Svea Finans draagt keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ van Stichting MKB Financiering

Keurmerk Erkend MKB Financier
Geschreven door CEO
Ronald van der Starre

Publicerad woensdag 08 april 2020 08:45

Met dit keurmerk toont Svea aan dat zij uiterst professioneel handelt.

Svea Finans ontving eind maart 2020 het keurmerk 'Erkend MKB Financier' van Stichting MKB Financiering (SMF). Dit keurmerk toont aan dat Svea een MKB financier is die voldoet aan de hoogste eisen voor klantgericht, passend en verantwoord financieren aan ondernemers. En op die manier bijdraagt aan een professioneel en eerlijk financieringsspeelveld voor ondernemers.

Erkend MKB Financier
Stichting MKB Financiering is onafhankelijk & draagt bij aan de professionalisering van de alternatieve financieringssector.

 

Waaruit bestaat de toetsing van Stichting MKB Financiering?

Een strenge audit van een onafhankelijke deskundige heeft bewezen dat Svea met haar manier van financieren uiterst professioneel handelt en het keurmerk glansrijk heeft verdiend. Tijdens deze audit wordt gebruikgemaakt van de door de SMF opgestelde gedragscode MKB Financiers. Voldoe je aan de uitgangspunten van de gedragscode? Dan krijg je het keurmerk ‘Erkend MKB Financier’ toegekend. Svea scoort dus positief op alle punten van de code, namelijk:

  • Deskundigheid en professionaliteit
  • Degelijke organisatie en werkprocessen
  • Transparante rentetarieven
  • Actieve provisie transparantie
  • Niet misleidende communicatie
  • Passend en verantwoord financieren
  • Klachtenprocedure
  • Passende zekerheden

Controle naleving gedragscode

SMF monitort bovendien of financiers de gedragscode daadwerkelijk blijven naleven. Op die manier waarborgt zij dat Svea aan bovenstaande punten blijft voldoen. Gelukkig is dat zo en mogen wij ook in 2023 nog het keurmerk blijven dragen. 

Vertrouwen vergroten

Met het keurmerk wil SMF transparantie bieden en zo het vertrouwen van ondernemers in financiers vergroten. Want de sterke groei in de financieringssector, maakt het echter lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. Om diezelfde reden is er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij KiFiD. Hier kunnen ondernemers terecht met klachten over alle financiers die het keurmerk van SMF dragen.


Meer informatie? Reken op Svea

Wil je meer weten over de invulling van Svea aan het keurmerk? Of onze financieringsvorm factoring? Wij vertellen je graag meer!

 


Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 Geschreven door CEO
Ronald van der Starre
Financiële corona hulp

Corona hulp: 15 tips om deze financiële strop te overbruggen als MKB’er of ZZP’er

Financiële hulp nodig ten tijde van Corona? Of zelf aan de slag gaan om financiële consequenties van het Coronavirus voor jouw onderneming te beperken? Svea geeft MKB’ers & ZZP’ers 15 tips.
Cashflow problemen

Cashflow problemen herkennen en oplossen: 5 signalen voor code rood

Cashflow problemen: 33% van de MKB’ers heeft er last van. Veelal veroorzaakt door lange betalingstermijnen van facturen.
Financier je bedrijf met je facturen

Financier je bedrijf met jouw facturen

Bedrijf financieren? Reken op Svea: dé cashflowversneller voor ondernemend Nederland! Want met factoring krijg je jouw facturen direct betaald. Ontdek het zelf & breng je bedrijf in balans.