Maksusovellus-sivuston saavutettavuusseloste

Svea Development Oy pyrkii takaamaan Maksusovellus-verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Maksusovellus-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Development Oy:n pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

 1. Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
 2. Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat

1. Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

PDF-tiedostot

Sivuston PDF-tiedostoissa havaittiin joitakin puutteita:

 • Tiedostoilla ei ole ylipäätään tag-rakennetta
 • Dokumenttien kieltä ei ole määritetty
 • Dokumenttien otsikkoa (title) ei ole määritelty
 • Kuvilla ei ole tekstivastineita
 • Tiedostoilla ei ole otsikkorakennetta

Korttimaksuelementti

Korttimaksusivulta tehtiin seuraavat saavutettavuushavainnot:

 • Elementin sisältävä <iframe> on nimeämätön, suositellaan olevan sama kuin sisällön title “Maksun tiedot” (WCAG 4.1.2)
 • Virheet on kerrottu pelkällä värimuutoksella (ja animaatiolla). Virheet tulisi aina kertoa myös tekstimuodossa. Ruudunlukijalla maksupainikkeen painamisesta ei saa mitään palautetta, jos kentissä on puutteita. (WCAG 1.4.1, WCAG 3.3.1)
 • Maksupainike ei saa näkyvää kohdistuskehystä (vain väri muuttuu hieman) (WCAG 2.4.7)
 • Suurennettaessa pelkkää tekstiä 200 %, sisällön ulkoasu hajoaa hieman (WCAG 1.4.4)

2. Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.01.2021.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 11.1.2022.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen support.payments@svea.fi.

Maksusovellus-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Development Oy.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000