Leasing Storepay -palvelun saavutettavuusseloste

Svea Bank AB (publ), filial i Finland pyrkii takaamaan Leasing Storepay -palvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Leasing Storepay -palvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti Svea Bank AB (publ), filial i Finlandin pyynnöstä Eficode Oy marraskuussa 2020.

Ei-saavutettava sisältö esitellään kolmessa eri osassa:

  • Saavutettavuusongelmat, joita Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 koskee
  • Kohtuuttomasta rasitteesta johtuvat saavutettavuusongelmat
  • Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Lain 306/2019 noudattamatta jättäminen

Palvelun saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan vuoden 2022 aikana.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston (WCAG) kriteeri, josta ongelma johtuu.

Sisäänkirjautuminen

Sivuston oletuskieli on englanti, mutta sisäänkirjautumissivusto on suomeksi. (WCAG 3.1.1)

Sivun alhaalla oleva tekstivaihtoehto Svean logolle, jossa tekstinä Linkki etusivulle on melko hyvä, vaikka koodi on aika pitkä ja mitä myös näytönlukuohjelma lukee. (WCAG 2.4.4)

Kirjautumiskentät ovat selkeät, mutta kirjautumisvirheistä ilmoittavat tekstit eivät aina tule esiin näytölle automaattisesti. (WCAG 1.3.1)

Sivulla olevat värikontrastit ovat puutteelliset useassa kohdassa. (WCAG 1.4.3)

Linkkien ja painikkeiden värit vaalean sinisellä, punaisella olevat virheilmoitukset, sinisellä oleva unohditko salasanasi teksti, sivun alaosassa olevat siniset linkit.

Päävalikko

Käyttäjä ei voi valita valikosta toiminnallisuutta joko näytönlukuohjelmalla tai näppäimistöltä. Valikon toiminnallisuusselosteet ovat vain tekstimuodossa. NVDA osoittaa, että valittavan toiminnallisuuden voi klikata auki valikosta, mutta käyttäjä ei näe selkeästi onko valittu toiminnallisuus avattu vai suljettu. Valikkoon ei voi palata. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 4.1.2)

Etusivun kieliasua ei ole määritelty. Näytönlukija olettaa kielen olevan ruotsi. (WCAG 3.1.1)

Sivulla olevat värikontrastit ovat puutteelliset. (WCAG 1.4.3)

Valkoista tekstiä vaalean sinistä taustaa vasten ja vaalean sinistä tekstiä vaalean sinistä taustaa vasten.

Etusivu

Valikossa olevat Hakemukset ja uusi hakemus linkit ovat yhteneväiset eikä käyttäjä voi valita toiminnallisuutta näppäimistön avulla ilman tabulaattoria. NVDA lukee valikon toiminnallisuudet erikseen. (WCAG 1.3.1)

Sininen kirjekuori ei tarjoa tekstivaihtoehtoa. (WCAG 1.1.1)

Sivulla olevat kontrastit ovat puutteelliset. (WCAG 1.4.3)

Valkoista tekstiä oranssilla taustalla ja harmaa teksti viestit osiossa.

Hakemuksen teko

Sivulla olevat painikkeet ja toiminnallisuudet tulee toimia käyttämällä näppäimistöä tai vastaava teknologiaa. (WCAG 1.3.1., 2.1.1)

Täyttämistä vaativat kentät, ei ole merkattu selkeästi. (WCAG 1.3.1)

Erityisesti harmaat tekstit jotka ovat harmaata pohjaa vasten, eivät näy käyttäjälle tarpeeksi selkeästi. Myös teksti kokoihin ja muihin tekstikontrasteihin tulee kiinnittää parempaa huomiota käyttöliittymässä. (3.71:1) (WCAG 1.4,3, 1.4.11)

Etusivun tekstitiedot eivät skaalaudu 200%, niin että koko sivun teksti pysyisi selkeänä ja ymmärrettävänä, mikäli käyttäjä haluaa muokata oletusteksti kokoa. Erityisesti aukioloaika tieto jää piiloon ja osa teksteistä kasaantuu. (WCAG 1.4.4, 1.4.10, 1.3.4)

Käyttöjärjestelmän oletuskielet

Kirjautumissivun oletuskieli on englanti ja muilla sivuilla ruotsi. Virheellisten kieliasetusten vuoksi suomenkieli ei kuulosta näytönlukijalla luettuna oikealta. Suomenkieli tulee määrittää oletuskieleksi suomalaisille käyttäjille. (WCAG 3.1.1)

Yleistä järjestelmään liittyen

Järjestelmän toiminnallisuuksien semanttinen rakenne on hyvä ja selkeä. (WCAG 1.3.1), mutta valittu toiminnallisuus tulee merkitä selkeämmin myös ohjelmiston näkökulmasta ja miten eri toimintojen välillä voidaan siirtyä. Tämä aiheuttaa välillä haasteita näytönlukijalle. (WCAG 1.3.1)

Käyttäjän tulee olla mahdollista valita toiminnallisuudet itselleen sopivalla tavalla ja sivustokarttaa tulisi selkeyttää. (WCAG 2.4.5)

Sivustolla oleva ”Ota yhteyttä” linkin toiminnallisuutta tulee selkeyttää. Nyt linkki avaa kokonaan uuden sivuston, jota käyttäjä ei tiedä ennen avaamista. (WCAG 2.4.4)

PDF-tiedostot

Sivuston PDF-tiedostoissa havaittiin useita puutteita:

  • Lukujärjestys on sattumanvarainen, otsikko ja sisältö eivät kohtaa (WCAG 1.3.2)
  • Kuvilla ei ole tekstivastineita (WCAG 1.1.1)
  • Osa lomakekentistä on merkitty otsikoiksi (WCAG 1.3.1)
  • Svean logolle ei ole vaihtoehtoista tekstiä (WCAG 1.1.1)
  • Ruudunlukijalle lomakekentät ovat tekstikenttiä, joita ei pysty muokkaamaan tai täydentämään (WCAG 1.3.1)

Kohtuuton rasite

Palvelussa ei ole saavutettavuusongelmia, joiden korjaamisessa vedotaan kohtuuttomaan rasitteeseen.

Lain ulkopuolella olevat saavutettavuusongelmat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 ei koske seuraavia kohtia:

Liitetiedostot

Liitetiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä kaikilta osin ole saavutettavia. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.09.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on tarkistettu ja päivitetty viimeksi 3.1.2022.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää sähköpostiosoitteeseen rahoitus.payments@svea.fi.

Leasing Storepay -palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Svea Bank AB (publ), filial i Finland.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella

puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000