Pandrecht: alles over verpanding & cessie van vorderingen

Pandrecht
Geschreven door COO
Rutger van der Starre

Publicerad woensdag 16 februari 2022 10:00

Pandrecht: een gangbaar begrip bij verpanding van vorderingen aan de bank. Maar wil je facturen als basis nemen voor een zakelijke financiering? Dan kan je ook kiezen voor cessie. Ontdek daarom de betekenis, soorten en verschillen van facturen verpanden & cederen. En maak de beste keuze!

Vorderingen verpanden en vorderingen cederen: in de basis vergelijkbaar, want ze hebben veel overeenkomsten. Bij beide kan je werkkapitaal ontvangen door middel van je facturen. Toch hebben deze begrippen een andere betekenis. Zo vestigt een bank een pandrecht op facturen in ruil voor een lening. En draag je jouw facturen met cessie over aan een factoringmaatschappij, zoals Svea. Vervolgens krijg jij het geld hiervan direct door haar uitbetaald. Wil je ontdekken wat het beste past bij jouw bedrijf? Lees dan hieronder de betekenis van verpanding en akte van cessie. En vergelijk ze met elkaar. 

Ben je nieuwsgierig naar factoring?
Of wil je er gebruik van maken, maar heeft je bank een pandrecht of je opdrachtgever een verpandingsverbod? Ook dan kan je rekenen op Svea. Lees snel verder of schakel direct met ons voor snel advies op maat! 

 

Rutger van der Starre
Rutger van der Starre
Om te financieren op basis van facturen zijn er 2 opties: cederen of verpanden

 

Wat is verpanding?

De betekenis van verpanding

Voordelen verpanding van vorderingen

Soorten pandrecht: stil pandrecht vs. openbaar pandrecht

 

Wat is cessie?

De betekenis van cessie

Voordelen vorderingen cederen

Soort cessie: openbare cessie

Wat is een akte van cessie?

Rutger van der Starre
Rutger van der Starre
Bij verpanding dienen je facturen als onderpand voor een lening

 

Wat is het verschil tussen vorderingen verpanden en vorderingen cederen? 

Vorderingen verpanden en vorderingen cederen hebben dus veel overeenkomsten. Want bij beide laat je jouw facturen de basis zijn voor een financiering. En je ontvangt direct werkkapitaal voor je bedrijf! In de praktijk lijken verpanding en cessie misschien zelfs wel hetzelfde. Toch varieert de werkwijze. In onderstaande tabel vind je de verschillen tussen facturen verpanden en facturen cederen daarom nog kort samengevat.

  Vorderingen verpanden
aan de Bank
Vorderingen cederen
aan een Factoringbedrijf
Werkwijze Je krijgt een krediet van 50-70% van de debiteurenportefeuille Je verkoopt je facturen en krijgt 100% binnen 24 uur betaald
Risico & beheer Je draagt zelf het debiteurenbeheer & kredietrisico Overname
debiteurenbeheer & kredietrisico
Acceptatie Vooral op basis van jouw financiële resultaten Vooral op basis van de kredietwaardigheid
van je debiteur
Eigenaar Je blijft zelf
eigenaar van je facturen
Het factoringbedrijf wordt eigenaar van je facturen
Financiering Je leent geld en
bouwt een schuld op
Je financiert met eigen middelen, zonder schuld
Onderpand Je geeft zekerheid door facturen als onderpand te stellen voor de lening Je hoeft je facturen niet als onderpand te geven
Flexibiliteit Je verpandt al je facturen, dus je bent minder flexibel Je bepaalt zelf van wie je de facturen verkoopt
Betaling aan Aan jou
(stil pandrecht)
Aan het factoringbedrijf (openbare cessie)
Doelgroep Grootbedrijf MKB & ZZP

*Bij vorderingen cederen is uitgegaan van de voorwaarden van factoringbedrijf Svea Finans.


Rutger van der Starre
Rutger van der Starre
Bij cessie verkoop je je facturen en met factoring krijg je ze direct betaald

 

Hoe werkt dit bij Factoring via Svea?

Svea maakt gebruik van cessie voor factoring, want je verkoopt jouw facturen als MKB’er aan ons factoringbedrijf. Met deze cessie worden wij juridisch eigenaar van je facturen. Vervolgens krijg jij ze binnen 24 uur betaald en wachten wij op de betaling van je klant. Wij zijn namelijk de nieuwe schuldeiser. Zo beschik je morgen over een verantwoorde cashflow. En versterk je direct jouw bedrijf. Bovendien profiteer je met deze cessie als cashflowversneller zelfs van een 3-in-1 financiering:

  1. Directe betaling facturen: vóór 12 uur ingediend? Vandaag betaald!

  2. Op tijd je debiteuren beheerd: direct extra slagkracht, want wij nemen het debiteurenbeheer over. 

  3. 100% verzekerd van je geld: jouw werkkapitaal is beschermd, want Svea draagt het kredietrisico. 


Bij Svea gaat het bovendien om openbare cessie. Je plaatst namelijk onze cessietekst op jouw facturen. Hierin staat dat de factuur aan ons is overgedragen en jouw klant het bedrag op ons bankrekeningnummer moet voldoen. Bij de eerst gekochte factuur voegen we bovendien een introductiebrief toe met uitleg over onze dienstverlening. Zo is hij volledig op de hoogte.


Rutger van der Starre
Rutger van der Starre
Wist je dat Svea een pandrecht of verpandingsverbod soms kan stoppen?

 

Het verpandingsverbod

Wat is een verpandingsverbod?

Wetsvoorstel: afschaffen verpandingsverbod op facturen

  • Een verpandingsverbod van je opdrachtgever beëindigen

  • Een pandrecht van de bank stoppen

Svea kan helpen het pandrecht te stoppen

Hoe Svea helpt klanten uit te sluiten van het pandrecht

Svea kan overleggen met je bank om enkele debiteuren uit te sluiten van het pandrecht. Onze operationeel directeur, Rutger van der Starre, vertelt: ‘We zijn er voor meerdere klanten in geslaagd om de bank het pandrecht op debiteuren te laten vervallen. De bank beperkte zich in deze gevallen tot de limiet van de rekening-courant en de concentratiegraad van debiteuren was te hoog. Daarom wilde ze deze debiteuren expliciet niet financieren. In zo’n situatie kunnen de facturen van die debiteuren wél ingediend worden voor factoring via Svea.”

 

Hoe Svea helpt bij het aflossen van je financiering

Bovendien kunnen wij soms helpen om de hele zakelijke financiering bij de bank af te lossen. Rutger vertelt: “Voor een aantal klanten hebben we het krediet op de rekening-courant helemaal afbetaald. Daarmee ontstond de vrijheid om alle facturen te factoren, doordat het pandrecht op debiteuren volledig kwam te vervallen. Zo krijgen ondernemers de ruimte om grenzeloos te groeien.”


Facturen cederen?

Reken op Svea!

  • Dé cashflowversneller voor ondernemend NL
  • Beschik morgen over een verantwoorde cashflow
  • Zo krijgt je bedrijf direct extra financiële slagkracht
  • Krijg snel advies op maat, specifiek voor jouw situatie

 

Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

Geschreven door COO
Rutger van der Starre