Payments in the Nordics

Verkkokauppatutkimus 2023

Tervetuloa tutkimuksemme pariin

Moni suomalaiskauppias on saattanut harkita kansainvälistymistä, ja naapurimaamme markkinoille siirtyminen onkin luonteva askel liiketoiminnan laajentamiseen. Siksi me Svealla haluamme tutkimuksemme avulla tarjota kauppiaille ajankohtaista tietoa maksamisesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Koska Pohjoismaita pidetään vahvan digitalisaatiomme ansiosta maksuvälinealan edelläkävijöinä, voivat tutkimustuloksemme antaa tietoa myös maksuvälinealan globaalista tulevaisuudesta.

Viime vuosien taloudellinen tilanne on vaikuttanut merkittävästi pohjoismaalaisiin kuluttajiin ja heidän maksutottumuksiinsa. Hintojen ja korkojen nousu sekä ostovoiman heikkeneminen ovat herättäneet huolta kuluttajien keskuudessa ja vaikuttaneet paitsi kuluttajien ostotottumuksiin myös heidän maksutapavalintoihinsa. Maksaminen onkin noussut yhä suurempaan rooliin kuluttajien ostopolulla ja siksi on erittäin tärkeää, että kauppiaat tarjoavat asiakkaillensa juuri näiden tarpeisiin sopivat maksutavat.

Samalla pohjoismaalaisista kuluttajista on tullut maksamisen suhteen yhä vaativampia. Kuluttajat odottavat maksamisen olevan helppoa ja turvallista niin verkossa kuin kivijalkamyymälöissä, ja mikäli maksuprosessi ei vastaa heidän odotuksiaan, saattavat he turhautua ja jopa keskeyttää ostotapahtuman. Me Svealla olemme asiakkaidemme tukena maksamisen ja alan yleisen kehityksen kärjessä tarjoten ratkaisukeskeisiä mahdollisuuksia menestymiseen niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. 

Tämä on ensimmäinen osa tänä keväänä julkaistavasta kaksiosaisesta raportistamme. Toivottavasti viihdyt raporttimme parissa ja saat arvokasta tietoa niin suomalaisten kuin pohjoismaalaisten kuluttajien maksutottumuksista ja toiveista. Olethan meihin yhteydessä, mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimuksestamme tai haluat kuulla lisää verkkokauppaan ja myymälöihin tarjoamistamme ratkaisuista.

 

 

Benny Öhman
Liiketoimintajohtaja

Lataa tutkimustulokset käyttöösi

Maksamisen helppoutta ja turvallisuutta arvostetaan

Pohjoismaalaiset kuluttajat haluavat maksaa ostoksensa vaivattomasti niin kivijalkamyymälöissä kuin verkkokaupoissa. Samalla kuluttajat kantavat yhä suurempaa huolta maksamisen turvallisuudesta. Tähän on saattanut vaikuttaa taloudellinen epävarmuus sekä ulkomaalaisten verkkokauppojen suosion kasvu. 

Helppojen ja turvallisten maksujen kasvava merkitys lisää Pohjoismaissa toimiviin yrityksiin kohdistuvaa painetta. Kyky vastata kuluttajien tottumuksiin tulee erottamaan menestyjät muista.

Ostaminen ja maksaminen siirtyvät yhä enemmän mobiiliin

Vähintään kerran kuussa verkosta ostavien pohjoismaalaisten osuus on kasvanut edellisvuodesta, ja suurin osa verkko-ostoista tehdään mobiililaitteella. Siinä missä muissa Pohjoismaissa suositaan mobiilimaksua verkkokauppaostoissa, on Suomessa verkkopankkimaksu yhä ykkösenä.

68 % pohjoismaalaisista kuluttajista ostaa verkosta vähintään kerran kuussa
55 % pohjoismaalaisista kuluttajista teki viimeisimmän verkkokauppaostoksensa matkapuhelimella

Korttimaksu yleisin maksutapa kivijalkamyymälässä

Kolme neljästä pohjoismaalaisesta kuluttajasta maksoi ostoksensa kortilla edellisen kerran kivijalkamyymälässä asioidessaan. Tanskalaiset suosivat luottokorttimaksuja, kun taas muut pohjoismaalaiset maksavat ostoksensa mieluiten pankkikortilla.

Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset maksavat suomalaiskuluttajia useammin ostoksensa kivijalkamyymälässä mobiilimaksulla tai digitaalisella lompakolla. Muihin pohjoismaalaisiin verrattuna suomalaisten maksutavoissa korostuvat pankkikorttimaksut – käytämme myös luottokorttia myymäläostosten maksuun huomattavasti harvemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

Tottumus ohjaa maksamista niin verkossa kuin kivijalkamyymälässä

Viimeksi käytetyn sekä mieluisimman maksutavan välillä ei ole suurta eroa. Tämä pätee sekä verkkokaupassa että kivijalkamyymälässä. Tottumuksella näyttäisi siten olevan suuri merkitys maksutavan valintaa, ja yli puolet pohjoismaalaisista kuluttajista kertoo todennäköisesti valitsevansa entuudesta tutun maksutavan myös tulevaisuudessa.

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa maksutavan valintaan

Korkea inflaatio sekä korkojen nousu on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa. Vallitseva talouden tilanne on vaikuttanut paitsi kuluttajien ostotottumuksiin myös heidän maksutapavalintoihinsa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi etenkin nuorten aikuisten maksutavan valintaan.

25 % pohjoismaalaisista kuluttajista kokee taloudellisen tilanteen vaikuttavan merkittävästi heidän maksutavan valintaan

Kuluttajat, joiden maksutavan valintaan taloudellinen tilanne vaikuttaa huomattavasti, jakautuvat selkeästi kahteen eri ryhmään: heihin, jotka haluavat maksaa ostoksensa saman tien sekä heihin, jotka maksavat ostoksensa mieluiten jälkikäteen.

Laskua ja erämaksua suositaan tietyn tyyppisissä ostoissa

Sekä ostettava tuote että ostoksen loppusumma vaikuttavat maksutavan valintaan. Maksuaikaa tarjoavaa laskua tai erämaksua suositaan etenkin kalliimmissa ostoksissa sekä tuotteissa, joihin liittyy epävarmuutta esimerkiksi istuvuuden suhteen. Valitsemalla laskun tai erämaksun kuluttaja voi rauhassa tutustua tuotteeseen ennen maksun suorittamista.

Pienemmät ostokset sekä tuotteet, joiden palauttaminen on epätodennäköistä, maksetaan mieluummin heti. Ostoksen maksaminen heti saattaa myös liittyä oman talouden hallintaan – kun rahat lähtevät pankkililtä saman tien, on omaa talouttaan helpompi hallita.

Suomalaiskuluttajat suosivat erämaksua muita pohjoismaalaisia kuluttajia useammin.

Käteisen käyttö vähenee

Ukrainan sodan puhkeaminen sai ihmiset varaamaan enemmän käteistä käyttöönsä. Vuoden 2023 aikana käteisen käyttö Pohjoismaissa kääntyi kuitenkin laskuun, ja esimerkiksi Ruotsissa melkein puolella kuluttajista on vähemmän käteistä käytössään kuin vuotta aiemmin.

41 %:lla pohjoismaalaisista kuluttajista on nykyisin vähemmän käteistä käytössään kuin vuosi sitten

Turvallisuuden merkitys kasvanut

Yhä useampi pohjoismaalainen kuluttaja on sitä mieltä, että turvallisuudentunne on tärkein tekijä maksutapaa valittaessa. Mitä iäkkäämpi kuluttaja, sitä suurempi merkitys on maksamisen turvallisuudella.

Vaikka nuoremmille kuluttajille turvallisuudella ei ole yhtä suurta merkitystä, ovat he muita ikäryhmiä enemmän huolissaan verkkopetoksista. Tätä voisi selittää nuorten runsas verkko-ostaminen sekä uusien kanavien, kuten sosiaalisen median alustojen hyödyntäminen ostamiseen.

Edellisvuoteen verrattuna pohjoismaalaisten asenteet kaksivaiheista tunnistautumista kohtaan ovat muuttuneet myönteisimmiksi. Myös kivijalkamyymälöissä asenteet ovat muuttuneet myönteisimmiksi korttimaksujen yhteydessä tapahtuvaa PIN-koodin syöttämistä kohtaan.

Verkkokaupan ongelmat saavat pohjoismaalaiset kuluttajat turhautumaan

Verkko-ostajia turhauttavat muun muassa sivuston hidas latautuminen sekä mobiilioptimoinnin puute turhauttavat. Edellisvuoteen verrattuna turhautuminen mieluisan maksutavan puutteeseen oli kasvanut lähes kolmanneksella, ja yli kaksi kolmesta pohjoismaalaisesta kuluttajasta on keskeyttänyt verkko-ostoksen, koska mieluisaa maksutapaa ei ollut saatavilla. 

69 % pohjoismaalaisista kuluttajista on keskeyttänyt verkko-ostoksen, koska mieluisaa maksutapaa ei ollut tarjolla 

43 % pohjoismaalaisista kuluttajista on keskeyttänyt verkko-ostoksen, koska  ostosta ei voinut maksaa myöhemmin esimerkiksi laskulla tai erämaksulla

Perinteisten kassojen korvaajiin suhtaudutaan myönteisesti

Lähes kaksi kolmesta pohjoismaalaisesta kuluttajasta on keskeyttänyt ostotapahtuman kivijalkamyymälässä pitkän jonon vuoksi. Kassajonojen lisäksi kuluttajia turhauttavat erityisesti tekniset ongelmat maksaessa.

Itsepalvelukassat ovat yksi keino lyhentää kassajonoja, ja tutkimuksemme mukaan pohjoismaalaiset kuluttajat suhtautuvat myönteisesti perinteisten kassojen vaihtoehtoihin. 

Kivijalkamyymälässä asioidessaan pohjoismaalaisista kuluttajista 19 % maksaa ostoksensa mieluiten itsepalvelukassalla ja 21 % puolestaan haluaa hoitaa ostoksensa skannaamalla tuotteet itse myymälässä käsiskannerilla.

Tärkeimmät opit kauppiaille vuonna 2024

Tarjoa riittävästi maksutapoja

Maksutapahtuma on kriittinen osa ostokokemusta – jos maksuprosessi ei vastaa kuluttajan odotuksia, hän saattaa keskeyttää ostotapahtuman. Useiden maksutapojen tarjoaminen erilaisten kuluttajien tarpeisiin on erittäin tärkeää. Se voi lisätä konversioprosentteja ja viime kädessä parantaa asiakasuskollisuutta.  

Panosta turvalliseen maksukokemukseen

Laaja mutta tasapainoinen maksutapavalikoima ja turvallisuuden varmistaminen ovat tärkeitä taloudellisesti vaikeina aikoina – taloudellinen tilanne ja alhaisempi ostovoima ovat vaikuttaneet ostosten sisällön lisäksi myös maksutavan valintaan. Turvallisuuden merkitys on kasvanut. On myös tärkeää tarjota sekä maksuaikaa tarjoavia  vaihtoehtoja, kuten laskua ja erämaksua, että mahdollisuutta maksaa ostos saman tien.     

Pohjoismaiden välillä on eroja

Paikalliset olosuhteet täytyy huomioida – Pohjoismaissa eri maksutapoja tarjottaessa on huomioitava paikalliset asiakkaat ja heidän mieltymyksensä. Kauppiaiden on siis optimoitava toimintansa markkinakohtaisesti. 

Maksamisen oltava saumatonta myös mobiilissa

Verkkokaupan maksut on optimoitava mobiililaitteille – yli puolet pohjoismaalaisista kuluttajista teki viimeisimmän verkko-ostoksensa matkapuhelimella. Maksamisen takkuaminen mobiililaitteella on keskeinen tekijä, joka saa kuluttajan keskeyttämään ostotapahtuman. Mobiililaitteille optimointi on tärkeää konversion varmistamiseksi. 

Ota mallia verkkokaupoista

Kivijalkamyymälöissä on alettu jäljitellä verkkokauppojen maksutapatarjontaa – pohjoismaalaiset kuluttajat haluavat vapauden päättää, miten ja missä he maksavat ostoksensa. Jos kivijalkamyymälä haluaa vastata kuluttajien odotuksiin, sen on päivitettävä maksutapatarjontaansa vastaamaan verkkokaupan monipuolisia vaihtoehtoja. On myös tärkeää tarjota vaihtoehtoja perinteisille kassoille, sillä 39 prosenttia pohjoismaalaisista kuluttajista skannaa ostoksensa mieluimmin itse tai maksaa ne itsepalvelukassalla. 

Aiemmat tutkimukset 

Pohjoismaalaisten kuluttajien lisäksi olemme useampana vuonna tutkineet suomalaiskuluttajien verkko-ostamista. Tutustu aiemmin julkaisemiimme tutkimusraportteihin.

Payments in the Nordics 2023
Verkkokauppatutkimus 2023
Verkkokauppatutkimus 2022

Haluatko kuulla lisää maksupalveluistamme tai pohjoismaalaisten kuluttajien ostokäyttäytymisestä? Täytä yhteydenottolomake, niin olemme sinuun yhteydessä!

Ota yhteyttä myyntiimme

Kiinnostuitko maksupalveluistamme? Ota yhteyttä myyntiimme.

Ota yhteyttä