Rikkomuksista ilmoittaminen

Whistleblowing

Svea on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan sisäistä ja ulkoista sääntelyä sekä eettisiä toimintaohjeita. Suhtaudumme vakavasti sääntöjen ja ohjeiden vastaiseen toimintaan ja kannustamme kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja Svean henkilökuntaa ilmoittamaan aina epäilyttävästä sääntelynvastaisesta tai epäeettisestä toiminnasta.

Ilmoituskanava

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei tule käyttää asiakaspalautteen tai reklamaation tekemiseen eikä henkilökohtaisten riita-asioiden käsittelyyn. Asiakaspalautteen voit jättää tätä kautta.

Ilmoituksen voit tehdä kirjallisesti sähköpostisoitteeseen whistleblowing@svea.com, joka toimii ilmoituskanavana.

Jättäessäsi ilmoituksen pyydämme:

  • Ilmoittamaan, mitä Svea konserniin kuuluvaa yhtiötä ilmoitus koskee: Svea Bank Ab, Svea Perintä Oy vai Svea Payments Oy
  • Kuvaamaan mahdollisiman tarkasti epäilyttävän toiminnan:
    • tapahtuma-aika,
    • yksilöity sopimus, henkilö, suoritus ja/tai tapahtuma, jota ilmoitus koskee,
    • selkeä kuvaus epäilyttävästä toiminnasta sekä
    • epäilyttävää toimintaa mahdolliset tukevat asiakirjat.

Selkeä ja tarkka kuvaus tapahtumasta mahdollistaa ilmoituksen tutkimisen viipymättä.

Käsittelemme ainoastaan suomeksi, ruotsiksi, norjaksi tai englanniksi jätetyt viestit.

Luottamuksellisuus

Whistleblowing-sähköpostikansioon tulleita ilmoituksia käsittelevät Svella vain erikseen nimetyt henkilöt, eikä muilla ole pääsyä ilmoittajan henkilötietoihin tai ilmoituksen sisältöön. Ilmoituksen käsittely on luottamuksellista sekä ilmoittajan henkilöllisyyden että asian selvittämisen osalta ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaisesti.

Palaute

Jos haluat jättää meille asiakaspalautetta, voit tehdä sen oheisen linkin kautta.

Jätä palaute