Nordmenn har rekordstor inkassogjeld – Tre råd til bedrifter

Publicerad fredag 19 januar 2018 10:34Inkasso

Nordmenn skylder over 70 milliarder i inkassogjeld. Se våre tips til hvordan du får betalt fra kundene her.

Hele 240.000 personer i Norge har betalingsanmerkninger, og det er forventet en ytterligere økning ut året. Da er det behov for gode faktureringsrutiner i bedriften, slik at du får inn betalingene som du har krav på.

Flest konkurser i Nordland

Ifølge tall fra inkassobransjen er det i Rogaland at inkassovarslene øker mest, men det går foreløpig godt med næringslivet i regionen. Få bedrifter har betalingsanmerkninger eller har gått konkurs. Dette viser at bedriftene her har lyktes med å kutte i kostnadene sine.

Nordland er det fylket i landet som derimot strever mest, med den høyeste konkursandelen. På Østlandet har Buskerud og Telemark hatt en sterk økning i antall næringslivskonkurser. Her har også arbeidsledigheten steget. I tillegg er den største befolkningsandelen med betalingsanmerkninger på Østlandet.

Usikkert arbeidsmarked

Noe av grunnen til at betalingsevnen synker over hele landet, er at arbeidsledigheten har økt. Samtidig bremser boligmarkedet opp på de hardest rammede stedene. Høyt kvalifisert personell i oljeregionen Rogaland sliter med ledighet. Dette er gjerne en folkegruppe med høy inntekt og større lån, som får problemer med betjene lånet sitt etter å ha mistet jobben.

mann med briller

– Vi opplever for tiden et usikkert arbeidsmarked med dertil økonomisk usikkerhet. Det medfører endret betalingsevne og -vilje i alle aldersgrupper, bekrefter daglig leder i Svea Finans, Anders Halstenstad.

Bygg og anlegg mest utsatt

Jo mindre bedriften er, desto sterkere anbefaler vi at du får en tredjepart til å ta seg av fakturaene dine. Det er nemlig mange små- og mellomstore bedrifter (SMB), samt entreprenører, som trenger hjelp. Vi opplever at jo mindre apparat du har bak deg, jo større er sjansen for at kundene nedprioriterer å betale det de skylder deg. Folk tenker: Hva kan en enkelt rørlegger gjøre dersom jeg ikke betaler innen fristen? Dette fører igjen til at du vil slite med å betale bedriftens egne regninger.

Ifølge nye rapporter er det også et økende antall betalingsanmerkninger blant advokater, revisorer, arkitekter, markedskonsulenter og andre rådgivere.

Få kontroll på innbetalingene

For mange bedrifter er vi i Svea Finans en trygghet da vi kan ta oss av fakturaoppfølging og kundedialog på en profesjonell og ryddig måte i økonomisk usikre tider. Slik unngår du at pengene er bundet opp i utestående fordringer og du kan sette ressursene dine på andre viktige områder i bedriften.

Vår kunde, VVS-kupp, har hatt lite trøbbel med utestående kundebetalinger. Daglig leder, Håkon Jens Tegneby, mener at dette har gode grunner:

– Etter at vi inngikk samarbeidet med Svea Finans har vi nesten ikke opplevd noen problemer, for alle kunder må gjennom kredittsystemet deres i forkant. Vi er også veldig opptatte av å ha kontroll internt. Vi leverer for eksempel ikke ut store ordrer før vi vet at det er foretatt en innbetaling, det er vi veldig strenge på, fastslår han.

Her er våre fakturatips til bedrifter:

  • Husk å følge opp leveransene i ettertid av salg. Prioriter å fakturere til avtalt tid og se til at betalingen blir gjort.
  • Unngå å gi for lange betalingsfrister, eller å la kunden utsette betalingen.
  • Kontakt en tredjepart for hjelp dersom det blir for mye å følge opp, da blir også fremtidige fordringer fulgt opp.