Svean Payment Admin -sivuston saavutettavuusseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland pyrkii takaamaan Payment Admin -verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Payment Admin -sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  • Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  • Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  • Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Tekstien kontrastit

Sivustolla toistuu samat puutteelliset tekstikontrastit useassa kohdassa. (WCAG 1.4.3)

Linkkien väri valkoista pohjaa vasten, painikkeiden valkoinen teksti turkoosilla pohjalla, painikkeiden turkoosi teksti harmaalla pohjalla ja ilmoitusten valkoinen teksti harmaalla pohjalla.

Elementtien kontrastit ja status

Käyttöliittymässä toistuu samat puutteelliset elementtien kontrastit useassa kohdassa. (WCAG 1.4.11)
Tekstinsyöttökentän harmaa alleviivaus ja turkoosi alleviivaus vaalealla pohjalla, harmaa työkaluvinkkipainike ”i” sinisellä pohjalla.

Tilaukset -sivulla voi valita pudotusvalikosta osan elementeistä, mutta ruudunlukija ei erota valittuja ja valitsemattomia toisistaan. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)

Linkkien näkyvyys ja tarkoitus

Kun leipätekstin sisässä olevassa linkissä väri on ainoa muuttuva ominaisuus, tulee kontrastin olla vähintään 3:1 tai enemmän suhteessa ympäröivään tekstiin. (WCAG 1.4.1, 1.4.3)

Tilaukset -sivulla tilauslinkkien pitäisi olla erillisenä, sillä ruudunlukija ei osaa sanoa milloin edellinen linkki päättyy ja toinen alkaa.  (WCAG 1.3.1)
Ruudunlukija ei myöskään tiedä mitä näistä linkeistä tapahtuu aktivoitaessa, sillä sitä ei ole kerrottu ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

Näkyvä näppäimistön tarkennuksen ilmaisin

Palvelussa ei enimmäkseen ole näkyvää näppäimistön tarkennuksen ilmaisinta, joka tekee pelkän näppäimistön avulla käyttämisestä todella vaikeaa. (WCAG (2.2.2), 2.4.7, general accessibility)

Kaikki interaktiiviset elementit eivät ole käytettävissä näppäimistön avulla, esimerkiksi info -painikkeet tai vieritettävät taulukot. (WCAG 2.1.1)

Luo tilaus- sivulla tilausrivejä lisätessä tai poistettaessa näppäimistön käyttäjä ei pysty etenemään loogisesti. (WCAG 2.4.3, 4.1.2)

Tekstin koon muuttaminen

Käyttäjän tulisi voida suurentaa tekstiä jopa 200 % niin että sisältö pysyy edelleen ymmärrettävänä. Suurennus aiheuttaa ongelmia sivustolla. (WCAG 1.4.4)

Tekstivastineet

Svean logolla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Sisäänkirjautumiskuvakkeella tai yleisellä info -painikkeella ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)

Tekstin sisässä olevilla pienillä kuvilla ei ole aina tekstivastinetta, esim. Ohje -sivulla ”Kortti” -painikkeen kuvalla. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 4.1.2)

Tekstivastineet puuttuvat myös asiakkaan tietojen osalta kohdista henkilö-/y-tunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. (WCAG 1.1.1)

Raportit -välilehdellä on nimeämättömiä painikkeita taulukon suurentamisen ja pienentämisen osalta, joten niiden tarkoitus ei aukea ruudunlukijan käyttäjälle. (WCAG 4.1.2)

Otsikot

Payment Adminissa ei ole yhtenäistä ja selkeää otsikointimallia. Ruudunlukijan avulla on hankala saada selvää sivun sisällöstä. (WCAG 1.3.1)
H1 otsikko puuttuu joka sivulta, otsikkotasoja on hypitty yli ja otsikoita ei aina ole esitetty HTML-tyylillä.

Sivun osa-alueiden jaottelu

Kaikkia eri sivujen osa-alueita ei ole merkitty kuvaavasti. (General accessibility)
Navigaatio, sisällysluettelo, haku-kentät, lisätietoalueet ja muuta merkittävät alueet pitäisi nimetä semanttisesti.

Siirry pääsisältöön -linkki

Palvelussa ei ole Siirry pääsisältöön -linkkiä, joten ruudunlukijan ja näppäimistön avulla navigoivat käyttäjät joutuvat siirtymään päävalikon linkkien kautta päästäkseen käsiksi sivujen sisältöön. (WCAG 2.4.1, general accessibility)

Sivun kieli

Sivun kieli ei ole yleisesti asetettu käyttäen <lang> -määritettä, joten ruudunlukija ei osaa ääntää eri kieliä oikein. (WCAG 3.1.1)

Osa-alueiden kieli

Kielivalintalinkkien ohjelmallinen kieli ei ole määritelty omalle kielelle, esimerkiksi ”Svenska”. (WCAG 3.1.2)

Aktiivinen linkki päävalikossa

Aktiivisen elementin statusta ei ole joka kohdassa määritelty ohjelmallisesti, joten ruudunlukijan käyttäjä ei saa samaa tietoa kuin käyttäjä saa visuaalisesti. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Puuttuvat määritteet

Kielivalintalinkki esiintyy osassa sivuista ruudunlukijan käyttäjällä tavallisena linkkinä, eikä käyttäjä tiedä, että kyseessä on kielivaihtoehtojen valinta. (WCAG 1.1.1, 4.1.2).

Pudotusvalikot

Monet pudotusvalikot ovat epäselviä ruudunlukijan käyttäjälle. Niistä ei selviä mistä lista alkaa ja mihin se loppuu, vaan ilmaisin siirtyy eteenpäin ilman että käyttäjä tietää olevansa vielä pudotusvalikossa. (WCAG 1.3.1)

Luo tilaus- sivun yksikkövalinnan pudotusvalikko ei toimi luotettavasti ruudunlukijan käyttäjälle. (WCAG 4.1.2)

Status- ja virheilmoitukset

Palvelussa on joitain statusviestejä (esim. Tilausta ladataan ja Hyvitys epäonnistui), jotka ovat visuaalisesti näkyvissä mutta eivät esiinny ruudunlukijan käyttäjälle. Lisäksi nämä statusviestit katoavat näytöltä ilman että käyttäjä aktiivisesti valitsee niiden sulkemisen. (WCAG 1.4.13, 4.1.3)

Virheilmoitukset näkyvät joko ponnahdusikkunana (kts. kohta Ponnahdusikkunat) tai tekstinsyöttökentän yhteydessä, jolloin niitä ei ole ohjelmallisesti liitetty kyseiseen kenttään. Tällöin ruudunlukijan käyttäjä ei saa ilmoitusta ilmaisimen ollessa kyseisessä tekstinsyöttökentässä. (WCAG 1.3.1, 4.1.3)

Skaalautuvuus

Palvelu ei skaalaudu vaadittavaan kokoon, jotta sisältö kaikkine ominaisuuksineen voidaan esittää ilman kaksisuuntaista ruudunvieritystä. (WCAG 1.4.10) Huomioitava kuitenkin, ettei Payment Adminia ole tehty ensisijaisesti mobiililaitteilla käytettäväksi.

Ohjeiden sijoittelu

Joissain kohdissa ominaisuuden ohjeistus on sijoitettu täytettävän kentän alapuolelle. Tämä aiheuttaa ongelmia ruudunlukijan käyttäjille, jotka eivät välttämättä huomaa ohjeita lainkaan. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Luo tilaus -sivulla ruudunlukija lukee tekstit eri järjestyksessä kuin ne ovat visuaalisesti, eikä niiden tarkoitus ole enää loogisesti ymmärrettävissä. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

Sisältö kohdistettaessa

Sisältö, joka ilmestyy hiiren tai ilmaisimen kautta ja peittää alleen jäävän sisällön näkyvistä, pitäisi saada suljettua painamalla ESC. (WCAG 1.4.13)

Automaattinen uloskirjaus

Mikäli palveluun vaaditaan sisäänkirjautuminen, niin yleensä käytössä on myös automaattinen uloskirjaus. Tästä pitäisi ilmoittaa käyttäjälle etukäteen, esimerkiksi 1-2 minuuttia ennen uloskirjausta. (WCAG 2.2.1)

HTML -validointi

Palvelun koodin tulee olla mahdollisimman yhteensopiva erilaisten avustavien teknologioiden kanssa. Tämän osalta virheitä löytyy sivuilta Tilaukset, Luo tilaus, Raportit ja Ohje. (WCAG 4.1.1)

Ponnahdusikkunat

Ponnahdusikkunoiden tulisi olla rakennettu niin, että ruudunlukija ja näppäimistön käyttäjä pysyy ikkunan sisällä. Tällä hetkellä ilmaisin voi olla muuallakin kyseisellä sivulla, kuin ilmestyneessä ponnahdusikkunassa. (WCAG 2.4.3)

On myös tärkeää, että ilmaisin kertoo selkeästi ja loogisesti, mikäli ponnahdusikkunan sisällä tulee tehdä jokin valinta. (WCAG 2.4.3)

Sivun löytäminen

Käyttäjän tulisi voida löytää monella tavalla yksittäinen sivu muiden joukosta. Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus on päävalikko. (WCAG 2.4.5)

Aistinvaraiset ominaisuudet

Käyttäjälle ohjeita annettaessa on tärkeää, ettei nojata vain aistinvaraisiin ominaisuuksiin kuten kuviin. Esimerkiksi Luo tilaus- sivulla tai Ohje -sivulla on mainintoja kuten ”vasemmalla”, joka ei kerro ruudunlukijan käyttäjälle mitään. (WCAG 1.3.3)

PDF-tiedostot

Sivuston PDF-tiedostoissa havaittiin joitakin puutteita:

  • Ohjelmallinen lukemisjärjestys ei aina vastaa visuaalista lukemisjärjestystä (WCAG 1.3.2)
  • Kuvilla ei ole tekstivastineita (WCAG 1.1.1)
  • Ohjelmallisia otsikkotasoja, lista- ja taulukkorakenteita ei ole aina käytetty (WCAG 1.3.1)
  • Ruudunlukijalle lomakekentät ovat tekstikenttiä, joita ei pysty muokkaamaan tai täydentämään (WCAG 1.3.1)

Infografiikka ja taulukot

Tilaukset -sivun infografiikka ei ole käytettävissä kunnolla, sillä niissä on paljon kontrastiongelmia, dataa eritellään pelkkien värien avulla ja ruudunlukijan käytettävissä on vain muuttujat, ei itse data. (WCAG 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11)

Tilaukset -sivun taulukot eivät näyttäydy oikein ruudunlukijalle. (WCAG 1.3.1)

Luo tilaus- sivun taulukoita ei ole merkitty ohjelmallisesti taulukkoelementeiksi, joten niiden sisällön tulkinta ruudunlukijan käyttäjillä ei ole luotettavaa. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Haun ja listan muodostaminen

Kun tilaukset haetaan listaksi, palvelu ei anna ruudunlukijalle palautetta siitä. Listan päivitys näkyy vain visuaalisesti. (WCAG 4.1.3)

Haun päivämääräsuodattimen kohdalla on useita saavutettavuuteen liittyviä puutteita; siitä puuttuu otsikko, syöttökenttiä on vain yksi mutta tarvitaan useampi muuttuja haun tekemiseksi, suodattimen kanssa on ongelmia ruudunlukijan ja näppäimistön avulla käytettäessä. Suodatin on suunniteltu vain visuaalista, hiiren avulla tehtävää käyttöä ajatellen. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.2)

Listan käsittelyn ominaisuudet ovat yhdistettävissä hakutuloksilla saatuun listaan vain visuaalisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.3)

Tilausloki

Tilauskohtaisessa lokissa on useita saavutettavuusongelmia. Ruudunlukija ei tiedä mitä lokin linkin takana on, lokin välilehtien välillä ei voi navigoida näppäimistön avulla, lokia ei saa suljettua ilman hiirtä, tekstikenttää ei ole nimetty, ruudunlukija siirtyy odottamattomasti sivun alusta kommenttikenttään eikä kommentteja erota toisistaan. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 3.3.2, 4.1.2)

Pakolliset kentät

Luo tilaus -sivun pakolliset kentät on merkitty * -symbolilla. Symbolin merkitystä ei kuitenkaan ole kerrottu lomakkeen alussa. (WCAG 3.3.2)

Laajennettava luettelo

Raportit- sivulla laajennettavan luettelon linkit näyttäytyvät ruudunlukijalle tavallisina linkkeinä, eikä niiden sisältöä kerrota. (WCAG 4.1.2, 2.4.4)

Sisällön lataaminen

Raportit -välilehdelle voi ladata raportin eri formaateissa, ja näiden formaattien pitäisi olla merkitty ohjelmallisesti vaihtoehdoiksi. (WCAG 1.3.1)

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei koske seuraavia kohtia:

Liitetiedostot

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä kaikilta osin ole saavutettavia. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 31.12.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 3.1.2022.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää sähköpostiosoitteeseen rahoitus.payments@svea.fi.

Payment Admin -sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Bank AB (publ), filial i Finland.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000