Minun Sivut (laina -ja talletusasiakkaat) -saavutettavuusseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland (jäljempänä Svea) pyrkii takaamaan ”Minun Sivujen” (laina- ja talletusasiakkaat) saavutettavuuden, lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Svean kotisivujen osiota Minun Sivut (My Pages): https://svdcustomerweb.svea.com/mypages/.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

 • Saavutettavuusongelmat, joita laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
 • Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
 • Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Visuaalisuus ja tekstien kontrastit

Sivustolla toistuu samat puutteelliset tekstikontrastit useassa kohdassa. (WCAG 1.4.3)

Tekstissä olevat linkit, valkoiset ja turkoosit painikkeet sekä Takaisin ja Muuta tietoja -painikkeet.

Elementtien kontrastit ja status

Käyttöliittymässä toistuu samat puutteelliset elementtien kontrastit kahdessa kohdassa. (WCAG 1.4.11)

Käyttäjän pikakuvake sekä lomakkeen muotoilu.

Linkkien näkyvyys

Kun leipätekstin sisässä olevassa linkissä väri on ainoa muuttuva ominaisuus, tulee kontrastin olla vähintään 3:1 tai enemmän suhteessa ympäröivään tekstiin. Linkin ja tekstin välillä tulisi olla muitakin visuaalisia eroavaisuuksia, kuin pelkkä väri. (WCAG 1.4.1)

Näkyvä näppäimistön tarkennuksen ilmaisin

Palvelussa ei enimmäkseen ole näkyvää näppäimistön tarkennuksen ilmaisinta, joka tekee pelkän näppäimistön avulla käyttämisestä todella vaikeaa. (WCAG 2.4.7)

Kaikki interaktiiviset elementit eivät ole käytettävissä näppäimistön avulla, kuten esimerkiksi:

 • Kirjaudu ulos -painike päävalikossa
 • Kaikki painikkeet pääsisällössä

Rakenne ja tekstivastineet

Svean logolla ei ole tekstivastinetta ylä -tai alatunnisteessa. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Otsikot

Minun Sivuilla on huomattu muutamia puutteita otsikoiden tasoissa. (WCAG 1.3.1)

Otsikkotasoja on hypitty yli seuraavissa kohdissa:

 • Tervetuloa Minun sivuille! (H1) seuraa H5 -otsikoita ja alatunniste.
 • Muilla välilehdillä otsikoita on hypitty yli H1:stä H3:een, ja sieltä H5.

Lukemisjärjestys

Otsikointi on tehty epätyypillisellä tavalla. Lukija huomaa ensimmäisenä H1:n, vaikka sen pitäisi olla sisältötekstin aloitus. Nyt se on navigoinnin aloitus. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

Laina ja Säästötili -välilehdissä otsikointi ja sivuston rakenne on tehty vielä selkeämmin erikoisella tavalla. Otsikoinnissa ei olla käytetty systemaattista järjestystä, H1:stä alaspäin.

Sivun kieli

Sivun kieli ei ole yleisesti asetettu käyttäen <lang> -määritettä, joten ruudunlukija ei osaa ääntää eri kieliä oikein. (WCAG 3.1.1)

Minun Sivut ovat oletuksena ruotsiksi (<html lang=”sv”>) kaikilla kieliasetuksilla.

Esteettömyyden arviointi

Esteettömyyden arvioinnissa vain yksi kenttä oli ilman tunnusta: Huomautus -osiossa Säästöt > Nostot. Osiossa ei ole tunnusta, vain paikkamerkintä. (WCAG 3.3.2).

Pakolliset kentät

Pakollisia kenttiä ei ole aina merkitty Minun Sivuille. (WCAG 3.3.2)

Status- ja virheilmoitukset

Virhe- ja ilmoitusviestejä ei ilmoiteta näytönlukijalle, eikä virheilmoitusta myöskään ole ohjelmallisesti kytketty kenttään. (WCAG 1.3.1, 4.1.3)

Syötteen tarkoitus

Syötteen tarkoitus on määriteltävä, kun käyttäjän omia tietoja kysytään. (WCAG 1.4.5)

Puutteita on havaittu:

 • Muuta tietoja -sivulla, kohdissa: postiosoite, postinumero, paikkakunta, puhelinnumero, matkapuhelinnumero sekä sähköposti.
 • Vaihda salasana -sivulla, kohdissa: Nykyinen salasana ja Uusi salasana.

Pääsisältöön siirtyminen

Minun Sivuilla ei ole suoraa linkkiä pääsisältöön. Käyttäjän tulee navigoida päävalikon välilehtien kautta päästäkseen pääsisältöön. (WCAG 2.4.1)

Semanttinen rakenne

Pääsisältö tulisi lisätä Minun Sivujen semanttiseen rakenteeseen. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)

HTML-validointi

Palvelun koodin tulee olla mahdollisimman yhteensopiva erilaisten avustavien teknologioiden kanssa. Minun Sivuilla havaittiin puutteitta 12 eri kohdassa. (WCAG 4.1.1)

Navigointi

Käyttäjällä tulisi olla useita vaihtoehtoja navigoida palvelussa. Minun Sivuilla navigointi onnistuu ainoastaan päävalikon kautta. (WCAG 2.4.5)

Uloskirjautuminen

Kun palvelu edellyttää kirjautumista, tulisi automaattisesta uloskirjaamisesta ilmoittaa 1-2 minuuttia ennen sen tapahtumista. Käyttäjän tulisi myös voida mukauttaa kyseistä aikarajaa. (WCAG 2.2.1)

Sisältö ja aistinvaraiset ominaisuudet

Käyttäjälle ohjeita annettaessa on tärkeää, ettei nojata vain aistinvaraisiin ominaisuuksiin kuten kuviin. (WCAG 1.3.3)

Kirjautuminen ja etusivu

Minun Sivuille kirjautumisessa havaittiin useita puutteita (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7, 3.1.1, 3.1.2). Puutteita on:

 • Logokuvalla ei ole alt-arvoa (1.1.1)
 • Otsikkotasot ohitetaan välillä H1 - H3 (1.3.1)
 • Tekstin kontrasti ei ole riittävä painikkeissa (2.64: 1, huomioi myös hiiren kohdistin / kohdistustyyli) tai kielilinkeissä (3.82: 1). Käyttöliittymän elementin kontrastit eivät ole riittäviä lomakkeilla (1,1: 1). (1.4.3, 1.4.11)
 • Sivun kieli asetetaan ohjelmallisesti ruotsiksi myös muilla käyttäjillä. (3.1.1). Kielilinkeillä ei ole omia ohjelmallisia kielisarjoja (3.1.2).
 • Painikkeet eivät saa näkyvää näppäimistön tarkennuksen ilmaisinta (2.4.7)

Päävalikko ja navigointi

Minun Sivujen päävalikossa havaittiin useita puutteita (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.4, 2.4.7, 3.1.2, 4.1.2). Puutteita on:

 • Logolinkillä ei ole tekstivaihtoehtoa (1.1.1, 2.4.4)
 • Linkeillä Laina ja Säästöt on puutteitta määritteissä, koska ne toimivat normaaleina linkkeinä. Määritteet eivät toimi niin kuin pitäisi, koska sivujen lataaminen on uusien elementtien välissä kun sisältöä laajennetaan, määritteeksi asetetaan jälleen "false" (4.1.2).
 • Käyttäjätietolinkin aaria on laajennettu vääräksi, mutta siinä on ylimääräinen koodi, mikä saattaa näytönlukijan ilmoittamaan sen jo avatuksi. Elementin pitäisi olla painike-elementti linkin sijaan. (4.1.2).
 • Nykyinen sivu on merkitty vain visuaalisesti, ei ohjelmallisesti. Päävalikossa tekstielementti “current”, joka saa näytönlukijan fokuksen, lisätään aktiivisen jälkeen ilman yhteyttä aktiiviseen linkkiin. (1.3.1)
 • Käyttäjäkuvake on <img> -elementti, mutta sillä ei ole alt-arvoa (1.1.1)
 • Logga ut -painike ei saa näkyvää tarkennuksen ilmaisinta (2.4.7). Lisähuomautus: linkki on ruotsiksi (3.1.2).
 • Kun toinen navigointirivi tulee näkyviin, sillä ei ole ohjelmallista suhdetta. Tällä hetkellä aktiivinen linkki on merkitty vain visuaalisesti, ei ohjelmallisesti. (1.3.1)

Taulukon rakenne

Laina tai Säästötili (erillisillä laina- tai säästötilillä -sivuilla) tiedot koostuvat kolmesta taulukosta. Tämä jako perustuu vain visuaaliseen ulkonäköön. Taulukon otsikoita ei ole käytetty (1.3.1). Henkilötiedot tai Vastatili-sivulla taulukon rivin otsikot puuttuvat alueelta. (1.3.1). (WCAG 1.3.1)

Minun Sivut Mobiilissa

Mobiiliversiossa Minun Sivuilla havaittiin useita puutteita. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 3.1.2, 4.1.2). Näitä puutteita on:

 • Minun tiedot -linkkiä ei nimetä mobiilinäkymässä (työpöytäversiossa Minun tiedot ja käyttäjänimi ovat oikein) (2.4.4)
 • Kohdistusjärjestys mobiilinäkymässä on erikoinen, koska päävalikko muuttaa sijaintia näytön alareunaan. Tämä tekee palvelusta myös kaksi erilaista <nav> elementtiä, mutta niitä ei nimetä vastaavasti ariamerkillä (4.1.2). Alareunan päävalikko saa näppäimistön ja näytönlukijan kohdistuksen pääsisällön jälkeen ja ennen alatunnistetta.
 • Alavalikon kuvakkeet ovat <img> -elementtejä, mutta niillä ei ole alt-määritettä (1.1.1)
 • Lisähuomautus: navigointilinkit ovat ruotsiksi (3.1.2)

Kohdistusjärjestys

Kuten työpöytäversiossa, luku- ja kohdistusjärjestys on erikoinen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Laina ja Säästötili -sivulla elementti, joka fokusoituu ensimmäiseksi, on laajennettava summa -painike.

Linkit ja määritteet

Minun Sivujen mobiiliversiossa linkeissä ja määritteissä havaittiin puutteita (WCAG 2.4.4, 4.1.2). Näitä puutteita on:

 • Käyttäjätietolinkissä attribuutti on merkitty vääräksi, mutta koodissa on ylimääräinen tila, joka saa näytönlukijan ilmoittamaan sen laajennetuksi (4.1.2).
 • Nuolilinkki, joka avaa muun taulukon sisällön modaalisessa valintaikkunassa, on nimeämätön. Linkin pitäisi olla ​​painike (2.4.4, 4.1.2).
 • Pääsivun Lån ja Sparkonto -linkit laajentavat vain aria määritteellä, kun ne aktivoidaan. Käyttäjällä ei ole aavistustakaan etukäteen, että linkit ovat laajennettavissa (4.1.2).

Tarpeettomat roolit ja määritteet

Tiettyjen laina ja säästötilit -sivujen elementtien laajenevalla sisällöllä on rooli "välilehti", mikä ei kuvaa elementtiä tarkasti (koska se ei ole välilehti).

Sisältörakenne ei ole ohjelmallisesti selkeä näytönlukijan käyttäjille, joten joko <table> - tai <dl> -elementtiä tulisi käyttää. (WCAG 1.3.1)

Taulukon rakenne

Mobiiliversiossa havaittiin muutamia puutteita taulukon rakenteessa (WCAG 1.3.1, 3.1.2). Puutteet ovat:

 • Taulukot mobiilinäkymässä (esimerkiksi Erät tietyllä lainasivulla) on tyhjiä sarakkeita.
 • Taulukkorivien otsikot (esimerkiksi taulukon avauksessa modaalisessa valintaikkunassa) puuttuu scope = ”rivi” -attribuutti. Tätä tarvitaan, jotta näytönlukijat tietävät, että otsikko on rivin otsikko.
 • Lisähuomautus: sulkemispainikkeen etiketti on tällä hetkellä englanniksi (3.1.2)

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

3. Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei koske seuraavia kohtia:

Liitetiedostot

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä kaikilta osin ole saavutettavia. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.06.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 3.1.2022.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen viestinta@svea.fi.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella