Svea.com -sivuston Suomen osion saavutettavuusseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (jäljempänä Svea) pyrkii takaamaan Svea.com-verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Svean kotisivujen Suomen paikallista osiota svea.com/fi alasivuineen.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svean pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020. 

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee

2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Päävalikko ja ylätunniste

Kaikilla kuvakkeilla ja kuvalinkeillä ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Ota yhteyttä ja Kirjaudu sisään -painikkeet avaavat ponnahdusikkunan, mutta ruudunlukija ei saa avautumisesta mitään tietoa (WCAG 4.1.2).

Päävalikon mobiiliversio

Valikon hakutoiminnon suurennuslasilla tai alavalikon avaavilla nuolilla ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

Valikon hierarkia on vaikea hahmottaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Päävalikon mobiiliversio saa joka sivulla ruudunlukija- ja näppäimistökohdistuksen, vaikkei sitä ole aktivoitu näkyviin (myös täysleveässä versiossa). (WCAG 2.4.3, 2.4.7)

Valikosta tai alavalikoista ei ruudunlukijalla kerrota, ovatko ne auki vai kiinni. (WCAG 4.1.2)

Alatunniste

Sosiaalisen median linkkien tekstivastineet eivät kerro, mihin palveluun linkit johtavat. (WCAG 2.4.4)

Kirjaudu sisään -ikkuna

Kirjaudu sisään -ikkunan sisältö saa joka sivulla ruudunlukija- ja näppäimistökohdistuksen, vaikkei sitä ole aktivoitu näkyviin (sekä täysleveässä että mobiiliversiossa). (WCAG 2.4.3, 2.4.7)

Kohdistus ei siirry suoraan avautuvaan ikkunaan. Sulkemisrasti saa näkyvän kohdistuksen ikkunan ensimmäisenä elementtinä ja lopussa uudestaan näkymättömän kohdistuksen viimeisenä elementtinä. (WCAG 2.4.3) Ikkunan sulkevalla rastilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1). Näkyvä kohdistus katoaa elementin lopussa sulkemisrastin kohdalla. (WCAG 2.4.7).

Aktiivista välilehteä ei ole ohjelmallisesti merkitty. (WCAG 4.1.2)

Haku-toiminto

Mobiilikäytössä suurennuslasilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)

Kielivalinta

Maapallokuvakkeella ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)

Kielivalinta avataan näkymättömästä ja nimeämättömästä painikkeesta. (1.1.1, 1.3.1, 4.1.2)

Kielivalinnoissa maa ja kieltä edustava lippu on erotettu omiksi linkeikseen, vaikka niillä on sama toiminnallisuus. (WCAG 2.4.4)

Kuvakaruselli

Ruudunlukijalla on käytävä läpi kaikki mainokset ennen kuin pääsee sivuja ohjaaviin linkkeihin. (WCAG 2.4.3)

Kuvakarusellia ohjaavilta kuvakkeilta puuttuu tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)

Lomakkeet

Lomakekentillä ei ole ohjelmallista nimilappua, joka kertoisi niiden merkityksen. (WCAG 3.3.2)

Pakollisia kenttiä ei ole merkitty. (WCAG 3.3.2)

Yksittäisen lomakekentän virheilmoituksia ei ole merkitty niin, että niiden sisältö luettaisiin myös ruudunlukuohjelmalla. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Yhteydenottolomakkeessa valintaikkunan avautumisesta ei kerrota (WCAG 4.1.2, 4.1.3). Vaihtoehtoja ei voi valita luotettavasti ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1).  Myöskään lomakkeen avautumisesta ei saa ruudunlukijalla tietoa (WCAG 4.1.3).

Kontrastit (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Svean vaaleansininen teemaväri aiheuttaa useita kontrastiongelmia, koska se on yleisimpiä sivulla käytettyjä värejä. Myös joissakin muissa väriyhdistelmissä on riittämättömiä kontrasteja sekä tekstin että käyttöliittymäelementtien osalta. Seuraavissa elementeissä on kontrastipuutteita:

 • Taulukkosisällöt
 • Yksittäiset tekstiosiot ja linkit
 • Käyttöliittymäelementeistä mm. Ota yhteyttä -sivun pyöreät kuvakkeet ja linkkien keltaiset nuolet
 • Lainalaskurin elementit
 • Ylätunnisteen Kirjaudu sisään -linkki
 • Kirjaudu sisään -ikkunan painiketekstit
 • Hakutoiminnon latauspainike
 • Alatunnisteen harmaat osoitetiedot ja linkit
 • Teksti kuvan tai liikkuvan kuvan päällä
 • Kuvakarusellissa yrityskumppaneiden nimet, ohjainnuolet ja aktiivisen sivun pallo

Tekstin suurentaminen (WCAG 1.4.4)

Sivut eivät skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia suuremmaksi. Etenkin kuvakorttien tekstit siirtyvät muiden osien päälle. Myös monista painikkeista katoaa tekstiä alalaidasta tai lopusta.  Palvelussa on lisäksi sivuja, joilla linkit menevät pahasti päällekkäin tai jonkin sisällön tekstikoko ei muutu suurennuksesta huolimatta.

Skaalautuvuus (WCAG 1.4.10)

Palvelu skaalautuu hyvin vaadittuun leveyteen, mutta joistain pisimmistä sanoista katkeaa loppu tietyillä palvelun sivuilla.

Tekstin välistys (WCAG 1.4.12)

Useimmilla sivuilla tekstin välistys käyttäjän omilla asetuksilla onnistuu hyvin, mutta tietyillä sivuilla esim. mainoslaatikon otsikon ylälaita leikkautuu, teksti peittää kuvan tai linkit menevät päällekkäin.

Teksti kuvana (WCAG 1.4.5)

Palvelun 404-sivulla tuttu virhekoodi 404 esitetään vain kuvana. Kuvalle ei myöskään ole määritelty tekstivastinetta (WCAG 1.1.1).

Kielimääritys (WCAG 3.1.1)

Sisäänkirjautumissivulla kieleksi on ohjelmallisesti määritelty ruotsi kaikille kieliversioille.

Otsikot (WCAG 1.3.1)

Otsikoiden käytössä on palvelussa seuraavia puutteita:

 • Joiltakin sivuilta puuttuu selkeä pääotsikko (h1-tason otsikko). Lisäksi Ota yhteyttä -sivulla on merkitty pääotsikon lisäksi h1-tasolla myös puhelinnumero.
 • Lähes jokaisella sivulla hypätään jonkin otsikkotason yli.
 • Toisilleen alisteisia otsikoita on esitetty väärin merkinnöin, esim. alemman tason otsikoita ohjelmallisesti ylemmällä tai samantasoisella otsikkomerkinnällä.
 • Joitakin otsikoita on esitetty ainoastaan lihavoiduin tekstein eikä lainkaan HTML-otsikkotyylein. Esimerkiksi tiedotteilla ei ole lainkaan ohjelmallisia otsikoita.
 • Sivuilta löytyy myös tyhjiä otsikkomerkintöjä.

Tekstivastineet (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Palvelussa on useita kuvaelementtejä, joilta puuttuu tekstivastine, esim. Svean logo, kotikuvake, ylätunnisteen kielivalikkokuvake ja palvelussa yleisesti käytetyt nuolet. Lisäksi joillekin kuville on annettu tekstivastineeksi kuvatiedoston nimi.

Taulukot (WCAG 1.3.1)

Taulukoilla ei ole kuvausta, jonka ruudunlukija osaisi yhdistää siihen. Taulukoissa ei ole myöskään käytetty ohjelmallista sarakeotsikointia.

Listat (WCAG 1.3.1)

Palvelussa ohjelmallista listaelementtiä on käytetty visuaaliseen muotoiluun niin, että listaa on pätkitty yhden kohdan mittaisiksi. Tämä ei vastaa sisällön visuaalista rakennetta.

Haitarielementit (WCAG 4.1.2, 4.1.3)

Päävalikon mobiiliversiossa käytetään haitarielementtejä. Ruudunlukijalla näistä elementeistä ei saa tietoa, ovatko ne auki vai kiinni.

Välilehdet (WCAG 4.1.2)

Kirjautumissivun välilehdet on toteutettu painikkeina. Ruudunlukijalla välilehtiä ei pysty tunnistamaan eikä niistä kerrota, mikä on valittuna.

Uutiset ja tiedotteet -sivun välilehdet on toteutettu linkkeinä. Aktiivista sivua ei ole ohjelmallisesti merkitty.

Liikkuva kuva (WCAG 2.2.2)

Etusivun yläkuvassa pyörii automaattinen animaatio, jota ei saa pysäytettyä.

HTML-validointi (WCAG 4.1.1)

Sivuston koodissa on ongelmia mm. väärissä sisäkkäisyyksissä ja saman ID:n käytössä sekä ylimääräisissä lopetusmerkinnöissä.

Linkkien erottuvuus

Väriä käytetään ainoana keinona erottaa linkit leipätekstistä. Alkuperäinen linkin väri ja osoittamalla vaihtuva väri eivät kumpikaan erotu riittävästi taustastaan tai toisistaan. Ongelma korostuu värillisissä taustoissa, kuten taulukoissa. (WCAG 1.4.3)

Alatunnisteen otsikoista ei erota linkkiä muusta tekstistä. (WCAG 3.2.4)

Yhteystiedoissa käytetty tummansininen linkkiväri ei erotu riittävästi mustasta leipätekstistä. Samaa väriä käytetään myös ohjaimissa ja linkkilistoissa. (WCAG 3.2.4)

Linkkien merkinnät (WCAG 2.4.4)

Linkkien merkinnöissä on seuraavia puutteita:

 • Etusivulla kuvakorteista on muodostettu tarpeettoman pitkiä linkkejä.
 • Mobiiliversion etusivulla bloginostoissa kunkin noston päättää Lue lisää -linkki, joka johtaa eri kohteisiin.
 • Sopimusehdot-sivulla hinnaston avaavien linkkien linkkiteksteissä ei kerrota, että ne avaavat liitetiedoston.

Lohkojen ohittaminen (WCAG 2.4.1)

Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. Näin ollen näppäimistökäyttäjä joutuu käymään yläpalkin ja valikon linkit läpi joka sivulla ennen kuin pääsee käsiksi sivun ydinsisältöön.

Sivustolla on merkitty ohjelmallisesti vain pääsisältöalue ja alatunniste, muttei navigaatiota, ylätunnistetta tai lisätietopalstaa.

Sivuotsikot (title) (WCAG 2.4.2)

Hakutuloksia esittävällä sivulla ei ole sivuotsikkoa (title).

Näppäimistönavigointi (WCAG 2.1.1)

Hakutulosten lopussa oleva Load more search results -painike ei saa näppäinkohdistusta ja on vain englanniksi (WCAG 1.3.1).

Näkyvä kohdistus (WCAG 2.4.7)

Näppäimistökäytössä visuaalinen kohdistus katoaa:

 • Näkymättömien mobiili- ja Kirjaudu sisään -valikoiden ajaksi (joka sivulla)
 • Värillisten mainoslaatikoiden kohdalla
 • Kolmen bloginoston ensimmäisessä nostossa
 • Sivun alareunan mainoskuvan linkissä
 • Yritysblogi-sivulla kaikkien bloginostojen kohdalla
 • Varsinaisen blogiartikkelin sivulla tarjotuissa oikean reunan artikkeliehdotuksissa
  • Kohdistus ei näy myöskään saman sivun Voisit olla kiinnostunut myös näistä -nostoissa.
 • Hakutuloksissa (https://www.svea.com/fi/fi/yritykset/haku )
 • Yritykset-sivulla kuvakorteissa ainoastaan otsikon väri muuttuu

Kohdistusjärjestys (WCAG 2.4.3)

Avointen työpaikkojen sivulla kohdistus menee ensin Kirjaudu- tai Rekisteröidy -painikkeeseen ja vasta sen jälkeen sen edellä olevaan Tilaa työpaikkavahti -painikkeeseen.

Aktiivisen kohteen korostaminen (WCAG 1.3.1)

Aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti seuraavissa tapauksissa:

 • Päänavigaation valittu sivu
 • Kirjautumisikkunan välilehdet
 • Uutiset ja tiedotteet -sivun välilehdet
 • Kuvakarusellin sivutustoiminto

PDF-tiedostot

Sivuston PDF-tiedostoissa havaittiin joitakin puutteita:

 • Ohjelmallinen lukemisjärjestys ei aina vastaa visuaalista lukemisjärjestystä (WCAG 1.3.2)
 • Kuvilla ei ole tekstivastineita (WCAG 1.1.1)
 • Ohjelmallisia otsikkotasoja, lista- ja taulukkorakenteita ei ole aina käytetty (WCAG 1.3.1)
 • Ruudunlukijalle lomakekentät ovat tekstikenttiä, joita ei pysty muokkaamaan tai täydentämään (WCAG 1.3.1)

Videot

Sivustolla on joitain videoita, jotka on julkaistu 23.9.2020 jälkeen. Videoissa ei ole kuvailutulkkausta ja osasta puuttuu myös tekstitys. (WCAG 1.2.2., 1.2.3, 1.2.5)

Videoupotteilla (iframe) ei ole määritelty otsikkoa (title). (WCAG 4.1.2).

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei koske seuraavia kohtia:

Liitetiedostot

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä kaikilta osin ole saavutettavia. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Kartat

Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §)

Videot

Osa sivustomme videoista on julkaistu ennen 23.9.2020 eivätkä ne näin ollen kuulu lainsäädännön piiriin. Näissä videoissa ei ole kuvailutulkkausta ja osasta puuttuu myös tekstitys. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §) 

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.12.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 28.12.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen viestinta@svea.fi.

Svean kotisivujen Suomen paikallisen osion, svea.com/fi/fi alasivuineen, saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Bank AB (publ), filial i Finland.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000