Koskien Svea Bankin toimintaa Venäjällä

Ruotsalainen Dagens Industri kirjoitti 6.11.2023 artikkelin koskien konsernimme tytäryhtiön toimintaa Venäjällä, kuvaten toiminnan kasvavan. Asia ei kuitenkaan ole näin. Kyseisen tytäryhtiön varat kasvavat, koska matalalla kauppahinnalla aiemmin ostetut saatavat kotiutuvat – uutta pääomaa pienenevään toimintaan ei ole kanavoitu.

 

Emoyhtiömme Svea Bank aloitti 2009 toiminnan Venäjällä osana konsernin Itä-Euroopan toimintoja. Venäjän lisäksi toimintaa on Ukrainassa, Kroatiassa, Serbiassa, Puolassa ja Romaniassa ja toiminta perustuu erääntyneiden saatavakantojen hankintaan ja hallinnointiin, eli pääosin perintätoimintaan.

Koskien toimintaamme Venäjällä: 

  • Kevään 2022 aikana konsernillamme oli vakaa suunnitelma poistua Venäjän markkinalta, mutta tämä ei onnistunut aiotulla tavalla. Tästä syystä olemme johdonmukaisesti pienentäneet toimintaa, punniten samalla vaihtoehtoisia ratkaisuja.
  • Välittömästi sodan puhjettua keskeytimme Venäjän liiketoimintojen rahoittamisen.
  • Toimintaa Venäjällä sovitetaan koko ajan pienempiin liiketoimintavolyymeihin. Konsernin vuosina 2009–2022 hankkimista ja edelleen 2022 helmikuussa omistamista saatavista kertyy kuitenkin kassavirtaa saatavakantojen pienentyessä.
  • Varojen tuominen pois Venäjältä on vaikeaa suurimman kuukausittaisen siirron yritystä kohden ollessa noin 100 000 euroa, minkä luonnollisesti hyödynnämme.
  • Toiminnan alasajoa Venäjällä yrityskaupan kautta hankaloittaa Venäjän viranomaisten sangen monimutkainen lupaprosessi sekä verotus, jonka tuotot jäisivät Venäjän valtiontalouteen.

Haluamme myös lisätä, että välittömästi sodan puhjettua ryhdyimme konsernina aktiivisesti tukemaan ukrainalaisia kollegoitamme, niin perheiden evakuoinnissa auttaen, kuin myös tarvikkeiden ja muun tuen muodossa.