Verkkokauppatutkimus 2023

Verkkokauppatutkimus 2023

Tervetuloa tutkimuksemme pariin

Vuonna 2022 totuttelimme uuteen normaaliin pandemiarajoitusten poistuessa ja ihmisten palatessa pikkuhiljaa niin työpaikoille ja julkisille paikoille kuin harrastusten sekä tapahtumien pariin. Samaan aikaan kiihtyvä inflaatio, kohonneet energiahinnat sekä korkojen nousu heikensivät kuluttajien ostovoimaa ja horjuttivat monen luottamusta omaan talouteensa. Vallitsevasta maailmantilanteesta huolimatta verkosta ostettiin aiempaa useammin. Pandemiarajoituksista luopuminen näkyi etenkin matkailutuotteiden ja -palveluiden lisääntyneenä kasvuna, ja myös ruoan sekä ravintolapalveluiden ostaminen verkosta kasvattivat suosiotaan. Yhä useampi verkko-ostaja valitsee maksutavaksi mobiilimaksun, ja mobiilimaksamisen ennustetaan yhä lisääntyvän.

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että vaikka verkkokaupan kasvulle on yhä sijaa, on sen tahti tasaantunut. Nyt jos koskaan on verkkokauppojen tärkeä erottautua kilpailijoistaan ja pitää kiinni asiakkaistaan. Verkkokaupan asiakkaat arvostavat monipuolisia maksutapoja sekä ostamisen sujuvuutta. Koko ostoprosessin on oltava mutkaton alusta loppuun saakka, sillä ostotapahtuman keskeytyessä yhä harvempi palaa samaan verkkokauppaan hoitamaan ostonsa loppuun.

Toivomme, että viihdyt tutkimusraporttimme parissa ja saat sen avulla arvokasta tietoa suomalaisten ostokäyttäytymisestä verkossa. Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulle herää kysymyksiä tutkimuksesta tai haluat kuulla lisää verkkokauppiaille tarjoamistamme ratkaisuista.

 

 

Benny Öhman
Liiketoimintajohtaja

Lataa tutkimustulokset käyttöösi

Verkkokauppatutkimus 2023

Yhä useampi löytää tiensä verkkokauppaan

Vuonna 2022 verkko-ostoksia teki 83 prosenttia suomalaisista. Varsinaisista verkkokaupoista ostaneiden osuus oli 82 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2021.

83 % suomalaisista osti verkosta
82 % teki ostoksia varsinaisista verkkokaupoista

Kaksi kolmesta verkko-ostajasta uskoi ostamisensa pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vaikka heidän osuutensa on sama kuin edellisvuonna, entistä harvempi uskoo ostosmääränsä kasvavan, ja vastaavasti yhä useampi uskoo verkko-ostamisensa jopa vähenevän. Verkko-ostaminen näyttäisi siten saavuttaneen saturaatiopisteen, ja verkkokaupan kasvu on hidastunut.

Verkkokaupan hinnoittelu ja kalliit toimituskulut hidastavat kasvua

Kysyimme ensimmäistä kertaa, mikä saisi verkko-ostajat ostamaan enemmän verkosta. Yli puolet suomalaisista verkko-ostajista ostaisi enemmän verkosta, jos toimituskulujen hinnat laskisivat tai verkkokauppojen hinnoittelu olisi edullisempaa. Lähes kolmannes ostaisi enemmän verkosta, jos he pystyisivät maksamaan haluamallaan tavalla. Ilmainen palautusmahdollisuus puolestaan saisi kolmanneksen verkko-ostajista siirtämään ostojaan kivijalkamyymälästä verkkoon.

Matkailutuotteiden ja -palveluiden ostaminen verkosta kasvoi kolmanneksella

Suomalaisten verkko-ostajien kulutustottumukset muuttuivat vuoden 2022 aikana edellisvuoteen verrattuna. Pukeutuminen piti edelleen pintansa ostetuimpana tuoteryhmänä matkailun tullessa toiseksi, joskin kovan kasvun kiihdyttämänä. Matkailun osalta ollaan jo ylitetty pandemiaa edeltävät luvut, mitä voisivat selittää paitsi matkustusrajoitusten purkaminen myös kasvanut kotimaanmatkailun kysyntä sekä matkailuun liittyvien palveluiden siirtyminen verkkoon. Kolmannelle sijalle ylsivät pääsy- ja elokuvaliput, mikä kertoo rajoitusten poistumisesta ja suurten tapahtumien, kuten musiikkifestivaalien toteutumisesta.

TOP 3 ostetuimmat tuotekategoriat:
1. Pukeutuminen 51 %
2. Matkailu 47 %
3. Pääsy- ja elokuvaliput 41 %

Verkosta ostetaan aiempaa useammin

Vuonna 2022 suomalaiset verkko-ostajat tekivät keskimäärin 16 ostoa verkkokaupasta, kun vuonna 2021 ostoja tehtiin 13 kertaa. Vuoteen 2021 verrattuna keskiostos on laskenut, mitä voisi osaltaan selittää ostokertojen lisääntyminen. Päivittäisten ostojen, kuten paikallisliikenteen matkalippuostojen tai noutoruokatilausten siirtyessä yhä enemmän verkkoon myös loppusummat ovat pienempiä.

Keskiostoksen kehitys 2019–2022:

2022 – 87,06 €
2021 – 100,38 €
2020 – 90,25 €
2019 – 87,83 €

Verkkokauppatutkimus 2023

Suomalaiset arvostavat monipuolisia maksutapoja verkossa

Maksutapojen TOP 3 on pysynyt ennallaan ensimmäisestä verkkokauppatutkimuksestamme lähtien. Ostokset maksetaan todennäköisimmin joko verkkopankissa (82 %), maksukortilla (60 %) tai laskulla (38 %), vaikka mobiilimaksaminen onkin lisääntynyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Pohjoismaissa tehdyn verkkokauppatutkimuksemme mukaan suomalaiset suosivat verkkopankkimaksua selvästi enemmän kuin muut pohjoismaalaiset.

Mobiilimaksun suosio kasvaa edelleen

Mobiilimaksun suosio kasvaa edelleen, mikä vastaavasti näkyy korttimaksun käytön vähenemisenä. Oman maksudatamme mukaan mobiilimaksua suositaan etenkin pienemmissä ostoksissa, ja kaikista korttipohjaisista maksuista peräti 60 prosenttia kulkee mobiilimaksun kautta. Maksudatamme kertoo, että mobiilimaksujen lukumäärä kasvoi 31,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Laskulla ja erämaksulla ostetaan yhä enemmän

Oman maksudatamme mukaan laskun sekä erämaksun volyymit kasvoivat selvästi vuoden 2021 maksuliikenteeseen verrattuna. Euromääräisesti laskulla maksaminen kasvoi 7,3 prosenttia ja erämaksulla maksaminen puolestaan 21,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Selvitimme ensimmäistä kertaa laskulla tai erämaksulla maksaneiden verkko-ostajien syitä kyseisen maksutavan valintaan. Yleisin syy verkko-ostosten laskulla maksamiseen on halu nähdä tai kokeilla ostosta ennen maksua. Erämaksu valitaan puolestaan sellaisille ostoksille, joita ei olisi mahdollista maksaa kerralla.

Verkkokauppatutkimus 2023

Verkko-ostojen keskeytykset kasvussa

Enenevällä määrällä verkko-ostajista jää ostaminen kesken ostoa suunnitellessa. Melkein kolme neljästä vastaajasta kertoo jättäneensä ostotapahtuman kesken viimeisen vuoden aikana.

Kun ostotapahtuma keskeytyy, reilu puolet verkko-ostajista jättää tuotteen tai palvelun kokonaan ostamatta. Ostajista 17 prosenttia yrittää toistaa oston samassa verkkokaupassa 20 prosentin siirtyessä joko toiseen verkkokauppaan tai kivijalkamyymälään.

Verkkokauppatutkimus 2023

Verkko-ostajat valitsevat ensisijaisesti kotimaisen verkkokaupan

Verkko-ostajista 95 prosenttia oli tehnyt ostoksia kotimaisesta verkkokaupasta viimeisen vuoden aikana. Ulkomaisilta sivuilta ostoja oli tehnyt 51 prosenttia verkko-ostajista. Ikä korreloi vahvasti ulkomaisten verkkokauppojen käytön kanssa – siinä missä alle 25-vuotiaista jopa 68 prosenttia kertoi asioineensa ulkomaisessa verkkokaupassa, vain 30 prosenttia 65-vuotiaista ja vanhemmista oli tehnyt ostoksia ulkomaisilta sivustoilta.

Ulkomainen verkkokauppa kilpailee hinnallaan ja valikoimallaan

Vain 2 prosenttia verkko-ostajista valitsisi ulkomaisen verkkokaupan kotimaisen sijaan, mikäli heidän haluamansa tuotteen saisi molemmista verkkokaupoista samaan hintaan ja yhtä nopealla toimitusajalla. Vaikka ulkomaisen verkkokaupan suosijoiden joukko on pieni, indikoivat heidän vastauksensa, että ulkomainen verkkokauppa valitaan ennen kaikkea hinnan sekä laajemman valikoiman vuoksi. Myös edullisempi ja nopeampi toimitus ovat tärkeitä syitä ulkomaisen verkkokaupan suosimiselle.

Verkkokauppatutkimus 2023

Näin kasvatat verkkokauppasi myyntiä vuonna 2023

1. Sujuvoita asiakkaan ostoprosessia

Kilpailun kiristyessä asiakkaan sujuva ostokokemus on yhä tärkeämmässä roolissa. Kun ostaminen on helppoa ja vaivatonta, palaa asiakas todennäköisemmin takaisin verkkokauppaasi. Vaikka verkkokaupan markkinoinnissa pääosassa ovat tuotteet sekä niiden ominaisuudet, ohjaa ostopäätöstä yllättävän paljon myös kaupanteon vaivattomuus. Toimitustavoilla, -kuluilla ja -ajalla, tai vaikkapa sopivilla maksutavoilla voi olla ratkaiseva merkitys verkkokaupan asiakkaalle.

Sujuva ostokokemus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut ostamansa tuotteen. Panostamalla jälkimarkkinointiin sekä loistavaan asiakaspalveluun saat asiakkaat palaamaan verkkokauppaasi. 

2. Erottaudu kilpailijoistasi

Verkkokaupan kasvun hidastuessa on yhä tärkeämpää erottautua kilpailijoista. Mitkä ovat verkkokauppasi kilpailuvaltteja? Hyödynnä verkkokauppasi etusivua tuomalla siellä esille parhaat tuotteesi ja palvelusi sekä houkuttelevat hinnat ja muut erottautumistekijät. Muista samalla auttaa asiakasta ostopolulla tarjoamalla hänelle kattavasti tietoa esimerkiksi maksutavoista tai toimitusajoista. Näin helpotat ostopäätöksen tekoa ja samalla vähennät ostotapahtuman keskeyttämisen riskiä.

Mikäli käytät myynninedistämiseen maksutapoihin liittyvää kampanjointia, kannattaa kampanja tuoda näkyvästi esille kaikissa mahdollisissa kanavissa mukaan lukien verkkokaupan etusivulla ja tuotekorteilla.

3. Tarjoa monipuoliset tavat maksaa

Vuoden 2022 aikana alkanut muutos maksutavoissa näkyy edelleen. Mobiilimaksamisen helppous, varsinkin pienissä ostoksissa, on merkittävin syy mobiilimaksujen nopeaan kasvuun.

Kuluttajien luottamuksen heikentyminen omaan talouteensa, korkojen nousu, inflaatio sekä erityisesti energian hinnan nousu näkyvät myös maksutavoissa. Laskulla ja erämaksulla maksaminen ovat kasvattaneet suosiotaan, kun kuluttajat jaksottavat menojaan erityisesti suurempien hankintojen kohdalla.

Kauppiaana voit helpottaa asiakkaittesi arkea tarjoamalla monipuolisesti maksutapoja sekä maksuaikaa.

Payments in the Nordics 

Kuinka suomalaisten maksukäyttäytyminen eroaa muiden pohjoismaalaisten tavoista maksaa? Tutustu kolmiosaiseen Payments in the Nordics -tutkimusraporttisarjaamme.

Ota yhteyttä myyntiimme

Kiinnostuitko maksupalveluistamme? Ota yhteyttä myyntiimme.

Yhteydenotto

Haluatko kuulla lisää maksupalveluistamme tai kohderyhmäsi verkkokauppakäyttäytymisestä? Täytä yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä!