Yrityslainaa ilman vakuuksia

Svean yrityslimiitti on joustava yrityslaina, jota voit hakea ilman reaalivakuuksia.

Tutustu ja hae limiittiä

YRITYSLAINA

Yrityslaina ilman vakuuksia

Yritykset tarvitsevat usein toimintansa kehittämiseen lainarahaa, jolla pystytään rahoittamaan niin yrityksen päivittäistä toimintaa kuin kasvuakin. Yrityslainaa voi hyödyntää lisärahoituksena monipuolisesti yrityksen tarpeen mukaan niin investointeihin, työvälinehankintoihin, uusien työntekijöiden palkkaamiseen, työtilan vuokraamiseen, yritystoiminnan laajentamiseen kuin äkillisiin menoihinkin. Varsinkin siinä tapauksessa, kun yritys ei ole ollut kauaa toiminnassa ja pankista haettavaan perinteiseen yrityslainaan ei löydy tarvittavia reaalivakuuksia, on vaihtoehtona hakea rahoitusta yritykselle ilman vakuuksia. Vakuudettoman yrityslainan myöntämiseen ei vaadita reaalivakuuksia, kuten omistettua kiinteistöä tai asiakirjoja, ja se on siten helpompi saada kuin yrityslaina pankista.

Vakuudeton yrityslaina sopii hyvin:

 • yrityksen investointeihin ja toiminnan laajentamiseen
 • kun on tarpeen hankkia työvälineitä tai joko vuokrata tai ostaa lisää työtilaa
  lisäresurssien palkkaamiseen
 • turvaksi kattamaan äkillisiä menoja
 • kassavajeen tasaamiseen

Vakuudeton yrityslaina voi sopia yrityksen rahoitustarpeeseen hyvin myös silloin, jos olemassa olevia reaalivakuuksia ei syystä tai toisesta haluta käyttää. Tällainen laina, jota yritys voi hakea ilman vakuuksia, voi myös toimia hyvin lisärahoituksena jo otetun yrityslainan rinnalla. Yritys, laina ja rahoitustarve onkin kombinaatio, johon löytyy monta erilaista ratkaisua ja vaihtoehtoa. Yritykselle paras kombinaatio löytyykin yrityksen tarpeita pohtimalla ja yritysrahoitusratkaisuja vertailemalla.

Miten vakuudeton yrityslaina toimii?

Vaikka rahoitusyhtiö tai pankki tarjoaisi vakuudetonta yrityslainaa, tarkoitetaan tällä usein todellisuudessa sitä, ettei rahoituksen saamiseksi tarvita reaalivakuuksia, kuten omistettua kiinteistöä tai asiakirjoja. Useimmiten myös vakuudettoman yrityslainan kohdalla halutaan varmistaa velan takaisinmaksu vaatimalla lainalle jonkinlainen vakuus, kuten omavelkainen takaus tai henkilötakaus. Hakiessa yrityslainaa ilman vakuuksia kannattaa siten tarkastaa, mikäli kyseessä on harvinaisempi täysin vakuudeton laina korkeampine korkoineen tai tosiasiallisesti reaalivakuudeton laina, jossa rahoitus taataan muilla keinoin. Vaikka vakuudeton yrityslaina on useimmiten reaalivakuudeton laina, on se perinteistä yrityslainaa helpompi saada tarpeen tullen. Lisäksi itse lainan hakemusprosessi on huomattavasti perinteistä pankkilainaa nopeampi.

Yrityslaina ilman vakuuksia tai reaalivakuuksia onkin monipuolinen ja vaivaton rahoitusratkaisu, sillä sitä voi hakea helposti verkossa silloin, kun tarve lisärahoitukselle ilmenee. Luottopäätös rahoitukselle tulee nopeasti ja yrityslaina maksetaan yrityksen tilille yleensä muutaman arkipäivän sisällä. Hakemalla vakuudetonta yrityslainaa perinteisen yrityslainan sijaan vältetään siten usein aikaa vievä lainanhakuprosessi lainaneuvotteluineen ja lisäselvityksineen. Vakuuksien ja etenkin reaalivakuuksien käyttö vaatiikin siis usein sen, että vakuuksista toimitetaan luotonmyöntäjälle todistus tai tarvittavia lisäselvityksiä – näille ei siten ole tarvetta, jos lainaa varten ei vaadita vakuuksia.

Lainan myöntämiskriteerit ovat myös usein vakuudettoman lainan osalta perinteistä pankkilainaa löyhemmät, joten rahoitusta yritykselle voidaan myöntää myös siinä tapauksessa, kun pankki ei pysty yrityslainaa myöntämään. Osa vakuudetonta yrityslainaa myöntävistä luotonmyöntäjistä tarjoaa myös lainaa yrittäjälle, joten rahoituspalveluihin kannattaa tutustua huolella ja valita niistä niin itselle kuin yrityksen toimintaan ja tarpeisiin sopivin vaihtoehto. Yrityslaina laskuri, joka löytyy monen luotonmyöntäjän sivuilta, voi olla myös hyödyllinen työkalu yrityslainoja vertailtaessa, sillä laskurin avulla voi helposti vertailla lainasta maksettavia suuntaa antavia kuukausieriä ja kokonaiskustannuksia.

Sana “reaali” viittaa johonkin todelliseen olemassa olevaan fyysiseen esineeseen tai objektiin. Siten reaalivakuudella tarkoitetaan vakuutta, joka on todellinen fyysinen objekti. Reaalivakuus on usein esimerkiksi henkilön tai yrityksen omistama kiinteistö tai asiakirja.

Lainojen vakuutena käytetään myös muita takuita ja vakuuksia, kuten henkilötakausta tai valtion omistaman erityisrahoittajan Finnveran takausta.

Yrityslaina

Limiittimuotoinen laina tuo joustoa yrityksen talouteen

Kertaluontoisen yrityslainan lisäksi yrityslaina ilman vakuuksia voi olla limiittimuotoinen laina, jonka saa yrityksen käyttöön joustavasti. Limiittilainalle määritellään luotonmyöntäjän ja rahoitusta hakevan yrityksen kanssa luottoraja, johon asti yritys voi käyttää luottoa vapaasti. Kun yritys lyhentää käytössä olevaa rahoitusta, vapautuu samalla lyhennetty limiitti uudelleen yrityksen käyttöön. Näin limiittimuotoinen vakuudeton yrityslaina muuntautuu joustavasti yrityksen tarpeisiin ja on jatkuvasti käytettävissä, kun tarve lisärahoitukselle ilmenee.

Usein limiittilainaa lyhennetään vähintään luottoehdoissa mainitun vähimmäissumman verran kuukausittain, mutta luotonmyöntäjästä riippuen limiittimuotoinen laina voi olla myös täysin lyhennysvapaa. Lyhennysvapaa limiittilaina tarjoaa yritykselle mahdollisuuden lyhentää lainaa täysin omassa tahdissa sovitun maksusuunnitelman sijaan juuri silloin, kun se yrityksen tilanteeseen sopii. Näin ollen yritys pystyy kanavoimaan tarvittavat varat esimerkiksi investointeihin ja yrityksen kasvuun lainanmaksun sijaan.

Svean limiittimuotoinen reaalivakuudeton yrityslaina on täysin lyhennysvapaa ja voit hakea sitä 5 000–500 000 €. Svean tarjoama, perinteistä yrityslainaa joustavampi limiittilaina sopii hyvin erilaisiin rahoitustarpeisiin niin yrittäjille, pienille yrityksille kuin suuremmillekin toimijoille. Lainan ollessa limittimuotoinen ja täysin lyhennysvapaa, maksat korkoa ainoastaan käytössä olevan saldon, etkä myönnetyn limiitin, mukaan. Halutessasi voit maksaa vain korkokulut ja kuukausimaksun ja lyhentää limiittiä, kun se yrityksellesi sopii. Hakemuksen täytät vaivattomasti verkossa ja lainapäätöksen saat nopeasti. Ensimmäisen noston myönnetyn limiitin puitteissa voit tehdä usein jo seuraavana arkipäivänä.

Mistä yrityslainan korko muodostuu?

Perinteisesti yrityslainan hinta muodostuu lainan pääomalle maksettavasta korosta sekä muista lainan hoitoon ja nostoon liittyvistä kuluista. Yrityslainasta maksettava korko voi olla kiinteä vuosikorko tai kuukausikorko, joka voi muuttua lainasumman mukaan. Yrityslainan korkoon vaikuttaa huomattavasti se, millainen maksukyky yrityksellä on, ja myöntääkö yrityslainan pankki, rahoitusyhtiö vai jokin muu luotonmyöntäjä. “Yrityslaina korko” -kohta kannattaa tarkistaa huolella lainatarjouksesta ja lopullisesta sopimuksesta. Lähtökohtaisesti korko määräytyy lainaan liittyvien yksityiskohtien ja hakijayrityksen mukaan. Lisäksi korkoon vaikuttavia tekijöitä ovat laina-aika, lainasumma sekä vaadittavat vakuudet. Hakiessa lainaa yrittäjälle, yrityslainan korkoon vaikuttaa myös yrittäjän henkilökohtainen taloudellinen tilanne sekä yritystoiminnan tila.

Mikäli yritys on maksukykyinen ja tarvittavat vakuudet riittävät pankilta haettavaan yrityslainaan, voi lainan saada suhteellisen edullisesti, mahdollisesti jopa pelkällä marginaalikorolla. Marginaalikorolla tarkoitetaan koron asiakaskohtaista osuutta, jonka avulla luotonmyöntäjä pystyy kattamaan aiheutuvia toimintakustannuksia sekä luoton myöntämisestä aiheutuvaa riskiä. Siten rahoitusyhtiön tai pankin määrittelemään korkolisään vaikuttaa luotonantajan tekemä riskiarvio. Marginaalikorko on matala, mikäli yrityksen takaisinmaksukyky on hyvä, sillä tässä tapauksessa riski luotonantajalle on pieni. Mikäli yrityksen takaisinmaksukyky ei ole tehdyn riskiarvion mukaan ihanteellisella tasolla, nousee luotonantajan kantama riski ja siten myös yritykselle tarjottu marginaalikorko.

Yrityslainan korko, vakuudet ja lainan hinta

Annettavat reaalivakuudet pienentävät lainan korkoa usein merkittävästi, mutta monilla yrityksillä, eikä varsinkaan toimintaansa vasta aloittavilla toimijoilla, ei niitä valitettavasti usein ole. Mikäli yritys omaa heikomman maksukyvyn tai vaadittavia reaalivakuuksia ei ole yrityslainan saamiseksi, on epätodennäköisempää, että yritykselle myönnetään pankkilainaa. Siksi vakuudeton laina on hyvä vaihtoehto esimerkiksi tilanteessa, kun oma pankki ei kykene tai halua yrityslainaa myöntää. Myös siinä tapauksessa, kun yritys tarvitsee lainarahaa nopeasti, on vakuudeton yrityslaina usein rahoitustarpeeseen soveltuva vaihtoehto. Vakuudettomia yrityslainoja ja perinteisiä pankkilainoja kannattaa kuitenkin vertailla pitäen mielessä yrityksen tarpeet ja taloudellinen tilanne, jotta löytyy juuri se sopivin yritysrahoituspalvelu.

Mikäli yritys hakee vakuudetonta tai reaalivakuudetonta yrityslainaa, toimii luotonmyöntäjänä useimmiten rahoitusyhtiö. Vaikka myös pankit tarjoavat asiakkailleen vakuudetonta yrityslainaa tai -luottoa, on myönnettävä lainasumma usein hyvin rajattu. Koska pankkien tarjoamat vakuudettomat yrityslainat ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin rahoitusyhtiöiden vastaavat rahoitusratkaisut, ei omalta pankilta aina löydy yrityksen tarpeisiin soveltuvaa vakuudetonta yrityslainaa. Näin rahoitusyhtiöiden myöntämät vakuudettomat yrityslainat tukevat yritysten rahoitustarpeiden täyttämistä perinteisten pankkilainojen rinnalla.

Vakuudettomille yrityslainoille tarjottavat korot voivat luotonmyöntäjien välillä vaihdella suurestikin riippuen lainaa hakevan yrityksen taloustilanteesta, joten vertailu eri yrityslainojen välillä kannattaa. Suuntaa antavan kustannuslaskelman voi saada hyödyntämällä luotonmyöntäjän sivuilta löytyvää yrityslaina laskuria, mutta yrityskohtainen lainatarjous ja kulut selviävät vasta yrityslainaa hakemalla. Monet rahoitusyhtiöt tarjoavat vakuudetonta yrityslainaa myös ilman korkoa, minkä sijaan he perivät lainasta maksettavaa kiinteää yrityskohtaista toimituspalkkiota tai kuukausikulua. Koska kiinteä yrityskohtainen kulu yrityslainasta voidaan laskea myönnetyn lainamäärän mukaan, voivat kokonaiskustannukset nousta helposti korkeammiksi kuin yrityskohtaista korkoa maksettaessa. Yrityslainasta maksettaviin kustannuksiin vaikuttaa myös mahdolliset perustamiskulut tai avausmaksut sekä lainan hoitopalkkiot, jotka on syytä ottaa vertailuun mukaan yrityslainaa valittaessa.

Limiittimuotoisen yrityslainan hinnoittelu vaihtelee myös luotonmyöntäjittäin, joten hinnoitteluun kannattaa perehtyä huolella. Ensinnäkin limiitin avaamisesta peritään yleensä perustamiskulu. Lisäksi osa luotonantajista veloittaa jokaisesta saldon nostosta erillisen nostopalkkion, joka kannattaa ottaa huomioon limiittilainoja vertailtaessa. Toiseksi limiittilainan korkokustannus määräytyy useimmiten sen mukaan, kuinka paljon limiittiä on nostettu yrityksen käyttöön. Siten limiittimuotoisesta lainasta maksetaan korkoa vain siltä osin kuin rahoitusta on käytössä, eikä myönnetyn limiitin mukaan. Yritys voi siten vähentää korkokuluja maksamalla käytössä olevan limiitin pois nopeammin, mikäli taloudellinen tilanne sen sallii. Kun limiitti ei ole käytössä, peritään yleensä ainoastaan kuukausimaksua, jonka myötä limiittilaina on aina yrityksen käytössä pienen kuukausimaksun hinnalla. Luottosopimus limiittimuotoisen lainan osalta ei siis pääty lainan takaisinmaksuun, vaan luottoa voi ottaa uudelleen käyttöön, kun lisärahoitusta kaivataan.

Svean joustavan limiittimuotoisen yrityslainan korko maksetaan ainoastaan käytössä olevan saldon mukaan. Lainan korko määritellään aina yrityskohtaisesti yrityksen tilanteen mukaan – kuukausikorko käytössä olevalle saldolle on alkaen 1 %. Lisäksi limiittitilin avaamisesta peritään yhden prosentin perustamiskulu, muita kuluja ei perustamisvaiheessa ole. Saldonostoja voi tehdä rajoituksetta ja täysin maksuttomasti tarpeen mukaan. Koska Svean limiittimuotoinen yrityslaina on lyhennysvapaa, ei lainan takaisinmaksua ole sidottu tiettyyn maksuohjelmaan. Lainaa voi siis lyhentää täysin yrityksen hetkellisen taloudellisen tilanteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lainasta maksetaan ainoastaan kuukausikoroa käytössä olevan saldon mukaan sekä limiitistä maksettavaa 10 euron kuukausimaksua. Lopullinen yrityslainan korko määräytyy lainahakemuksen yhteydessä, joten tarkat lainan kustannukset pystyy laskemaan, kun yrityksen tietojen mukaan määritelty korkotaso on tiedossa.

YRITYSLAINA

Miten yrityslainaa haetaan?

Yrityslainan hakuprosessi vaihtelee suuresti luotonmyöntäjittäin. Pankista haettavan yrityslainan hakeminen on useimmiten aikaa vievämpi prosessi, sillä hakemuksen lähettämisen jälkeen pyydetään tarvittavia lisäselvityksiä, järjestetään lainaneuvottelut ja käydään tarpeen mukaan myös useampaan otteeseen paikan päällä pankkikonttorissa koko hakuprosessin aikana. Rahoitusyhtiöt tarjoavat taas usein mahdollisuutta hakea rahoitusta yritykselle jouhevasti netistä, eikä aikaa kulu turhaan siihen, että sovittaisiin tapaamisia tai neuvotteluita ennen kuin lainatarjous voidaan laatia. Mikäli lainanhakijalla on kiire saada rahoitusta, on rahoitusyhtiön myöntämä yrityslaina usein se sopivampi vaihtoehto yrityksen tilanteesta riippuen. Yrittäjälle ja yrityksille aika on rahaa, joten helppo ja nopea lainanhakuprosessi on usein varteenotettava vaihtoehto myös yritykselle, joka voisi saada pankista perinteistä pankkilainaa.

Parhaimmillaan yrityslainan hakeminen hoituu muutamalla klikkauksella, ilman että yrityksen tarvitsee toimittaa luotonantajalle mitään dokumentteja tai todistuksia. Nykyään yrityksen edustajan tiedot saadaan helposti varmennettua sähköisellä tunnistamisella, kuten verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla – samalla luotonmyöntäjä saa, yrityksen edustajan tunnistuksen jälkeen antamalla suostumuksella, haettua ja varmennettua edustajan yritysyhteydet. Kun tarvittavat tiedot on täytetty hakemukseen, voi yritys saada luottopäätöksen ja mahdollisen lainatarjouksen samalta istumalta.

Svean yrityslainan hakeminen

Svean lainahakemus on hyvä esimerkki jouhevasta hakuprosessista, jonka yrityksen edustaja voi tehdä milloin vain ja missä vain. Hakuprosessi mahdollistaa sen, että yrityksesi voi saada limiittimuotoista yrityslainaa nopeasti ja helposti verkossa. Lainahakemuksen jättämiseksi tarvitset ainoastaan verkkopankkitunnukset sen lisäksi, että sinulla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Yritystiedoista tarvitaan pelkästään IBAN-muotoinen tilinumero. Lainahakemuksen aloitat kirjautumalla verkkopalveluumme omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Hakemus tehdään henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, koska tarkoituksena ja tarpeena on todentaa sinun henkilöllisyytesi hakijana – yrityksen verkkopankkitunnukset eivät siis tähän tarkoitukseen sovellu, eikä niitä siten tässä voi käyttää.

Vahvan tunnistamisen jälkeen palvelun avulla selvitetään kaikki yritysyhteytesi, joista pääset valitsemaan halutun yhteyden. Mikäli yritysyhteyksiä ei ole kuin yksi, siirrytään suoraan kyseisen yrityksen hakemukseen. Hakemuksella täytät tarvittavat tiedot sekä haettavan limiitin määrän. Kun vaaditut kohdat on täytetty, voit lähettää hakemuksen. Itse hakemuksen jättäminen ei sido vielä mihinkään, vaan voit rauhassa tutustua hakemuksen perusteella saamaasi lainatarjouksen ja päättää hyväksytkö tarjouksen. Luottopäätös ja lainatarjous tulee nopeasti, ja mikäli päätät hyväksyä saamasi tarjouksen, ensimmäisen noston voit tehdä yleensä jo seuraavana arkipäivänä.

Lainatarjous löytyy Svean verkkopalvelusta, joten voit halutessasi palata sinne tutkailemaan tarjousta tarkemmin, kun se sinulle sopii. Tarjouksen voi hyväksyä suoraan palvelun kautta, minkä jälkeen palvelu toimii yrityksen yritysrahoitusasioiden palvelukanavana. Palvelun kautta voit tehdä nostoja limiittitililtä yrityksen tilille ja tarkastella lainan tilannetta, kuten nostettua saldoa ja tulevia maksuja. Sen lisäksi, että käytössäsi on monipuolinen ja helppokäyttöinen palvelukanava, joka mahdollistaa rahoituksen hallinnan itsenäisesti, on sinulla aina myös Svean asiakaspalvelun vankka tuki kaikissa tilanteissa.

Näin haet yrityslimiittiä

 • 1

  Kirjaudu verkkopalveluumme

  Lainahakemuksen aloitat kirjautumalla verkkopalveluumme omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. 

 • 2

  Valitse yritysyhteytesi

  Vahvan tunnistautumisen jälkeen pääset valitsemaan yritysyhteytesi. 

 • 3

  Täytä hakemus

  Täytä hakemukseen tarvittavat tiedot ja haettava limiitti, lopuksi lähetä hakemus.

 • 4

  Luottopäätös ja lainatarjous

  Saat meiltä nopeasti luottopäätöksen sekä lainatarjouksen.

 • 5

  Tarjouksen hyväksyminen

  Jos hyväksyt tarjouksen, pääset hyödyntämään limiittiä jo seuraavana arkipäivänä.

Luotollinen yritystili

Svean limiittimuotoinen, vakuudeton yrityslaina on joustava ja helppo rahoitusratkaisu, joka toimii samalla periaatteella kuin luotollinen yritystili. Limiitti on aina yrityksen käytettävissä määriteltyyn luottorajaan asti, eikä luoton nostamisesta tarvitse tehdä erillistä sopimusta tai olla yhteydessä luotonmyöntäjään luoton nostamiseksi, vaan nostoja voi tehdä vapaasti verkkopalvelun kautta. Limiittilaina on siten apuna päivittäisen maksuliikenteen ja epäsäännöllisten menojen hoitamisessa sekä tasaamassa yrityksen talouden vaihteluita. Limiittimuotoisella yrityslainalla voidaan siten turvata yrityksen maksuvalmius, kun yritys kohtaa äkillisiä menoja tai kausiluontoisia rahoitustarpeita.

Yksinkertaistaen limiittilainaa voidaan käyttää samalla periaatteella kuin luottokorttia, sillä aivan kuten luottokortille, myös limiittimuotoiselle yrityslainalle on sovittu luottoraja, johon asti luottoa voi käyttää vapaasti rajoituksetta. Kun luottokortin luottoa maksetaan takaisin, on saldo sitä mukaa jälleen käytettävissä seuraaviin ostoksiin. Limiittilaina hyödyntää samaa periaatetta, sillä yritys voi lyhentää nostamaansa lainaa halutessaan, jolloin lyhennetty rahoitus saadaan uudelleen yrityksen käyttöön. Näin yritys voi nostaa jo lyhennettyä lainaa uudelleen käyttöönsä, kun tarve sille ilmenee.

Luotollinen yritystili on

Joustava rahoitusvaihtoehto

Limiittimuotoinen rahoitus, joka toimii samalla periaatteella kuin luottokortti

Usein vakuudeton ja nopeasti saatava yritysrahoitusratkaisu

Luotolliseen yritystiliin verrattavissa oleva limiittilaina on jatkuvasti käytössä joko puskurina yrityksen päivittäisissä tarpeissa tai isompia hankintoja tehdessä. Limiittimuotoisen yrityslainan vahvuus onkin sen joustavuus, sillä se sopii erinomaisesti lyhytaikaiseen pääoman tarpeeseen, kuten hiljaisten sesonkiaikojen kassavirtojen tasaamiseen ja juoksevien kulujen rahoittamiseen, mutta myös pidempiaikaiseen rahoitustarpeeseen, kuten tilanteisiin, joissa yritys haluaa panostaa kasvuun pitkällä tähtäimellä. Limiittiä voi hyödyntää myös äkillisiin hankintoihin ja isompienkin investointien rahoittamiseksi. Limiittilaina sopiikin yritykselle, joka haluaa käyttöönsä joustavan ja monipuolisen, luotollista yritystiliä vastaavan, rahoitusratkaisun.

Limiittilaina sopii

Puskuriksi turvaamaan yrityksen maksuvalmius ja päivittäinen toiminta.

Kassavirtojen tasaamiseen ja yllättävien kulujen rahoittamiseen.

Myös pitkäaikaiseen rahoitustarpeeseen, kuten kasvun tueksi.

Pikalaina yrityksen äkilliseen rahoitustarpeeseen

Koska Svealta haettavan limiittimuotoisen yrityslainan hakeminen onnistuu verkossa helposti ja nopeasti ja luottopäätös saadaan jopa heti, tai viimeistään muutaman päivän sisällä, on limiittilaina vaihtoehtoinen pikalaina yritykselle. Limiittilaina sopii loistavasti yrityksen äkilliseen rahoitustarpeeseen, sillä luottosopimuksen hyväksymisen jälkeen, voi ensimmäisen saldonoston tehdä yleensä seuraavan arkipäivän aikana. Äkillisen rahoitustarpeen väistyttyä, voi yritys maksaa käyttämänsä limiitin halutessaan takaisin – näin luotto on kokonaisuudessaan jälleen yrityksen käytössä.

Pelkkää kuukausimaksua maksamalla yritys varmistaa maksuvalmiutensa seuraavan äkillisen rahoitustarpeen koittaessa, sillä limiittilaina on jatkuvasti yrityksen käytettävissä. Mikäli yrityksen taloudellinen tilanne ei jousta riittävästi, voi limiittiä hyödyntää aina luottorajaan asti maksamalla kuukausimaksua ja korkoa käytössä olevan saldon mukaan. Lainanlyhennykset yritys voi maksaa omassa tahdissa, kun taloudellinen tilanne sen sallii. Näin limiittimuotoinen yrityslaina mukautuu täysin yrityksen sen hetkisen tilanteen ja rahoitustarpeiden mukaan.

Limiittilaina on hyvä turva yritykselle, ja onkin usein kannattavaa jättää kerran hankittu limiittimuotoinen yrityslaina voimaan myös sen jälkeen, kun nostettu saldo on maksettu kokonaisuudessaan pois. Pientä kuukausittaista kulua vastaan yritys voi siis turvata lisärahoituksen saannin milloin vain ilman, että uusia lainahakemuksia tai lisähakemuksia tarvitsee tehdä. Näin ollen voimassa oleva limiitti on ikään kuin pikalaina yritykselle, sillä luottorajan puitteissa lainaa voi nostaa käyttöön välittömästi uudellee

Muut yrityksen rahoitusratkaisut ovat harvoin yhtä nopeita kuin mitä vakuudeton, verkosta haettava yrityslaina on. Päin vastoin vakuudellisen yrityslainan saaminen vie usein aikaa, sillä lainan saantia varten on käytävä neuvotteluja ja tehtävä lisäselvityksiä. Pikalaina yritykselle onkin usein tarpeen, joten lainojen hakuprosesseja kannattaa todella verrata - mielellään jo ennen kuin rahoitustarve äkillisesti ilmenee. Kun lainanmyöntäjien vaihtoehtoja on vertaillut etukäteen, voi rahoitusta hakea vaivattomasti ja ripeästi, kun tarve ilmaantuu.

Limiittilaina sopii lisäksi myös muiden rahoitusratkaisujen, kuten loppuun maksettavan yrityslainan, tueksi. Limiittilainaa voikin hyvin verrata luotolliseen yritystiliin, jota yritys voi käyttää tarpeen ja tilanteen mukaan. Kun yritys tietää, että rahoitus on valmiiksi haettu ja nostettavissa tarpeen mukaan, on tulevaisuutta ja toimintaa helpompi suunnitella vapaammin. Näin myöskään äkilliset rahoitustarpeet eivät aja yritystä siirtämään investointejaan pois tärkeistä kohteista, jotka voivat olla osa yritystoiminnan pitkäaikaisempaa suunnitelmaa, sillä lyhennysvapaata limiittilainaa voidaan hyödyntää lyhytaikaisten rahoitustarpeiden täyttämiseksi ilman sitoutumista tiettyyn maksusuunnitelmaan.

 

Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoittaminen ja liiketoiminnan kehittäminen lainarahalla voi olla tarpeen monessa eri tilanteessa, vaikka yritys olisikin vakavarainen. Yrityksen rahoitus onkin hyvin tärkeä osa koko yritystoimintaa ja vaatii siten jatkuvaa budjetointia, optimointia ja tasapainottelua. Näin ollen yrityksen kannattaakin hyödyntää toimintansa rahoittamiseen juuri tilanteeseen parhaiten sopivaa rahoituspalvelua. Ulkoisen pääoman avulla kasvuun tähtäävät yritykset voivat vauhdittaa toimintaansa ja investoida kasvuun tehokkaammin. Rahoituspalvelulla voi myös helpottaa arjen kiirettä ja vapauttaa käyttöpääomaa päivittäisen yritystoiminnan tukemiseksi.

Yrityksille löytyy paljon erilaisia rahoituspalveluita, joita hyödyntämällä yritys voi parantaa maksuvalmiuttaan, nopeuttaa kassankiertoa sekä hallita taloudellisia riskejä. Vaikka yrityksellä ei olisi reaalivakuuksia pankkilainaa varten, on yrityksellä valittavanaan yritysrahoitus ilman vakuuksia, kuten limiittimuotoinen yrityslaina. Lisäksi yritys voi hyödyntää laskurahoitusta saadakseen omat myyntisaatavansa tilille nopeammin. Laskujen myyntiä hyödynnettäessä rahoituspalveluna yritys voi valita myydäänkö rahoitusyhtiölle yksittäisiä laskua, tietyn projektin laskutus vai yrityksen koko laskutus. Laskujen myynnin myötä rahat myyntisaatavista tilitetään yritykselle kokonaisuudessaan heti rahoituskulujen vähennyksen jälkeen. Kun yrityksellä on tarvetta kattavammalle rahoitusratkaisulle, on mahdollista hyödyntää factoringrahoitusta ja siirtää yrityksen laskutus rahoitusyhtiön hallinnoitavaksi, jotta laskutus kiertää kokonaisuudessaan rahoitusyhtiön kautta. Factoring-rahoituspalvelun myötä yritys saa luottoa myyntisaamisiaan vastaan ja saa kokonaisvaltaisen, hallinnollisia säästöjä tuovan palvelun käyttöönsä. Leasingrahoituksella yritys voi taas hankkia tarvittavan omaisuuden vuokraamalla ostamisen sijaan, jolloin hankittu omaisuus toimii rahoituksen vakuutena ja kohteen kustannus jakautuu tasaisesti koko käyttöajalle.

Esimerkiksi yllättävä tilaus suurelta asiakkaalta voi tarkoittaa sitä, että tilauksen hoitamiseksi tarvitaan lisätyövoimaa ja rakennusmateriaaleja, joita varten tarvitaan rahoitusta yritykselle nopeasti. Yrityksen nykyisten resurssien ylittävästä tilauksesta kieltäytyminen ei käy kuuloonkaan, mikäli yritys haluaa kasvaa, joten toiminnan rahoittaminen muilla keinoin näyttäytyy välttämättömänä keinona kehittää liiketoimintaa. Uusien työntekijöiden ja materiaalien hankkimiseksi yritys voi päätyä hakemaan limiittimuotoista yrityslainaa, jonka saa tilille nopeasti ja jota voi hyödyntää yrityksen tarpeen mukaan. Kun urakka on saatu valmiiksi ja työsuorite on valmis laskutettavaksi, voi yritys halutessaan hyödyntää esimerkiksi laskurahoitusta ja myydä laskun rahoitusyhtiölle. Näin yritys voi saada omat myyntisaatavansa heti tilille asiakkaan pitkästä maksuajasta huolimatta, jotta kassa saadaan kiertämään nopeammin ja maksuvalmius paranee. Halutessaan yritys voi myös myyntisaatavansa saatuaan lyhentää käyttämänsä limiittiä ja näin limiittilaina on jälleen valmiina käytettävissä seuraavaa sitä vaativaa tilannetta varten.

Mikäli seuraavaan urakkaan tarvitaan konetta, jota yritykseltä ei vielä löydy, voi yritys päättää hyödyntää leasingrahoitusta ja vuokrata tarvittavan koneen leasingsopimuksen turvin. Vaihtoehtoisesti jos yritys tietää, että kone tulee olemaan yrityksen käytössä monta vuotta ja omaisuuden hankkiminen lainarahalla tuntuu järkevämmältä, voi yritys nostaa jälleen limiittimuotoisen yrityslainan saldoa käyttöönsä ja hankkia tarvittavan koneen lainarahan avulla. Kun yritys haluaa siirtää koko laskutuksensa rahoitusyhtiön hoidettavaksi, sillä laskutus on tasaista ja jatkuvaa, voi leasingin tai yrityslainan rinnalle ottaa rahoituspalveluksi factoringin. Factoringrahoituksen avulla yritys pystyy niin rahoittamaan laskunsa, kotiuttaa myyntisaatavissaan olevat varat nopeammin ja vapauttaa henkilöstöresursseja muihin töihin.

Vaihtoehtoja yritystoiminnan rahoittamiseen ja äkillisten rahoitustarpeiden täyttämiseen on siis paljon ja yrityksen kannattaakin tutustua näihin huolella, jotta toimintaan ja tilanteeseen sopiva ratkaisu löytyy. Usein toimiva ratkaisu voi olla useamman ratkaisun hyödyntäminen samanaikaisesti. Svean limiittimuotoinen yrityslaina tukee esimerkiksi hyvin laskurahoituspalvelua tai leasingrahoitusta. Joustava yrityslaina onkin siitä aina hyvä lisä ja rahoitusvaihtoehto yritykselle, että sitä voi hyödyntää vapaasti mihin tahansa tarkoitukseen, joka sillä hetkellä on yritykselle oleellinen, kun taas laskurahoituspalvelu sen sijaan on sidottu myyntisaataviin ja leasing suoraan kytköksissä laitteisiin tai koneeseen. Lisänä on siis aina hyvä harkita limiittimuotoisen lainan ottamista, jos rahoitukselle on tai tulevaisuudessa tulee olemaan tarvetta.

Tutustu myös muihin yrityksen rahoitusvaihtoehtoihin

Yrityslimiitti

 • lyhennysvapaa
 • luottopäätös heti
 • sähköinen hakemus, ei liiterumbaa

Laskurahoitus

 • parempi maksuvalmius
 • saat rahat nopeasti tilille
 • ei pitkäaikaista sopimusvelvoitetta

Leasing

 • vauhdittaa myyntiä
 • mahdollistaa kalustohankinnat
 • vapauttaa yritysten käyttöpääomaa