S5 -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua s5.svea.com. Seloste on laadittu 28.12.2020 ja tarkistettu viimeksi 11.01.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Tekstikontrastit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on seuraavia puutteita:

 • Päävalikon (ja mobiilivalikon) ei-aktiivinen ja aktiivinen linkkiteksti ja alavalikon linkin hover-efekti
 • Valkoiset tekstit oranssissa ja vihreässä painikkeessa
 • Hae-sivun hakuvalintojen aktiivisen valinnan teksti
 • Turkoosi linkkiväri ja sen hover-efekti taulukoissa
 • Taulukon sivutuselementin aktiivinen sivu, linkit ja niiden hover-efekti
 • Online-raporttien otsikkorivien tekstit

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Käyttöliittymäelementtien kontrastit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Seuraavien käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita:

 • Lomakekenttien ääriviivat
 • Hae-sivun valintaelementtien aktiivisen valinnan kuvake
 • Parametrin lisäyspainikkeen +-merkki
 • Välilehtielementin valitun välilehden ääriviiva

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Tekstin suurentaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi. Seuraavanlaisia ongelmia on havaittu:

 • Valintaruudun valinta ei lähtökohtaisesti näy ruudussa, se pitää avata nähdäkseen valinnan
 • PDF:n esikatselunäkymä hajoaa tekstiä suurennettaessa

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: Ohjelmallisten otsikoiden käyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

HTML-otsikkotasojen käytössä on sivustolla puutteita. Käytännössä ohjelmalliset otsikot puuttuvat useissa kohdin, eikä palvelussa ole otsikkohierarkiaa:

 • H1-tason otsikot puuttuvat
 • Otsikot on usein esitetty ainoastaan lihavoiduin tekstein eikä HTML-otsikkotyylein
 • Ohjelmallisia otsikkotasoja on käytetty vain joissakin kohdissa, esim. taulukoiden “Haku ei tuottanut tulosta” tms. ilmoituksissa

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Tekstivastineet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, kuten:

 • Päävalikon logolinkillä tai kuvakelinkeillä ei ole tekstivastineita
 • Palvelussa on painiketyyppejä, kuten lisätietopainike ja sarakevalitsinpainike, joilla ei ole tekstivastineita

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Aktiivisen kohteen merkitseminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti mm. seuraavissa tapauksissa:

 • Päänavigaation valittu osio, sivu tai kieli
 • Haku-sivun hakumenetelmävalinnan aktiivinen valinta
 • Taulukon sivutustoiminnon aktiivinen sivu (mainittu selosteessa kohdassa Havaittava - Taulukon sivutuselementti)
 • Lisäksi pudotusvalikkojen valitut kohteet (mainittu selosteessa kohdassa Havaittava - Pudotusvalikot) ja välilehden aktiivinen sivu (mainittu selosteessa kohdassa Havaittava - Välilehdet)

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Lomake-elementtien nimilaput

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun lomakekentillä ja muilla lomake-elementeillä ei pääsääntöisesti ole ohjelmallisesti yhdistettyjä nimilappuja (label). Tästä syystä ruudunlukijalle kentät ovat vain tyhjiä tekstikenttiä tai muita valintaelementtejä. Lisäksi osalla lomakekentistä ei ole visuaalista nimilappua, vaan pelkkä placeholder, kuten esim. Hae-sivulla Laskun summa -kentissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Linkkien erottuvuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tällä hetkellä linkin väri ei erotu tarpeeksi leipätekstistä eikä tausta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.1 Värien käyttö
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Ohjeiden kirjoittaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ohjeissa käytetty viittausta sisällön visuaalisiin ominaisuuksiin ainoana keinona toiminnon löytämisessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Havaittava: Päävalikko

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Päävalikossa on seuraavat saavutettavuuspuutteet:

 • Logolinkillä ei ole tekstivastinetta
 • Valitse asiakas/lasku -kentällä ei ole nimilappua (label)
 • Näppäimistökäyttö onnistuu, mutta kielivalintaa, asetuksia ja omia tietoja on selattava nuolinäppäimillä, kun muissa pudotusvalikoissa sisältöihin pääsee tabulaattorilla
 • Linkeillä on riittämätön kontrasti
 • Aktiivinen linkki on merkitty pelkästään visuaalisesti, ei ohjelmallisesti päävalikossa ja kielivalinnassa
 • Alakohtia sisältävillä Online Raportit- ja Hallinnoi -valikkokohteilla ei ole laajennettavuudesta kertovaa merkintää
 • Kieli-, asetukset- ja omat tiedot -linkit ovat nimeämättömiä
 • Näkyvä kohdistus on alakohtia sisältävissä valikkoelementeissä varsin heikko

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Päävalikon mobiiliversio

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Päävalikon mobiiliversiosta on tehty edellisten lisäksi seuraavat saavutettavuushavainnot:

 • Valikkopainike on nimeämätön ja siltä puuttuu laajennusmäärite. Lisäksi sillä on puutteellinen kontrasti
 • Linkeillä on puutteellinen kontrasti
 • Painikkeen visuaalinen kohdistus on heikko
 • Valikossa on kaksi Käyttäjä-nimistä linkkiä

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Haitarielementit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelussa käytetään haitarielementtejä joka sivulla, ja ne sisältävät sivujen pääsisällöt. Niistä on tehty seuraavat saavutettavuushavainnot:

 • Elementit eivät saa näppäinkohdistusta
 • Ruudunlukijalla ei saa käsitystä siitä, että kyseessä olisi interaktiivinen tai laajennettava elementti
 • Elementtien tekstejä ei ole merkitty otsikkotasoilla, vaikka ne ovat merkittävä osa sivun rakennetta

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Painikkeiden nimet ja määritteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelun toistuvista painiketyypeistä on tehty seuraavat huomiot:

 • Ohjepainikkeet ovat nimeämättömiä
 • Sarakevalitsinpainikkeet ovat nimeämättömiä ja niiltä puuttuu laajennettavasta sisällöstä kertova määrite
 • Excel-tiedoston latauspainikkeet ovat nimeämättömiä

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Välilehdet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Välilehtiä ei ole toteutettu ohjelmallisesti välilehtinä, vaan tavallisina linkkeinä. Ruudunlukijakäyttäjällä ei ole tapaa tietää, miten linkit liittyvät alla olevaan sisältöön, tai että jompikumpi niistä on parhaillaan valittuna.
Lisäksi ei-aktiivisen välilehden teksti ja valitun välilehden ääriviivan kontrasti on riittämätön.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Taulukon sivutuselementti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Pudotusvalikolla, josta valitaan näytettävien tulosten määrä, ei ole nimilappua
 • Sivutuselementti ei saa tällä hetkellä näppäinkohdistusta, se ei ole navigaatioelementti eikä sitä ei ole nimetty. Lisäksi nykyinen sivu on merkitty pelkästään visuaalisesti ja linkkien kontrasti on riittämätön.
 • Nuolet on ilmaistu typografisin merkein, mutta painikkeille ei ole selkeitä tekstivastineita

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Kalenterinäkymä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Nuolipainikkeet ovat nimeämättömiä
 • Taulukon rakenne ei vastaa visuaalista rakennetta.
 • Viikonpäivien nimi ei ole tällä hetkellä sarakeotsikkorivi: kaikki rivit ovat omia taulukoitaan, jolloin kokonaisuudesta ei saa ruudunlukijalla käsitystä
 • Näkymän sisältö on englanniksi

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Taulukot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tilastot-taulukosta on seuraavia saavutettavuuspuutteita:

 • Taulukolle ei ole määritelty riviotsikoita.
 • Taulukolle ei ole määritelty <caption>-elementtiä

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Linkkien erottuvuus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Suosikkiraportit-otsikon alla olevat linkit eivät erotu tavallisesta tekstistä. Lisäksi linkin hover-efektin kontrasti on riittämätön.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Hakuvalinnat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Valinnat eivät saa näppäinkohdistusta
 • Ruudunlukijalla elementit luetaan pelkkinä tekstielementteinä
 • Valitun elementin kontrasti on riittämätön tekstin ja kuvakkeen osalta.
 • Valitsemattomien elementtien osalta kuvakkeiden kontrasti riittää, mutta tekstin ei
 • Valittu tila on kerrottu pelkästään visuaalisesti, ei ohjelmallisesti samoin kuin otsikointi

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Lomakeryhmät

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakeryhmät, jotka sisältävät toisiinsa liittyviä valintoja tai syötteitä, tulisi yhdistää fieldset-määritteellä ja antaa niille yhteinen nimilappu (<legend>).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Parametrit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Lisäämis- ja poistamispainikkeilla ei ole tekstivastineita
 • Lomakekentillä ei ole niihin ohjelmallisesti yhdistettyjä nimilappuja
 • Arvo-kentän nimilapussa ei kerrota, mitä syötettä siihen pyydetään ja missä muodossa
 • Parametrejä ei ole eroteltu toisistaan, mikä voi tehdä kenttien erottamisesta vaikeaa ruudunlukijalla. Parametrit ilmestyvät kuitenkin taulukkorakenteeseen, joten ruudunlukijalle kerrotaan uudesta lisätystä rivistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Taulukon alahaitarivalikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Alahaitareiden suhde ylläolevaan taulukkoriviin jää ruudunlukijakäyttäjälle epäselväksi
 • Kuten muutkin palvelun haitarielementit, alahaitarit eivät saa näppäinkohdistusta ja niistä puuttuu ruudunlukijalle tärkeä laajennustilasta kertova määrite
 • Huom. painikkeet PDF ja Sähköposti saavat kuitenkin
  näppäinkohdistuksen, mutta niissä on puolestaan riittämätön kontrasti ja painikkeen itsensä tarkoitus jää epäselväksi
 • PDF-lasku -osio: lomakekentillä ei ole ohjelmallisesti yhdistettyjä nimilappuja, Vastaanottajat-kentässä ei kerrota, että siinä pyydetään sähköpostiosoitetta, PDF:n esikatselukuvalla ei ole tekstivastinetta ja sen alla olevilla painikkeilla on kaikilla joko nimi “Zoom in” tai “Zoom out” eikä toiminnallisuuksia ole ryhmitelty tai nimetty
 • Maksut- ja Muistiinpanot -osiot: Samat havainnot taulukon sivutuselementistä kuin selosteen osiossa Havaittava - Taulukon sivutuselementti. Lisäksi taulukoilla ei ole <caption>-elementtiä, ja niiden järjestystä ei pysty muuttamaan näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Sisällön rakenne

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Asiakkaan sivulla sisällön rakenne on fieldset/legend -rakenteessa, vaikka sisältö ei ole lomakesisältöä. Rakenne erottaa ryhmät toisistaan, mutta varsinaisella sisällöllä ei kuitenkaan ole rakennetta, joka kuitenkin on visuaalisesti hahmotettavissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Virheviesti ja passiivinen painike

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Passiivinen painike aiheuttaa usein myös riittämättömän kontrastin.
Virheilmoitusta ei ole ohjelmallisesti yhdistetty kenttään.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Taulukkorakenteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun työkalurivit on sijoitettu taulukkorakenteisiin. Varsinainen taulukkosisältö sijaitsee epäselvässä taulukkorakenteessa. Taulukkoon muodostuu lukematon määrä tyhjiä sarakkeita. Raportin rakenteesta ei saa ruudunlukijalla käsitystä. Lisäksi mahdollisilla järjestyspainikkeilla on englanninkielinen nimi ja ruudunlukija lukee raporttisisällöt englanniksi äännettynä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Valintaelementtien nimilaput

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun valintaelementeistä on tehty seuraavat saavutettavuushavainnot:

 • Näytä kaikki -valintaneliöllä ei ole ohjelmallisesti siihen yhdistettyä nimilappua (label)
 • Valitse raportti -valintaruudulla ei ole ollenkaan nimilappua

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: Näkyvä kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Päävalikon alavalikkoja sisältävillä kohdilla ei ole näkyvää tai tarpeeksi erottuvaa näppäimistön kohdistusindikaattoria. Muissa päävalikon linkeissä kohdistus näkyy. Näkyvä kohdistuskehys puuttuu myös mobiilikäyttöliittymän valikkopainikkeelta näppäimistökäytössä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Hallittava: Hyppylinkki

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Sivurakenteen ohjelmallinen merkitseminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikkia sivujen alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Kohdistusjärjestys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kohdistus hyppii taulukoiden yllä olevissa toiminnoissa: ensin kohdistuksen saa Excel-painike, sitten sarakevalitsin-painike ja sitten tulosten lukumäärä -valintaruutu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Useampi reitti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tällä hetkellä sivuille pääsee ainoastaan päänavigaatiosta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.5 Useita tapoja

Hallittava: Modaalidialogit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelussa aukeaa erilaisia ohje-modaalidialogeja. Kohdistus ei siirry niihin automaattisesti. Sulkemispainike (englanniksi) on pakko etsiä, sillä dialogeja ei saa piilotettua painamalla Esc -painiketta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Pudotusvalikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palvelussa on pudotusvalikoita, joista on tehty seuraavat saavutettavuushuomiot:

 • Valittaviin kohteisiin ei pääse kohdistamaan näppäimistöllä, vaikka listaa voi vierittää ylös ja alas (2.1.1). Lisäksi listalla on määrite tabindex=”10”, joka voi sotkea kohdistusjärjestystä.
 • Kun valikon sulkee tai painaa sarkainta listan ollessa kohdistuksessa, näppäinkohdistus siirtyy koko sivun alkuun.
 • Ruudunlukijalla ei saa käsitystä siitä, että kohteet ovat ylipäätään valittavissa, tai mitkä kohteet ovat valittuna ja mitkä eivät.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Näppäimistökäyttö

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Seuraavat sivun elementit eivät saa näppäimistökohdistusta:

 • Haitarielementit (elementeistä on kirjoitettu tarkemmin selosteen osiossa Havaittava - Haitarielementit)
 • Viimeisimmät ulosmaksut -osion päivämäärä-laajennuspainike
 • Suosikkiraportit -linkit

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Taulukon rakenne ja toiminnallisuudet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

 • Taulukkoon muodostuu tyhjiä sarakeotsikkosoluja
 • Valintaneliöillä ei ole nimilappuja
 • Ruudunlukijakäyttäjälle ei toisen sarakkeen sisällöstä täysin selviä, mitä ollaan avaamassa uudelle välilehdelle
 • Mitkään taulukon linkit eivät saa näppäinkohdistusta eikä alahaitareita saa aktivoitua
 • Taulukon järjestystä ei voi muuttaa näppäimistöllä, ja ruudunlukijalla
  se on epäselvää
 • Taulukolla ei ole <caption>-elementtiä
 • Solujen sisältö ilmenee ruudunlukijakäyttäjälle “napsautettavana”, mutta siitä ei käy ilmi, että se itseasiassa laajentaa sisältöä. Sisältö myös ilmestyy rivin alle, mutta sillä ei ole mitään suhdetta sen avanneeseen elementtiin.
 • Lisähuomio: arvioinnin aikana massatoimintoja ei löytynyt testattavaksi

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Taulukkolinkit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Linkkien tarkoitus on epäselvä, eikä linkkitekstissä kerrota sen avautuvan uuteen välilehteen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava: Kalenterielementti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kalenterielementistä havaittiin seuraavat saavutettavuuspuutteet:

 • Esc-painikkeen painaminen ei sulje elementtiä
 • Sarkainselaus ei toimi oikein
 • Kalenterielementin kieli on sekaisin ruotsia ja englantia

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Print-modaalidialogi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Print-modaalidialogi on toteutettu oikein näppäinkäyttäjää ajatellen: sarkainkohdistus on rajoitettu liikkumaan pelkästään modaalisisällössä ja sisällön voi sulkea Esc-painikkeella. Ruudunlukijan kohdistus voi sitä vastoin siirtyä modaalisisällöstä myös alla olevalle sivulle. Lisäksi sisältö on englanninkielistä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Hallittava: Taulukon sarakerivit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Taulukon sarakeotsikot ja sen sisältörivit, joista avataan sisältöä sivun Report-osioon eivät saa näppäinkohdistusta. Lisäksi, vaikka ruudunlukijalle sisältörivit luetaan “napsautettavana”, niiden tarkoitus ei käy selväksi ruudunlukijakäyttäjälle.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Ymmärrettävä: Kielimääritykset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston kieli

 • Palvelun kieltä ei ole ohjelmallisesti määritelty missään kieliversiossa, minkä vuoksi ruudunlukija lukee tekstit ja kaikki numerot oletuskielellään. Tämän seurauksena sisältö voi olla hyvin vaikeaa ymmärtää ruudunlukijakäyttäjälle.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 3.1.1 Sivun kieli
 • 3.1.2 Osien kieli
 •  

Ymmärrettävä: Pakolliset kentät

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Pakolliset lomakekentät on merkitty lomakekentän placeholderiin merkinnällä “required”. Placeholderia ei kuitenkaan aina lueta ääneen ruudunlukijalla, ja se katoaa käyttäjän alkaessa kirjoittaa kenttään.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Yllättävät muutokset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Jos käyttäjä syöttää esim. päivämääräkenttään päivämäärän ei-halutussa muodossa, se saatetaan korjata automaattisesti täysin muuksi kuin mitä käyttäjä tarkoitti, esim:

 • Kun Hae-sivulla syöttää päivämääräkenttään “2.12.2020”, se muuttuu sarkaimella kentästä poistuttaessa muotoon “12.02.2020”.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • 3.3.3 Virheen korjausehdotus

Ymmärrettävä: Pyydetty muoto

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakekentissä ei näy, missä muodossa syöte tarvitaan. Näitä ovat esim.

 • Päivämäärä (esim. pp.kk.vvvv)
 • Summat (esim. €)
 • Arvo-kenttä parametriä lisätessä

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Ymmärrettävä: Lomakekentät ja painikkeet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Online-raporttisivujen lomakekentillä ja valintaelementeillä on ohjelmallisesti niihin yhdistetyt nimilaput ja myös pyydetty muoto on kerrottu oikeaoppisesti. Kaikki sisältö on kuitenkin englanniksi. Lisäksi tallennuspainikkeelta puuttuu laajennustilasta kertova määrite.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 3.1.2 Osien kieli

Toimintavarma: Haun palaute

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hauista ei tule palautetta ruudunlukijalle ilman kohdistuksen siirtämistä. Käyttäjän täytyy siirtyä listaukseen (ja mahdollisesti taas takaisin hakukenttään) saadakseen tiedon siitä, onko hakutuloksia tullut.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Toimintavarma: HTML-koodin laatu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Puutteet koodissa saattavat aiheuttaa odottamatonta toimintaa apuvälineiltä. Palvelun jokaisella sivulla on havaittu validaattorin avulla lukuisia HTML-virheitä. Erityisen paljon on havaittu tupla-ID -määritteitä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen

Toimintavarma: Puuttuvat laajennusmääritteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Raporttiasetukset-painikkeelta puuttuu ruudunlukijalle tarkoitettu määrite, mikä kertoisi sen sisältävän laajennettavaa sisältöä. Myös taulukossa on laajennettavaa sisältöä, mutta sitä ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle. Lisäksi sisältö tulee lukemisjärjestykseen vasta Summa yhteensä -solun jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Toimintavarma: Nimeämätön kehys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivujen sisältö on haitarielementin sisällä nimeämättömässä kehyksessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla

viestinta@svea.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Tämä verkkosivusto/sovellus on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen

31.12.2020