Omat Sivut - sivuston saavutettavuusseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (jäljempänä Svea) pyrkii takaamaan Omat sivut -verkkosivuston saavutettavuuden, lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Omat sivut -sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin pyynnöstä Eficode Oy huhtikuussa 2021.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  • Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  • Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  • Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

 

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan ja parannustyöt on jatkuvasti käynnissä.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Tekstien kontrastit

Sivustolla toistuu samat puutteelliset tekstikontrastit useassa kohdassa (WCAG 1.4.3).

Linkkien väri valkoista pohjaa vasten, painikkeiden valkoinen teksti turkoosilla pohjalla, painikkeiden turkoosi teksti harmaalla pohjalla ja ilmoitusten valkoinen teksti harmaalla pohjalla.

Elementtien kontrastit ja status

Käyttöliittymässä toistuu samat puutteelliset elementtien kontrastit useassa kohdassa. Turkoosit painikkeet, harmaat tekstit ja oranssit kuvakkeet eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. (WCAG 1.4.3, 1.4.11.)

Linkkien kuvaukset

Linkin tekstin tulee kertoa käyttäjälle linkin tarkoitus, eli mikäli linkistä esim. latautuu jokin tiedosto. Lisää -sivulla voi ladata luottojen ehtotekstejä ja Laskujen näkymästä voi avata PDF-tiedostoja ilman, että uuden välilehden aukeamisesta kerrotaan erikseen. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, general accessibility.)

Näkyvä näppäimistön tarkennuksen ilmaisin

Palvelussa ei enimmäkseen ole näkyvää näppäimistön tarkennuksen ilmaisinta, joka tekee pelkän näppäimistön avulla käyttämisestä vaikeaa (WCAG 2.4.7, general accessibility).

Kaikki interaktiiviset elementit eivät ole käytettävissä näppäimistön avulla. (WCAG 2.1.1)

Tekstin koon muuttaminen

Käyttäjän tulisi voida suurentaa tekstiä jopa 200 % niin että sisältö pysyy edelleen ymmärrettävänä. Suurennus aiheuttaa ongelmia sivustolla. (WCAG 1.4.4)

Tekstivastineet

Svean logolla, etusivun profiilikuvalla ja monilla painikkeille ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Otsikot

Omilla sivuilla ei ole yhtenäistä ja selkeää otsikointimallia. Ruudunlukijan avulla on hankala saada selvää sivun sisällöstä. (WCAG 1.3.1)
H1 otsikko puuttuu osalta sivuista ja otsikkotasoja on hypitty yli.

Sivun osa-alueiden jaottelu

Kaikkia eri sivujen osa-alueita ei ole merkitty kuvaavasti. (General accessibility)
Navigaatio, otsikot, footerit ja evästeet-banneri pitäisi nimetä semanttisesti (WCAG 1.3.1, 2.4.1).

Yksisivuinen palvelu (Single Page Application, SPA)

Omat sivut on yhdellä sivulla oleva palvelu, jossa toiminnallisuudet vaihtuvat samassa näkymässä. Tämä tulee selvitä ruudunlukijan käyttäjille. (WCAG 4.1.3.)

Siirry pääsisältöön -linkki

Palvelussa ei ole Siirry pääsisältöön -linkkiä, joten ruudunlukijan ja näppäimistön avulla navigoivat käyttäjät joutuvat siirtymään päävalikon linkkien kautta päästäkseen käsiksi sivujen sisältöön. (WCAG 2.4.1, general accessibility)

Sivun kieli

Sivun kieli ei ole yleisesti asetettu käyttäen <lang> -määritettä, joten ruudunlukija ei osaa ääntää eri kieliä oikein. (WCAG 3.1.1)

Osa-alueiden kieli

Kielivalintalinkkien ohjelmallinen kieli ei ole määritelty omalle kielelle, esimerkiksi ”Svenska”. (WCAG 3.1.2)

Sisäänkirjautuminen

Sisäänkirjautumissivulla ei ole valittu kieltä (WCAG 3.1.1). Kielivalintapalkki ei toimi kunnolla ruudunlukijalla (WCAG 4.1.2) ja footerin kielilinkit yms. painikkeet eivät näy näppäimistöä käytettäessä (WCAG 2.1.1, 2.4.7).

Etusivu

Etusivun nimen yhteydessä ruudunlukijan käyttäjille nimi ei ole tarpeeksi selkeä. Lisäksi valikossa näyttäytyy ruudunlukijalle ja näppäimistön käyttäjälle näkymätön, viides valikko, jossa ei ole sisältöä. (WCAG 1.3.1.)

Sopimukset Profiili -sivulla

Sopimusta aktivoitaessa se avautuu sivun alalaitaan, tämä jää helposti käyttäjältä huomaamatta (WCAG 2.4.3, 4.1.3). Käyttöliittymän kielen ollessa englanti, sopimusten suomenkielisiä nimiä ei ole ohjelmallisesti nimetty suomeksi, joten ne yritetään lausua englanniksi (WCAG 3.1.2).

Puuttuvat määritteet

Kielivalintalinkki esiintyy osassa sivuista ruudunlukijan käyttäjällä tavallisena linkkinä, eikä käyttäjä tiedä, että kyseessä on kielivaihtoehtojen valinta. (WCAG 1.3.1, 4.1.2).

Pudotus- ja harmonikkavalikot

Painikkeet, jotka avaavat ja sulkevat sisältöä pitäisi olla selkeästi luettavissa myös ruudunlukijan avulla (WCAG 4.1.2). Esimerkiksi Historia-sivun maksutapahtumat avautuvat hiirellä painikkeesta, mutta ruudunlukija ei saa tietoa painikkeen ominaisuudesta valikkona.

Suodatustoiminnot

Ruudunlukijan käyttäjä ei saa tietoa hakuehtojen suodattimen painikkeen ominaisuudesta (WCAG 4.1.2). Hakuehtojen valitsemiseen ei pääse käyttäen pelkästään näppäinkomentoja (WCAG 2.1.1).

Info- ja ohjepainikkeet

Maksut-sivulla näkyvä infopainike ei ole valittavissa pelkän näppäimistön avulla, vaan se vaatii hiiren käyttämistä ( WCAG 2.1.1). Toimintoa ei voi myöskään perua käyttämällä ESC-näppäintä (WCAG 1.4.13).

Ohjeistukset tulisi sijoittaa ennen sen kohdetta, jotta ruudunlukija saa tiedot oikeassa järjestyksessä (WCAG 1.3.2). Laskun kohdalla viitataan infopainikkeella klikkaamaan lasku auki, mutta tiedot tulee väärässä järjestyksessä.

Liukusäädin

Ostoluoton erälaskurin yhteydessä olevaa, maksuaikakohtaisia luottokuluja näyttävä liukusäädin on käytettävissä sekä näppäimistön että ruudunlukijan avulla. Sen merkitys saattaa kuitenkin jäädä epäselväksi, eikä sitä ole nimetty (WCAG 4.1.2).

Eväste-banneri

Banneria ei ole suljettu oikein, joten sen rajat ovat ruudunlukijalle epäselvät (WCAG 1.3.1). Evästeiden linkki vie käyttäjän Ruotsin sivustolle (WCAG 2.4.4). Eväste-bannerin sulkevaa painiketta ei ole nimettä saavutettavuusvaatimusten mukaisesti (WCAG 1.1.1, 2.4.6).

Sopimuksen sähköinen allekirjoittaminen

Sopimusta allekirjoitettaessa ruksittava valintaruutu ei ole merkitty pakolliseksi visuaalisesti eikä ohjelmallisesti, vaikka se sellainen on (WCAG 3.3.2). Virheilmoitus ei tule ruudunlukijalle luettavaksi, joten sen käyttäjä ei saa viestiä tietoonsa (WCAG 4.1.3). Lisäksi virheviestiä ei ole ohjelmallisesti liitetty valintaruutuun.

Kun luottosopimusta suurentaa 400 %, ruudunlukija tai pelkän näppäimistön käyttö ei siirry mukana. Lisäksi sisällön järjestys muuttuu odottamattomaksi. (WCAG 2.4.3.) Lisäksi kaikki sisältö ei tule näkyviin pelkän näppäimistön käyttäjälle (WCAG 2.4.7), eikä sulkemispainike toimi ollenkaan (WCAG 2.1.1). Sulkemispainiketta ja PDF-katselupainiketta ei ole nimetty saavutettavuusvaatimusten mukaisesti (WCAG 1.1.1, 4.1.2).

Ajastukset

Jokaisen automaattisen, aikarajatun toiminnon yhteydessä käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus muokata tai lykätä aikarajaa, tai ottaa se kokonaan pois päältä. Tästä poikkeuksena ovat esim. huutokauppojen aikarajaukset tai mikäli aika on pidempi kuin 20 tuntia. (WCAG 2.1.1)

HTML -validointi

Palvelun koodin tulee olla mahdollisimman yhteensopiva erilaisten avustavien teknologioiden kanssa. Tämän osalta virheitä löytyy joistain sivunäkymistä. (WCAG 4.1.1)

PDF-tiedostot

Sivuston PDF-tiedostoissa havaittiin useita puutteita, sillä esimerkiksi ladattava Ostoluottosopimus on täysin irrallinen muusta sisällöstä.

Taulukot ja järjestämätön sisältö

Etusivulla ja Historia -sivulla on esitetty tietoa muodossa, joka näyttää visuaalisesti taulukolta. Ohjelmallisesti se ei kuitenkaan ole taulukko. Ruudunlukijan käyttäjille tieto ei ole luotettavaa. (WCAG 1.3.1) Sama ongelma toistuu Laskun, Erämaksun ja Ostoluoton maksutietojen esittämistavassa.

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei koske seuraavia kohtia:

Liitetiedostot

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä kaikilta osin ole saavutettavia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §).

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 27.7.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 3.1.2022.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen rahoitus.payments@svea.fi.

Omat sivut -sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Bank AB (publ), filial i Finland.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000