnyt samoin vain 37 prosenttia.

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Suomalaiset käyttävät kattavasti maksutapoja

Maksutapojen TOP 3 on pysynyt ennallaan ensimmäisestä verkkokauppatutkimuksestamme lähtien. Ostokset maksetaan todennäköisimmin joko verkkopankissa (78 %), maksukortilla (66 %) tai laskulla (39 %), vaikka mobiilimaksaminen onkin lisääntynyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

Oma maksudatamme vahvistaa, että verkkopankkimaksaminen on volyymien perusteella säilyttänyt asemansa ylivoimaisena ykkösenä 73 prosentin osuudellaan. Datamme mukaan mobiilimaksu (10 %) kuitenkin saavutti toiseksi käytetyimmän maksutavan aseman korttimaksun (7 %) sijaan. Vuosi 2021 toimi siten mobiilimaksamisen käännekohtana, jolloin mobiilimaksu ohitti maksupalvelullamme maksettujen ostosten määrässä perinteisen korttimaksun.

Eri maksutapojen käyttö eroaa sekä sukupuolittain että sukupolvittain. Naiset suosivat miehiä enemmän laskua, erämaksua ja mobiilimaksuja, kun taas miehet käyttävät naisia todennäköisemmin PayPaliä. Nuorilla erityisesti mobiilimaksun käyttö korostuu: alle 25-vuotiaista 57 % maksaa mobiilimaksulla, kun 65+ ikäryhmästä vain 9 % tekee samoin.

Suomalaiset verkko-ostajat arvostavat laajaa maksutapavalikoimaa, sillä kaikki tutkimuksessa mainitut maksutavat olivat vähintään hyvä olla tarjolla lähes joka toisen ostajan mielestä. Maksuaikaa tarjoavan laskun tulisi olla osana maksutapavalikoimaa kolmen neljäsosan mielestä, kun taas puolet ostajista toivoi joustoa ostamiseen tarjoavaa erämaksua.

Laskulla ja erämaksulla maksettaessa ostoskorin arvo korkeampi

Maksudatamme mukaan vuonna 2021 keskiostoksen suuruus oli 165 euroa kaikki maksutavat huomioiden. Laskulla maksaneiden keskiostos oli selvästi keskiarvoa korkeampi, 253 euroa. Laskulla myydäänkin euromääräisesti enemmän kuin kortti- ja mobiilimaksuilla yhteensä.

Erämaksun valinneiden keskimääräinen ostoskorin arvo nousi puolestaan huikeaan 537 euroon, joten erämaksulla tehdyt ostokset ovat yli kolminkertaisia keskiostokseen verrattuna. Lasku ja erämaksu kannattaakin sisällyttää verkkokaupan maksutapavalikoimaan, sillä ne mahdollistavat kuluttajalle tavanomaista suuremmat ostokset.

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Ostotapahtuman keskeytykset nousussa

Vuonna 2021 verkko-ostajilla jäi suunniteltu ostotapahtuma kesken seitsemän kertaa, kun vuonna 2020 vastaava luku oli kuusi kertaa. Ostotapahtuman oli keskeyttänyt 68 prosenttia verkko-ostajista. Yleisin syy keskeytymiselle oli tekniset syyt rekisteröitymispakon tullessa toiseksi. Kolmanneksi yleisin syy keskeytykselle oli mieluisan maksutavan puuttuminen, joka kasvatti osuuttaan edellisvuodesta.

Kun ostotapahtuma oli keskeytynyt syystä tai toisesta, vain joka neljäs oli yrittänyt ostaa tuotteen tai palvelun uudelleen samasta verkkokaupasta. Lisäksi jopa 44 prosenttia ostotapahtuman keskeyttäneistä oli jättänyt ostettavaksi aikomansa tuotteen tai palvelun kokonaan hankkimatta.

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Verkko-ostajat suosivat kotimaista

Kotimaisen verkkokaupan suosio on säilynyt korkeana: 95 prosenttia verkko-ostajista oli viimeisen vuoden aikana asioinut kotimaisessa verkkokaupassa. Ulkomaisissa verkkokaupoissa asioineiden osuus laski 51 prosenttiin edellisvuotisesta 54 prosentista. Lähes yhdeksän kymmenestä ostaisi mieluummin kotimaisesta verkkokaupasta, jos tuotteen saa samaan hintaan ja yhtä nopeasti.

Alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä ostetaan selvästi keskivertoa enemmän ulkomaisista verkkokaupoista ja vastaavasti keskivertoa vähemmän kotimaisista verkkokaupoista. Mitä nuorempi nettishoppailija, sitä todennäköisemmin hän ostaa tuotteita ulkomaisesta verkkokaupasta.

Kotimainen verkkokauppa koetaan turvalliseksi ja ekologiseksi vaihtoehdoksi

Kotimainen verkkokauppa valitaan helppouden ja nopeuden vuoksi, minkä lisäksi vastauksissa nousi esiin vastuullisuus. Kotimaisia kauppoja haluttiin tukea muun muassa ekologisuuden ja niiden suomalaisia työllistävän vaikutuksen vuoksi. Lisäksi vastauksissa korostui kotimaisen verkkokaupan turvallisuus sekä luotettavuus – mahdollisissa ongelmatilanteissa asiointi sujuu suomeksi, ja palautukset sekä takuuasiat on helpompi hoitaa kotimaisen kuin ulkomaisen verkkokaupan kanssa.

Suuri verkkokauppatutkimus 2022

Näin vauhditat verkkokauppasi myyntiä vuonna 2022

1. Valjasta verkkokauppasi myynnin kasvattamiseen

Nyt on korkea aika panostaa verkkokauppaan ja laajentaa asiakaskuntaa siirtämällä loputkin tuote- ja palveluvalikoimasta verkkoon. Kilpailun kiristyessä myös markkinointiin kannattaa satsata, jotta uudet asiakkaat löytävät verkkokauppaasi.

2. Korosta kotimaisuutta ja vastuullisia valintoja

Kauppiaana sinun on hyvä viestiä asiakkaillesi, kuinka yritys ottaa huomioon ympäristön sekä yhteiskunnan päivittäisessä toiminnassaan. Oli kyseessä paikallisen työvoiman käyttö tai ympäristöystävällinen pakkausmateriaali, tiedostava kuluttaja kuulee asiasta mielellään ennen ostopäätöstään.

3. Tee ostamisesta helppoa ja sujuvaa

Vähennä todennäköisyyttä ostotapahtuman keskeyttämiseen tekemällä ostamisesta helppoa ja sujuvaa. Varmista, että verkkokauppasi kaikki ominaisuudet toimivat moitteettomasti myös mobiilissa ja helpota ostamista mahdollistamalla ostot ilman rekisteröitymistä. Edistä myyntiäsi tarjoamalla kattavasti maksutapoja sekä viestimällä niistä heti verkkokauppasi etusivulla. Koska laskua ja erämaksua suositaan erityisesti arvokkaampien ostosten kohdalla, maksuaikakampanjoita hyödyntämällä voit kasvattaa myyntiä entisestään.

 

 

Ota yhteyttä myyntiimme

Kiinnostuitko maksupalveluistamme? Ota yhteyttä myyntiimme.

Yhteydenotto