Tietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n asiakkaat

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee Svea Paymentsin maksupalvelua käyttävien asiakkaiden, eli verkkokauppojen, yrityksien, yhdistyksien tai muiden tahojen yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden tiettyjä henkilötietoja. Svea Payments Oy on osa Svea-konsernia.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Svea Payments Oy, y-tunnus: 2121703-0, (”Svea Payments”)
Osoite: Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Svea Payments Oy
Puhelinnumero 09 321 3300
Sähköpostiosoite: tietosuoja.payments@svea.fi

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on Svea Paymentsin maksunvälityspalvelun mukaisten sopimusten täytäntöön paneminen, joissa sinä olet osapuolena tai edustat tällaista osapuolta, tai näiden sopimusten tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyynnöstäsi.

Sopimuksen solmiminen, sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen ja sopimuksen ylläpitäminen

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimusten täytäntöönpano
 • Henkilötakauksiin liittyen tarkistamme takaajan luottotiedot
 • Tiedotteiden lähettämiseen (palvelu-, häiriö-, ja muut tiedotteet, jotka liittyvät tilaamaasi palveluun)
 • Palveluiden laskutus
 • Palvelun tuottaminen sopimuksen mukaan
 • Asiakassuhteen kehittäminen

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Käsittelemme henkilötietojasi myös lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluvat:

 • Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (Know-Your-Customer)
 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen
 • Raportointi viranomaisille, kuten Finanssivalvonnalle
 • Maksulaitoslain ja kirjanpitolain mukaiset velvoitteet

Tietojen käsittely oikeutetun edun perusteella

Tietojasi voidaan käyttää myös sähköiseen markkinointiviestintään. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena on Svea Paymentsin oikeutettu etu. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella markkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö 

Keräämme henkilötietoja maksupalveluja käyttävien asiakkaiden henkilöstöstä ja omistajista, kuten missä ominaisuudessa toimit, oletko sopimusyhteyshenkilömme, yrityksen hallituksen jäsen tai mahdollinen tosiasiallinen edunsaaja kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa ja maksulaitoslaissa on säädetty.

Henkilötietorekisteriimme tallentuu seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus ja asuinvaltio
 • Asema yrityksessä tai yhdistyksessä
 • Tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta
 • Osakkeiden tai omistusosuuden määrä
 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Niiden tietojen lisäksi mitä itse meille toimitat, keräämme henkilöistä tietoja seuraavista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit esim. yritysrekisterit, pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muilta kaupallisilta tiedonvälittäjiltä, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Henkilötietojen käsittely ei sisällä tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Svea Payments käyttää henkilötietojen käsittelyssä eri palveluntarjoajia mukaan luettuna Svea Paymentsin kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöitä. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Svea Paymentsn kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeutetun edun perusteella. Toimivaltaisilla viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus koskien rekisteriin tallennettuja henkilötietoja.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Henkilötiedot, niiden säilytysaika ja -peruste sekä käsittelijät

Henkilötiedot

Säilytysaika

Säilytysperuste

Henkilötietojen käsittelijä

Alue / maa, jossa käsittely tapahtuu

Asiakkaan edustajan tiedot asiakkaan tuntemistarkoituksessa

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus ja asuinvaltio
 • Asema yrityksessä tai yhdistyksessä
 • Tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta
 • Osakkeiden tai omistusosuuden määrä
 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta

5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen: Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä

Svea Bank Ab, filial i Finland 

Amazon Web Services Inc.

EU/ETA-alue

Asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan tiedot asiakkaan tuntemistarkoituksessa:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus ja asuinvaltio
 • Asema yrityksessä tai yhdistyksessä
 • Tieto mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta
 • Osakkeiden tai omistusosuuden määrä
 • Kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta

5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen: Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä

Svea Bank Ab, filial i Finland 

Amazon Web Services Inc.

EU/ETA-alue

Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) asiakassuhteen hoitamiseksi

5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoimen suorittamisesta

Oikeutettu etu

Svea Bank Ab, filial i Finland 

Amazon Web Services Inc.

EU/ETA-alue

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy henkilötietoihin
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, ilmoitamme, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja sekä toimitamme pyynnöstä jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Henkilötietojen oikaiseminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja mahdolliset virheelliset tietosi oikaistuksi.

Henkilötietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista. Tietosi poistetaan määritellyn säilytysajan jälkeen, jonka näet edellä olevasta taulukosta.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Henkilötietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot sähköisessä muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen niissä tapauksissa, joissa käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Voimme käsitellä henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa ottamalla meihin yhteyttä tässä selosteessa annetuilla yhteystiedoilla.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi koskien tietosuojaoikeuksiasi tai henkilötietojesi käsittelyä ja tallentamista. Voit lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksesi yllä mainituin osoitetiedoin. Sinulla on mahdollisuus myös reklamoida henkilötietojesi käsittelystä. Yhteystiedot on annettu tämän selosteen alussa.

Mikäli katsot, että Svea Payments ei noudata henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) tai muuta soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit tehdä asiassa valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn sääntelyn mukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ja www.tietosuoja.fi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Svea Payments pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla tästä verkkosivuillaan. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Svea Paymentsin verkkosivuilta: www.svea.com/fi-fi/tietoa-meista/tietosuoja. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 19.4.2024.