Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n kuluttajalle suunnatut palvelut

Yleistä

Tämä henkilötietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa käytät Svea Payments Oy:n tarjoamia palveluita

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Svea Payments Oy, y-tunnus: 2121703-0, (”Svea Payments”)
Osoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Svea Payments Oy
Puhelinnumero: (09) 321 3300
Sähköpostiosoite:tietosuoja.payments@svea.fi

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Maksutapahtuman toteuttamiseksi
Käsittelemme henkilötietojasi maksutoimeksiannon toteuttamiseksi ja palvelujemme tarjoamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
Käsittelemme henkilötietojasi myös lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluvat:

 • Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (Know-Your-Customer)
 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen
 • Raportointi viranomaisille, kuten Finanssivalvonnalle
 • Riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luottotietojen tarkistaminen
 • Maksulaitoslain ja kirjanpitolain mukaiset velvoitteet

Oikeutetun edun perusteella
Käsittelemme tietojasi yhtiömme oikeutetun edun perusteella, kuten:

 • Ottaessasi yhteyttä meihin Svean ja rekisteröityjen sekä asiakkaiden oikeusturvan varmistamiseksi.
 • Hallinnollisissa tarkoituksissa, kuten sisäisten järjestelmien ja sovellusten turvaaminen ja ylläpitäminen sekä liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien järjestelmän testaus ja kehitys.

Kyseessä olevat henkilöryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään ja tallennetaan rekisteriin:

 • Henkilöt, jotka tekevät ostoksia verkkokaupoissa käyttäen Svea Paymentsin palvelua.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteriimme tallentuu seuraavia tietoja:

 • Tilauksen maksu- ja tunnistetiedot
 • IP-osoite
 • IBAN pankkitilinumero*
 • Henkilötunnus**
 • Sähköpostiosoite***

* Tilanteessa, jossa ilmoitat tilinumerosi Svea Paymentsille palautusta varten ** Tilanteessa, jossa ilmoitat henkilötunnuksesi Svea Paymentsille valitessasi maksutavaksi laskun tai erämaksun *** Tilanteessa, jossa muutat sähköpostiosoitettasi Svea Paymentsin maksulomakkeella

Jos käytät Ostajan apulainen -palvelua, keräämme sinulta lisäksi seuraavat tiedot: peruutuksen syy, mahdolliset lisätyt valokuvat, viestit myyjälle. Nämä ovat tarpeen jotta voimme välittää ne verkkokauppiaalle palautuksesi käsittelemiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tietoja seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Palveluntarjoajalta, jonka palvelun yhteydessä rekisteröity käyttää maksupalvelua

Automaattinen käsittely ja profilointi

Palvelu ei sisällä tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Noudatamme maksulaitostoimiluvan edellyttämiä lakeja, säädöksiä ja viranomaisraportointivelvoitteita, ja tietojasi voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Lisäksi tietojasi voidaan luovuttaa samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa.

Ostajan apulainen -palvelun käyttöä varten tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa sille verkkokaupalle, jolle sinä ostajana osoitat reklamaation, palautuspyynnön tai palautteen, eli sille verkkokaupalle, josta sinä ostajana olet alun perin tilannut tuotteen.  

Svea Payments voi käyttää tämän tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn muita tahoja henkilötietojen käsittelijöinä. Svea Payments luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa. Ennen kuin Svea Payments siirtää henkilötietojasi, Svea Payments tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemään henkilötietojasi Svea Payments kirjallisten ohjeiden mukaisesti, voimassa olevan tietosuoja-asetuksen sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännöllisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle osana palvelun tarjoamista. Jos henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, siirto tehdään tällaisia tiedonsiirtoja koskevan sääntelyn mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Maksutoimeksiannon toteuttamiseen vaadittava yksilöllinen, tekninen tunniste.Kuluva vuosi + 5 vuotta
Ostajan sähköpostisoite asiakaspalvelutarkoituksiinKuluva vuosi + 1 vuosi
Ostajan puhelinnumero asiakaspalvelutarkoituksiinKuluva vuosi + 1 vuosi
Ostajan henkilötunnus maksutoimeksiannon toteuttamiseksiKuluva vuosi + 1 vuosi
Ostotapahtuman turvallisuuden hallintaan käytetty ostajan IP-osoiteKuluva vuosi + 1 vuosi
Tilauksen maksu- ja tunnistetiedot (viitenumero, arkistointitunnus)Kuluva vuosi + 5 vuotta
Ostajan tilinumeroPalvelun voimassaolon ajan

Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et hyväksy henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten, emme välttämättä pysty toteuttamaan maksutoimeksiantoa tai muita tässä selosteessa eriteltyjä toimia.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy henkilötietoihin
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, ilmoitamme, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja sekä toimitamme pyynnöstä jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Henkilötietojen oikaiseminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja mahdolliset virheelliset tietosi oikaistuksi

Henkilötietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa sääntelyn mukaista perustetta

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilötietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen niissä tapauksissa, joissa käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Oikeus peruuttaa suostumus
Voimme käsitellä henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa ottamalla meihin yhteyttä tässä selosteessa annetuilla yhteystiedoilla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi koskien tietosuojaoikeuksiasi tai henkilötietojesi käsittelyä ja tallentamista. Voit lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksesi yllä mainituin osoitetiedoin. Sinulla on mahdollisuus myös reklamoida henkilötietojesi käsittelystä. Yhteystiedot löytyvät tämän dokumentin alusta.

Mikäli katsot, että Svea Payments ei noudata henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”) tai muuta soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit tehdä asiassa valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn sääntelyn mukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ja www.tietosuoja.fi.

Muutokset henkilötietosuojaselosteeseen

Svea Payments pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä henkilötietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä verkkosivuillaan. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Svea Paymentsin verkkosivuilta. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 14.2.2022.