Je browser wordt helaas niet ondersteund

Je browser wordt helaas niet ondersteund. Download een van de volgende browsers om de volledige Svea ervaring te krijgen.

Skip to content

Financiële kennisbank

In de financiële kennisbank van Svea krijg jij de betekenis van financiële begrippen, woorden en termen uitgelegd.

Financiële kennisbank

In de financiële kennisbank van Svea krijg jij de betekenis van financiële begrippen, woorden en termen uitgelegd.

Factoring

American factoring

Cashflowversneller

Discount factoring

E-factoring

Factoraar

Factoring

Factoringbedrijf / factoringmaatschappij

Factoringovereenkomst

Factoringpercentage

Factoringtekst

Inkoopgarantie met factoring

Non-recourse factoring

Recourse factoring

Reverse factoring

Traditionele factoring

Facturatie

API

Deelfacturen

Depot

E-facturatie

Elektronische facturen / e-facturen

Facturatieproces

Factuurvereisten

Inkoopfactuur

Inkoopnummer

Onverschuldigde betaling

PO-nummer

SFTP

UBL: Universal Business Language

Urenlijst

Urenstaat

Verjaringstermijn

Verkoopfactuur

Vervaldatum

Vervaltermijn

Werkbon

Creditmanagement

Aanmaning

Betalingsachterstand

Betalingsherinnering

Betalingstermijn

Bevrijdende betaling

Boeterentes

Cash Conversion Cycle

Cashmanagement

Concentratiegraad

Concentratierisico

Creditcheck

Crediteuren

Creditmanagement

Creditmanagement proces

Creditmanagementsoftware

Creditmanager

Debiteuren

Debiteurenbeheer

Debiteurenportefeuille

Debiteurenrisico

Debiteurensaldo

Debiteurenverzekering

Direct payments

Dispuut

Ingebrekestelling

Instant payments

Kredietadvies

Kredietanalyse

Kredietcheck

Kredietlimiet

Kredietrisico

Kredietverzekering

Kredietwaardigheid

Kredietwaardigheidsonderzoek

Order-to-cash process

Wettelijke betalingstermijn

Verpanding & cessie

Akte van cessie

Bezitloos pandrecht

Cedent

Cederen / cessie

Cessietekst

Cessieverbod

Cessionaris

Cessus

Debitor cessus

Onderpand

Openbaar pandrecht

Openbare cessie

Pandrecht

Parate executie

Stil pandrecht

Stille cessie

Verpanden / verpanding

Verpandingsverbod

Vuistpandrecht

Financiering

Achtergestelde lening

Alternatieve financiering

Asset based finance

Bankkrediet

Bbz: besluit bijstandverlening zelfstandigen

Bedrijfskrediet

Bevoorschotting

BMKB: Borgstelling MKB-kredieten

BMKB-G (Groen)

Bootstrapping

Btw voorfinancieren

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Business Angels

Converteerbare lening

Crowdfunding

Debiteurenfinanciering

Direct lending

Doorlopend krediet

Factuurfinanciering

Financieringsmix

Flexibel krediet

Flitskrediet

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Groeifinanciering

Herfinanciering

Informal investors

Inkoopfinanciering

Investeringsmaatschappij

Ketenfinanciering

Kredietruimte

Kredietunie

Lease

Leverancierskrediet

Microkrediet

Minilening

MKB Beurs

MKB-krediet

Non-bancaire financiering

Objectfinanciering

Off-balance financiering

Onderhandse lening

Participatiemaatschappij

Private debt fonds

Private equity

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Rekening-courant

Rekening-courant krediet

Seed capital

Seedfonds

Stapelfinanciering

Supply chain finance

Venture capital

Venture capital fonds

Voorfinanciering

Voorraadbeheer

Voorraadfinanciering

Vooruitbetaling

Werkkapitaalfinanciering

Zakelijk krediet

Zakelijk overbruggingskrediet

Zekerheden

Financiële ratio's & formules

Activa

Balans

Brutowinstmarge

Bruto werkkapitaal berekenen

Cashflow

Consumentenvertrouwen

Current ratio

Current ratio berekenen

Deflatie

Dept ratio

Dept ratio berekenen

De Gouden Balansregel

DSCR: Debt Service Coverage Ratio

DSO: Days Sales Outstanding

DSO berekenen

DSO-ratio

Dynamische liquiditeit

D/E: Debt Ebitda

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Eigen vermogen

Exploitatiebegroting

Exploitatierekening

Factoring calculator

Financiële verplichtingen dekkingsgraad

Financieringsbegroting

ICR: Interest Coverage Ratio

Inflatie

Investeringsbegroting

Jaarrekening

Koopkracht

Koopkrachtverlies

Kort vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen

Liquide middelen

Liquiditeit

Liquiditeit berekenen

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitspositie

Liquiditeitsproblemen

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitstekort

Loon-prijsspiraal

Netto werkkapitaal berekenen

Omloopsnelheid crediteuren

Omloopsnelheid debiteuren

Omloopsnelheid kapitaal

Omloopsnelheid voorraad

Passiva

Quick ratio

Quick ratio berekenen

Rentabiliteit

Rentabiliteit eigen vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen berekenen

Rentabiliteit totaal vermogen

Rentabiliteit totaal vermogen berekenen

Rentabiliteit vreemd vermogen

Rentabiliteit vreemd vermogen berekenen

Rentedekkingsratio

Resultatenrekening

Solvabiliteit

Solvabiliteit berekenen

Suppletie aangifte

Vaste activa

Vlottende activa

Vreemd vermogen

Werkkapitaal

Werkkapitaal berekenen

Werkkapitaalbehoefte

Winst- en verliesrekening

Schakel met Svea, en door!

Bel ons direct

0182-624400

Stuur een e-mail

info@svea.nl

Laat je contactgegevens achter

Offerteformulier