Yrityslimiitti-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Yrityslimiitti ja on laadittu / päivitetty 18.03.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Tekstikontrastit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on seuraavia puutteita:

 • Turkoosin ja valkoisen yhdistelmä linkeissä, palvelun painikkeissa sekä alatunnisteen teksteissä ja linkeissä.
 • Kirjautumissivun alatunnisteen sininen linkkiteksti vaaleansinisellä taustalla (3,82:1).
 • Lomakesivujen turkoosit ohjetekstit harmaalla taustalla (2,5:1).
 • Epäaktiivisten lomakekenttien tekstit (1,5:1).
 • Valkoinen teksti vihreissä painikkeissa (2,6:1).
 • Turkoosit tekstit vaaleansinisellä taustalla valintaneliöiden ja radiopainikkeiden nimilapuissa, ja kun tekstikenttiin syötetään tekstiä (2,2:1).
 • Allekirjoitettu/Allekirjoittamatta -tekstit (vihreä 2,5:1, oranssi 2:1).
 • Turkoosi Lisää käyttäjä-painiketeksti harmaalla taustalla (2,1:1).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Käyttöliittymäelementtien kontrastit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Seuraavien käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita:

 • Lomakkeen tekstikenttien harmaat (1,1:1) ja siniset ääriviivat (1,3:1).
 • Harmaat valintaneliöt ja radiopainikkeet (1,2:1) ja niiden valittu turkoosi tila (2,2:1).
 • Valkoiset mobiilivalikkopainike ja sähköposti-kuvake turkoosilla taustalla (2,64:1).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Pelkän tekstin suurentaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi. Käytännössä valintaelementtien nimilaput limittyvät epäselvästi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: Otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita, esimerkiksi:

 • Nimenkirjoitussivulla, Dokumentit-, Viestit, sekä Kysymyksiä ja vastauksia-sivuilla ei ole h1-otsikkoa.
 • Otsikkotason yli on hypätty useimmilla sivuilla, esimerkiksi: kirjautumissivulla, Valitse yritys -sivulla, Hae limiittiä -sivulla, tarjoussivulla, Edunsaajien tiedot-sivulla ja Yhteenveto-sivulla.
 • Kysymyksiä ja vastauksia -sivulle ei muodostu otsikkohierarkiaa ensimmäisen otsikon jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Tekstivastineet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä aina oikeanlaista informaatiota.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Taulukot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Taulukoissa ensimmäinen otsikkosolu, esimerkiksi tarjoustaulukossa Myönnetty limiitti, luetaan koko ensimmäisen sarakkeen otsikkona. Tämä antaa sisällöstä väärän käsityksen VoiceOver-ruudunlukijalla (NVDA:lla toimii oikein).

Allekirjoitukset-taulukot koostuu kolmesta eri taulukosta, mikä on monimutkaista ruudunlukijakäytössä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Puuttuvat valintaryhmät

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun valintaryhmillä ei ole fieldset/legend -rakennetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Passiiviset painikkeet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakkeilla käytetään passiivisia jatkamispainikkeita palautteena siitä, että pakollisia tietoja on täyttämättä. Passiivinen painike ei ole selkeä palaute, koska käyttäjä ei saa tietää, miksi painike on passiivinen. Ruudunlukijakäyttäjien voi olla vaikea löytää painiketta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Linkkien erottuvuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Turkoosin linkkitekstin kontrasti mustaan tekstiin on riittävä (4,6:1), mutta linkki ei saa alleviivausta tai muuta riittävää visuaalista muutosta kohdistettaessa. (Linkin oma kontrasti taustaansa ei ole riittävä.)
 • Kirjautumissivun alatunnisteen sinisen linkkitekstin kontrasti mustaan tekstiin on riittämätön (2,6:1), mutta linkki saa kuitenkin kohdistettaessa alleviivauksen. (Linkin oma kontrasti taustaansa ei ole riittävä.)
 • Varsinaisen palvelun alatunnisteen linkkejä ei ole erotettu muusta
  tekstistä, mutta ne saavat kohdistettaessa alleviivauksen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.1 Värien käyttö

Havaittava: Ohjeiden sijainti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ohjeet on joissain tapauksissa sijoitettu interaktiivisten toimintojen alle eikä tietoja ole yhdistetty ohjelmallisesti niitä vastaaviin elementteihin. Hakemussivulla ohjeet sijaitsevat Hae-painikkeen alla, joten ne voivat jäädä ruudunlukijakäyttäjältä huomaamatta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Aktiivisen kohteen korostaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Luottosivun päänavigaation valittu sivu on korostettu visuaalisesti, mutta sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: Näkyvä kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kun navigoi pelkkää näppäimistöä käyttäen, ei ole nähtävissä, missä kohdistus on menossa. Elementeillä ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria. Niilläkin elementeillä, jolla kohdistuskehys on, se ei ole aina täysin erottuva. Puutteita on seuraavissa elementeissä:

 • Painikkeissa ja linkeissä palvelussa
 • Lomake-elementit: valintaneliöt ja radiopainikkeet
 • Mobiilikäyttöliittymän valikkopainike ja sähköpostikuvakepainike sekä mobiilivalikon linkit

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Linkkien tarkoitus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä pelkästä linkkitekstistä:

 • Palvelun kirjautumissivulla on annettu linkki url-muodossa, jonka sisällöstä voi ehkä päätellä avautuvan uuteen palveluun. Url-muotoiset linkit eivät kuitenkaan sisällöltään ole kaikille käyttäjille selkeitä.
 • Palvelun alatunnisteen Cookies-linkki ei kerro, että se avautuu uuteen palveluun.
 • Yhteenveto-sivun nostolinkit eivät kerro, että ne avautuvat uuteen palveluun.
 • Mobiilivalikon sähköposti-kuvakelinkki on nimeämätön.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Hyppylinkki

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.

Jokaiselle sivulle on määritetty ohjelmallisia otsikoita, joihin on
mahdollista siirtyä ruudunlukijan pikakomennolla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkia sivujen alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti, esimerkiksi pääsisältöalue

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Useampi reitti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun hakemussivuille ja luottojen sivulle pääsee vain yhtä reittiä (etusivun kautta), koska ne eivät esiinny jokaisella sivulla esitettävässä päävalikossa, eikä palvelussa ole hakua tai sivukarttaa.

Palvelun etusivulle vie vain kirjautuneen käyttäjän alla oleva linkki, joka on nimetty yrityksen nimellä. (WCAG 2.4.4).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.5 Useita tapoja

Hallittava: Kirjautumisen aikaraja

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun käyttöön liittyy aikaraja, mutta sitä ei ole kerrottu eikä kirjautumisen umpeutumisesta tule ilmoitusta. Käyttäjälle ei ole tarjottu mahdollisuutta poistaa aikarajoitusta, lykätä sitä tai säätää aikarajaa itselleen sopivaksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.2.1 Säädettävä ajoitus

Hallittava: Sivujen otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivujen title-attribuuteiksi on määritelty osittain englanninkielisiä nimiä, jotka voivat olla epäselviä käyttäjille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.2 Sivuotsikot

Hallittava: Huomiot simuloidusta mobiilinäkymästä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Hakemussivujen mobiilivalikkopainikkeen nimeksi luetaan “Toggle navigation” (WCAG 2.4.6). Painike (tai sen avaama linkki) ei saa näkyvää kohdistuskehystä (WCAG 2.4.7).
 • Valikossa on riittämätön kontrasti sekä tekstien (WCAG 1.4.3) että painikkeen (WCAG 1.4.11) osalta.
 • Luottosivun mobiilivalikkopainike on nimeämätön (WCAG 2.4.6) ja sähköposti-kuvakelinkki on nimeämätön (WCAG 2.4.4). Kuvakelinkki ja navigaatiolinkit eivät saa näkyvää kohdistusta (WCAG 2.4.7).
 • Kummallakaan valikkopainikeversiolla ei ole lähtökohtaisesti aria-expanded=”false”-määritettä, vaan se ilmestyy koodiin vasta kun painike aktivoidaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Kielimääritys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun kieli on kirjautumissivulla määritetty englanniksi, minkä vuoksi ruudunlukija lukee suomenkielisetkin tekstit englantilaisittain ja esimerkiksi kaikki numerot englanniksi.

Sen sijaan varsinaisessa palvelussa kieltä ei ole määritelty ollenkaan, mistä johtuen ruudunlukija ääntää sisällön oletuskielellään.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.1.1 Sivun kieli

Ymmärrettävä: Pakolliset kentät

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Pakollisia lomakekenttiä ei ole merkitty visuaalisesti esim. asteriskilla (*). Kenttien pakollisuus kerrotaan vasta virheilmoituksessa.
“Vakuutan edellä…” -valintaneliön pakollisuutta ei ole kerrottu asteriskilla tai virheviestillä, sillä Hae-painike pysyy passiivisena jos sitä ei ole valittu. Käyttäjä ei välttämättä ymmärrä, miksi Hae-painike on passiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Puuttuvat nimilaput

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomake-elementeillä on palvelussa lähtökohtaisesti nimilaput oikein määriteltyinä. Muutamia poikkeuksia tästä kuitenkin havaittiin:

 • Tekstikentän nimilappu puuttuu, kun valitaan EU/ETA-alue -kohdasta “Kyllä”.
 • Tekstikentän nimilapuksi kannattaisi määritellä nykyisen ohjetekstin sisältöä.
 • Henkilötunnus/y-tunnus -kentän nimilappu puuttuu, kun aiemmin on valittu “Kenenkään omistusosuus ei ylitä 25%”.
 • Henkilötunnus/y-tunnus -kenttä on kunnossa, kun on valittu “Ilmoitan osakkaat”.
 • Asema yrityksessä -kentän nimilapuksi luetaan “Vastuuhenkilön täydellinen nimi”, kun on valittu “Ilmoitan osakkaat” (VoiceOver-havainto, NVDA:lla kentälle ei lueta mitään nimilappua). Tämä johtuu siitä, että lomakekentissä on käytetty keskenään samaa id-määritettä.
 • Lukuoikeuksien lisäämisnäkymässä Nimi- ja Henkilötunnus -kentiltä puuttuu nimilaput.
 • Viesti-sivun viestikentältä puuttuu nimilappu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Lomakekenttien ohjeet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tietyissä lomakekentissä nykyinen nimilappu tai ohjeet eivät ole riittävät tietojen täyttämiseen:

 • IBAN-lomakekentän kohdalla FI-tekstiä ei tule kirjoittaa kenttään, mutta ruudunlukijalle tästä ei kerrota.
 • Haettavan limiitin nimilapussa tai erillisessä kenttäohjeessa tulisi kertoa limiitin raja-arvot, kun ne nyt kerrotaan vasta virheilmoituksessa. Myös yksikkö, eli €, kannattaa mainita.
 • Omistusosuudet prosentteina -kenttä antaa Safari-selaimella syöttää kenttään myös prosenttimerkin, jolloin syötettä ei kuitenkaan hyväksytä ja tällöin esitetty virheilmoitus ei pidä paikkaansa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Kirjautumis- ja allekirjoitusnäkymä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Lomakekentällä ei ole nimilappua (WCAG 3.3.2).
 • Painike on nimeämätön (luetaan tiedostonimenä ruudunlukijalle) (WCAG 2.4.6).
 • Turkoosit tekstit ja nuolipainike ovat kontrastiltaan riittämättömiä (2,6:1), kuten myös lomakekentän alleviivaus (1,3:1) (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Elementin sisältö vaikuttaa olevan englantia ja ruotsia sekaisin valitusta käyttöliittymäkielestä huolimatta (WCAG 3.1.2), eikä varsinaista kielimääritystä ole tehty (WCAG 3.1.1).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.1.1 Sivun kieli
 • 3.1.2 Osien kieli
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Toimintavarma: Ilmoitukset ja palautteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tosiasialliset edunsaajat -sivun kenttien virheilmoituksia ei ole merkattu niin, että niiden sisältö luetaan automaattisesti ilman kohdistuksen siirtämistä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Toimintavarma: HTML-koodin laatu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

HTML-koodin laatua tutkittiin w3.org-sivuston validaattorilla (validator.w3.org). Samat virhesetit toistuivat sivuittain, mutta niitä oli määrällisesti kohtuullisen vähän. Tupla-id määrite havaittiin Dokumentit-sivulla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

viestinta@svea.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000