Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n asiakkaat

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee Svea Paymentsin maksupalvelua käyttävien asiakkaiden, eli verkkokauppojen, yrityksien, yhdistyksien tai muiden tahojen yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden tiettyjä henkilötietoja. Svea Payments on osa Svea-konsernia.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Svea Payments Oy, y-tunnus: 2121703-0, (”Svea Payments”)
Osoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Svea Payments Oy
Puhelinnumero 09 321 3300
Sähköpostiosoite: tietosuoja.payments@svea.fi

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on Svea Paymentsin maksunvälityspalvelun mukaisten sopimusten täytäntöön paneminen, joissa sinä olet osapuolena tai edustat tällaista osapuolta, tai näiden sopimusten tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi.

Sopimuksen solmiminen, sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen ja sopimuksen ylläpitäminen
Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimusten täytäntöönpano
 • Tiedotteiden lähettämiseen (palvelu-, häiriö-, ja muut tiedotteet, jotka liittyvät tilaamaasi palveluun)
 • Laskutus
 • Palvelun tuottaminen
 • Asiakassuhteen kehittäminen

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Käsittelemme henkilötietojasi myös lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluvat:

 • Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (Know-Your-Customer)
 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen
 • Raportointi viranomaisille, kuten Finanssivalvonnalle
 • Riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet, kuten luottotietojen tarkistaminen
 • Maksulaitoslain ja kirjanpitolain mukaiset velvoitteet

Tietojen käsittely oikeutetun edun perusteella

Tietojasi voidaan käyttää myös sähköiseen markkinointiviestintään. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena on Svea Paymentsin oikeutettu etu. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella markkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö 

Keräämme sinusta sellaisia perustietoja, mitä tarvitsemme asiakkailtamme. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tieto siitä, missä ominaisuudessa toimit, oletko hallituksen jäsen asiakasyrityksessä tai mahdollinen tosiasiallinen edunsaaja kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa ja maksulaitoslaissa on säädetty.

Henkilötietorekisteriimme tallentuu seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Asema yrityksessä tai yhdistyksessä
 • Tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta
 • Osakkeiden tai omistusosuuden määrä
 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Niiden tietojen lisäksi mitä itse meille toimitat, keräämme sinusta julkisesti saatavilla olevia henkilötietoja seuraavista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit esim. yritysrekisterit, pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muilta kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Käsittely ei sisällä tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Svea Payments käsittelee rekisteriin tallennettuja henkilötietoja itse. Svea Payments käyttää henkilötietojen käsittelyssä eri palveluntarjoajia mukaan luettuna Svea Paymentsn kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.

Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Svea Paymentsn kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sääntelyn sallimin tavoin ja sen rajoissa.

Viranomaisilla voi olla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus koskien rekisteriin tallennettuja henkilötietoja. Tällaisia viranomaisia ovat Finanssivalvonta ja Verohallinto sekä Poliisi.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännöllisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle osana palvelun tarjoamista. Jos henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, siirto tehdään tällaisia tiedonsiirtoja koskevan sääntelyn mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaan edustajan nimi ja henkilötunnus asiakkaan tuntemistarkoituksessa

5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta

Asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan nimi, henkilötunnus ja tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta asiakkaan tuntemistarkoituksessa

5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta

Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) asiakassuhteen hoitamiseksi

Kuluva vuosi + 1 vuosi asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta

 

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy henkilötietoihin
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, ilmoitamme, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja sekä toimitamme pyynnöstä jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Henkilötietojen oikaiseminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja mahdolliset virheelliset tietosi oikaistuksi

Henkilötietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa sääntelyn mukaista perustetta

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilötietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen niissä tapauksissa, joissa käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Oikeus peruuttaa suostumus
Voimme käsitellä henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa ottamalla meihin yhteyttä tässä selosteessa annetuilla yhteystiedoilla.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi koskien tietosuojaoikeuksiasi tai henkilötietojesi käsittelyä ja tallentamista. Voit lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksesi yllä mainituin osoitetiedoin. Sinulla on mahdollisuus myös reklamoida henkilötietojesi käsittelystä. Yhteystiedot on annettu tämän selosteen alussa.

Mikäli katsot, että Svea Payments ei noudata henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) tai muuta soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit tehdä asiassa valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn sääntelyn mukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ja www.tietosuoja.fi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Svea Payments pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä henkilötietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä verkkosivuillaan. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Svea Paymentsin verkkosivuilta. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 14.2.2022.