Zorg voor jouw kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid checken man en vrouw achter laptop
Geschreven door Sales- & Accountmanager
Erik van der Linden

Gepubliceerd op woensdag, 12 juni 2024 10:32

Wat is de betekenis van kredietwaardigheid? En wat is het belang van een kredietwaardigheidscheck? Check jezelf & klanten en krijg financiële inzichten.

Wil je weten met wie je zaken doet? Ontdekken of je eigen bedrijf voldoende betalingscapaciteit heeft? Of een financiering afsluiten? Dan is kredietwaardigheid een belangrijke graadmeter voor succes. Verdiep je daarom in alle informatie over kredietwaardigheid in dit artikel. Zo voorkom je financiële verrassingen. En zorg je (ook) dat jouw bedrijf kredietwaardig blijft!

Gratis kredietadvies bij factoring
Wil je je facturen direct betaald krijgen met factoring via Svea? Dan doen wij een kredietwaardigheidscheck op je klanten. Geheel vrijblijvend, met gratis advies op maat. Want bij deze financieringsvorm kijken we naar jouw bedrijf, maar staat de kredietwaardigheid van je klant voorop. De waardevolle info die uit de creditcheck komt, delen we graag met jou! Maak hier gebruik van om je bedrijf te beschermen. Ontdek in dit artikel ook hoe een kredietcheck bij Svea werkt. 

 

Inhoudsopgave

 

Wat is kredietwaardigheid?

De betekenis van kredietwaardigheid, ook wel kredietcheck of creditscoring, is letterlijk: geschikt zijn om in aanmerking te komen voor een lening. Het laat zien of bedrijven in staat zijn om hun rekeningen te betalen. En of ze dit ook doen. Kredietwaardigheid zegt veel over het vertrouwen in bedrijven. Daarnaast is de totale kredietwaardigheid van bedrijven een indicator voor de algehele economie. Want neemt de kredietwaardigheid gemiddeld af? Dan worden bedrijven minder gezond en dreigen er economische problemen. (1)

 

Erik van der Linden
Erik van der Linden - Risk & Accountmanager
Een financieringscheck bepaalt niet alleen of je in aanmerking komt voor een lening. Het bepaalt ook de voorwaarden en hoogte van de rente

 

Het doel van een kredietcheck

Een kredietwaardigheidscheck of financieringscheck kan veel verschillende doelen hebben. Ontdek onderstaand de belangrijkste:

 

Doel checks door financiers

 • Financiers willen alleen geld verstrekken aan kredietwaardige bedrijven 
  Financieringschecks komen vaak voor bij het verkrijgen van een financiering, zoals leningen. Hierbij doen financiers een check op jouw bedrijf. Zij willen namelijk alleen geld verstrekken aan bedrijven die financieel gezond zijn. Om de kans op (tijdige) aflossing van de lening te vergroten. Bovendien bepaalt een financieringscheck de voorwaarden en hoogte van de kosten van een lening. Want bij kredietwaardige bedrijven is het risico en dus de rente lager.

 • Een factoringbedrijf, zoals Svea, wil zekerheid dat jouw klant zijn facturen betaalt
  Svea doet géén kredietchecks op jouw bedrijf, maar alleen op jouw klanten. Met factoring biedt Svea een zakelijke financiering op basis van facturen. Verkoop je je facturen aan ons? Dan krijg je ze direct betaald. Mét overname van het debiteurenbeheer en kredietrisico. In tegenstelling tot traditionele financiers, kijken we bij de acceptatie naar jouw cijfers, maar staat de kredietwaardigheid van je klant voorop. Hij moet de factuur immers aan ons voldoen. Daarom doen wij alleen een creditcheck op hem. Zo kunnen we inschatten of je klant facturen (op tijd) aan ons zal betalen. Dit kredietadvies delen we ook met jou.

  Let op: Svea doet géén kredietcheck op jouw bedrijf, maar alleen op jouw klanten.

 

Doel creditcheck door jouw bedrijf

 • Check je eigen bedrijf & ontdek of je jouw rekeningen kunt betalen
  Door zelf een kredietcheck te doen, ontdek je of je jouw crediteuren (tijdig) kunt betalen. En of een potentiële klant zaken met je wil doen. Een kredietwaardigheidscheck op je eigen bedrijf is ook interessant, om te kijken of je in aanmerking zou komen voor een financiering. De score-uitkomst van een creditcheck verschilt per beoordelaar. Lees bij ‘kredietwaardigheid checken’ meer over deze scores.

 • Check nieuwe & bestaande klanten om wanbetaling te voorkomen
  Je wilt natuurlijk weten met wie je zaken doet. Een kredietcheck geeft financiële inzichten. De kredietwaardigheid helpt om te bepalen of je met een nieuwe relatie in zee wilt gaan. En of je de samenwerking met een bestaande klant voortzet. Dit geeft meer zekerheid. Want je verlaagt het risico dat een klant facturen te laat of niet betaalt. Of dat hij zelfs failliet gaat. (1)

 

Erik van der Linden
Erik van der Linden - Risk & Accountmanager
Een kredietrapport bevat niet alleen financiële informatie, maar ook onderwerpen als: benchmarks, de reputatie in de media, betaalervaringen & historie

 

Kredietwaardigheid checken

De kredietwaardigheid checken van jezelf of andere bedrijven kan met een kredietrapport. Daarin staat o.a. een kredietscore. Ontdek wat het is en hoe je deze kunt lezen.  

Kredietrapport

Een kredietrapport, ook wel kredietinformatierapport geeft inzicht in de kredietwaardigheid van een bedrijf. De informatie uit dit rapport geeft je kredietadvies. Je kunt een kredietrapport aanvragen bij een kredietbeoordelaar. Vaak betaal je hiervoor een klein bedrag per bedrijf. Maar dit betaalt zich natuurlijk snel terug als je hiermee wanbetaling voorkomt!  

Wat staat er in een kredietrapport?
In het kredietrapport staat een inschatting van de huidige en toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Maar ook andere indicatoren voor de kredietwaardigheid komen naar voren. De inhoud van het kredietrapport verschilt per kredietbeoordelaar. Maar doorgaans is daarin in ieder geval de volgende informatie te vinden: (2)

Onderdelen in het kredietrapport

Toelichting

Algemene gegevensZoals bedrijfsnaam, kvk-nummer, adres, contactgegevens, website, rechtsvorm en rechtsgeldige vertegenwoordigers.
BedrijfsprofielEen omschrijving van de activiteiten van een organisatie, het aantal medewerkers en het marktaandeel. En de historie van het bedrijf.
Financiële informatieDenk aan de jaarcijfers, zoals het eigen vermogen. Maar ook aan financiële ratio’s, zoals liquiditeit en solvabiliteit.
Betaalgedrag en -ervaringenBijvoorbeeld de betalingsgeschiedenis met leveranciers, betalingsachterstanden en evt. incassoprocedures. Ook bevat het kredietrapport de beoordeling van leveranciers of kredietverstrekkers over het betaalgedrag. Bij elkaar vormt dit een betaalscore.
EigendomsstructuurDe namen en belangen van directeuren en eigenaren.
Branche-informatie & benchmarksHoe presteert het bedrijf ten opzichte van concurrenten?
Overige bijzonderhedenDenk aan: octrooien, rechtszaken en de reputatie in de media.
KredietwaardigheidsscoreEen indicatie van de kredietwaardigheid van de onderneming op basis van verschillende onderdelen. En een kredietlimiet: het maximaal openstaande bedrag.

 

Kredietscore

De kredietscore is een belangrijk onderdeel van het kredietrapport. Want dit geeft aan hoe groot de kans is dat een bedrijf failliet gaat binnen 12 maanden.

Scoresystemen kredietscore en kredietratings
Kredietbeoordelaars gebruiken verschillende scoringssystemen. Daardoor kunnen de kredietscores verschillen. Verdiep je daarom vooraf in het scoresysteem dat jouw aanbieder gebruikt en hoe hij dit toepast. We zetten de meestvoorkomende kredietscores en kredietratings voor je op een rij. 

Scoresystemen kredietwaardigheid

Kredietscore/
kredietrating

FICO-score300-850
PoD (Probability of default)1-100%
KredietratingAAA t/m D*

*Kredietratings bestaan uit de lettercodes AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C & D.


Kredietscore vs. kredietrating
Er is een verschil tussen kredietscores en kredietratings. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt. Ze lijken ook sterk op elkaar, maar een kredietrating geeft de kredietwaardigheid van een bedrijf of de overheid weer. En een kredietscore de kredietwaardigheid van bedrijven of consumenten. FICO & PoD zijn kredietscores. De lettercodes kredietratings. (3, 4)

 

Erik van der Linden
Erik van der Linden - Risk & Accountmanager
Bepaal betalingscondities aan de hand van de kredietwaardigheid van een klant. Is er een hoog risico? Vraag hem dan om facturen (deels) vooruit te betalen

 

Kredietrating en kredietscore lezen
Aan de hand van de kredietscores, kredietlimiet en betalingstermijn kun je de mate van het kredietrisico bepalen voor jou of je klant. Gebruik daarvoor onderstaande tabel. Bepaal je het kredietrisico van je eigen bedrijf? Dan staat ook de kans op financiering vermeld. Gebruik je de tabel om het kredietrisico te bepalen van je klant? Dan ontdek je bovendien welke betalingsafspraken je het beste met hem kunt maken.

 Laag kredietrisicoGemiddeld kredietrisicoHoog kredietrisico
Kredietscore- FICO: 670 of meer
- PoD: Hoe lager het %, hoe lager het risico
- AA+-ratings
- FICO: 580-669
- PoD: Vraag specificaties bij de kredietbeoordelaar
- BBB of A-rating
- FICO: 579 of minder
- PoD: Hoe hoger het %, hoe hoger het risico
- BB-ratings en lager
Kredietlimiet(Ruim) boven het factuurbedragOnder het factuurbedrag(Ruim) onder het factuurbedrag
BetaaltermijnVrijwel altijd < 60 dagenSoms > 60 dagenVaak > 60 dagen
FinancieringKans op financiering met gunstige tarieven en voorwaarden is grootKans op financiering is er, maar wellicht voor hogere tarieven & strengere voorwaardenKans op financiering is klein
Betalings-afsprakenJe kunt je klant gerust 100% achteraf laten betalenLaat jouw klant een deel, bijvoorbeeld de helft aanbetalenLaat jouw klant 100% van het factuurbedrag vooruitbetalen


Goed om te weten: heb je zelf een lage kredietlimiet? Dan kun je misschien wel klant worden bij Svea. Want bij de acceptatie bepalen wij de kredietlimiet op jouw debiteur. Lees hieronder meer over ons aanvraagproces. (3, 4)

 

Edwin de Kwant Flexkrachtgroep
Edwin de Kwant - Klant bij Svea
Als Svea een bepaalde debiteur niet accepteert, dan doen we daar geen zaken mee

 

De gevolgen van een kredietbeoordeling

Een kredietbeoordeling zegt veel over de financiële stabiliteit van bedrijven. Maar een kredietbeoordeling heeft nog meer externe gevolgen op:  

Gevolgen kredietbeoordeling opToelichting
FinancieringDe financieringscheck of kredietcheck heeft invloed op de toegang tot financiering, de voorwaarden en de rentetarieven. 
SamenwerkingenEen kredietbeoordeling heeft invloed op de reputatie en het vertrouwen van stakeholders. Op basis daarvan zullen zij bepalen of zij een samenwerking willen aangaan. Ook heeft de kredietbeoordeling gevolgen voor de handelsvoorwaarden, zoals: betaaltermijnen of kredietlimieten. 
VerzekeringenKredietverzekeraars doen bijvoorbeeld altijd een kredietcheck voor de risicobeoordeling en het bepalen van de premie. 


Hoe beter de kredietscore, hoe lager de kans is op wanbetaling. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor landen en beleggers. Zo bepaalt de kredietwaardigheid van een land de rente voor staatsleningen. En wegen beleggers het rendement op hun investering af tegen de risico’s met behulp van een kredietwaardigheidscheck. (5)

 

Waarom is een kredietcheck belangrijk voor ondernemers?

Samengevat helpt een kredietcheck op klanten dus om te bepalen: met wie je een samenwerking aangaat. En wat daarbij de voorwaarden zijn, denk aan het vaststellen van de kredietlimiet en het maken van betalingsafspraken. Om op die manier risico’s af te dekken en wanbetaling te voorkomen! En andersom werkt het natuurlijk ook zo. Het is belangrijk dat jouw kredietwaardigheid goed is, voor degenen die een samenwerking met jou aan willen gaan. Bijvoorbeeld voor leveranciers die aan jou leveren.

 

Erik van der Linden
Erik van der Linden - Risk & Accountmanager
Deponeer je jaarrekening op tijd bij de KvK, ook al ben je hier niet toe verplicht. Dit zorgt voor een veel nauwkeurigere kredietscore

 

Hoe kun je je kredietwaardigheid verbeteren? 

Er zijn meerdere manieren om je kredietwaardigheid te verbeteren. Krijg 8 tips van Svea.

1. Betaal facturen op tijd
Het klinkt misschien vanzelfsprekend. Maar een goede kredietscore, begint bij het zelf op tijd betalen van facturen. Kredietbeoordelaars nemen namelijk de betalingservaringen van hun klanten mee in de berekening van de kredietscore. Voorkom daarom lang openstaande facturen en voldoe ze op tijd!

2. Deponeer je jaarrekening op tijd
Ben je niet verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de KvK? Dan is het in het kader van kredietwaardigheid alsnog slim om dit wel te doen. Want daarmee kunnen kredietinformatieleveranciers en kredietverzekeraars een veel nauwkeurigere score berekenen. En weet je dus ook beter of en hoe je je kredietwaardigheid moet verbeteren. Ook vergroot het de kans dat klanten vertrouwen in je hebben. In principe moet jouw jaarrekening uiterlijk 31 mei voorgelegd zijn aan de aandeelhouders. Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan kunnen de aandeelhouders maximaal 5 maanden uitstel verlenen.

Zij hebben vervolgens 2 maanden de tijd om deze vast te stellen. Deponeer je jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen bij de KvK. De regel is dat de jaarrekening in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd dient te zijn. (6)

Een voorbeeld: heeft het bestuur de jaarrekening op 31 mei opgesteld? Dan hebben aandeelhouders tot 31 juli om deze vast te stellen. En moet de jaarrekening uiterlijk 8 augustus gedeponeerd zijn.

3. Check nieuwe & bestaande klanten periodiek
Openstaande facturen zijn een gevaar voor de continuïteit van jouw bedrijf. En beïnvloeden zo ook jouw kredietscore. Doe daarom altijd een kredietwaardigheidscheck op jouw klanten. Vraag bijvoorbeeld een kredietrapport op bij een kredietbeoordelaar. Doe dit bij nieuwe, maar ook zeker bij bestaande klanten. Want wist je dat 70% van de openstaande facturen van bestaande klanten zijn? Blijf hun kredietwaardigheid daarom periodiek monitoren.

4. Geef eigen betalingservaringen door
Deel betalingservaringen met jouw klanten met de kredietbeoordelaar. Hoe ziet hun betaalgedrag eruit? Wat is de gemiddelde betaaltermijn? Of geef leveranciers door aan de kredietbeoordelaar die kunnen vertellen of jij je facturen op tijd betaalt. Deze informatie maakt de kredietscores nauwkeuriger. Zo kun jij een betere risico-inschatting maken van je klant én zelf beter inventariseren waar jouw verbeterpunten liggen.

Let op dat je hierbij wel voldoet aan de AVG. Zo moet je toestemming krijgen van de betrokken klant over: dat je zijn gegevens deelt, om welke informatie het precies gaat en aan wie je de data geeft. Vraag hierover eventueel advies aan een juridisch expert.

5. Sluit aan bij een industrieplatform
Industrieplatformen verzamelen, verwerken en leveren kredietinformatie van bedrijven. Bedrijven in een bepaalde sector kunnen hierop informatie met elkaar uitwisselen, om risico’s vroegtijdig te kunnen delen en opsporen. Een eenvoudige manier om de kredietwaardigheid te checken. Zo verbetert niet alleen jouw kredietscore, maar die van de hele branche.

6. Ga regelmatig om tafel voor professioneel financieel advies
Spreek periodiek af met je financieel adviseur, boekhouder of accountant. Bijvoorbeeld tijdens btw-aangiftes. Dit is een mooi moment om vragen te stellen, cijfers te bespreken en actiepunten te maken. Neem hier standaard de gemiddelde betaaltermijn en openstaande debiteuren & crediteuren in mee. Zo kun je tijdig bijsturen en voorkomen dat betaaltermijnen oplopen. Want deze kunnen je kredietrating negatief beïnvloeden.

 

Erik van der Linden
Erik van der Linden - Risk & Accountmanager
Is je moederbedrijf voldoende kredietwaardig? Stel haar dan aansprakelijk voor jouw werkmaatschappij met een 403-verklaring. Dan kan jouw kredietscore verbeteren

 

7. Stel de moedermaatschappij aansprakelijk voor de werkmaatschappij
Ben je onderdeel van een holding? Dan heb je een moedermaatschappij. En is zij voldoende kredietwaardig? Dan kan je kredietscore verbeteren als je haar aansprakelijk stelt voor jouw werkmaatschappij. Dit doe je met een 403-verklaring: een schriftelijke verklaring, waarmee de moeder hoofdelijk aansprakelijk wordt voor al jouw openstaande en latere schulden. Je hoeft vanaf nu geen jaarrekening meer te deponeren, want de moedermaatschappij maakt een geconsolideerde jaarrekening. Hierin zijn jouw cijfers verwerkt. (7)

Vraag voor het opstellen van de 403-verklaring om advies bij je accountant. En deponeer de verklaring bij de KvK om de aansprakelijkheid over te dragen. Goed om te weten: blijf zorgen dat ook jouw bedrijf financieel gezond blijft. Want deze cijfers tellen nog steeds mee, bijvoorbeeld voor het toekennen van de kredietlimiet.

8. Verbeter je werkkapitaal direct met factoring als cashflowversneller
Werkkapitaal is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening en een factor die grote invloed heeft op de kredietwaardigheid en kredietscore. Werkkapitaal is namelijk het bedrag dat direct beschikbaar is om aan dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zodat je je bedrijf draaiende kunt houden.

Is er een tekort aan werkkapitaal? Gebruik dan onze tips om je werkkapitaal te verbeteren. Of ontdek hoe factoring via Svea direct in je werkkapitaal behoefte kan voorzien. Want met deze factuur financiering beschik je binnen 1 dag al over werkkapitaal. Hoe het werkt? Je verkoopt je b2b-facturen aan ons en ontvangt direct je geld. Vervolgens wachten wij op de betaling van je klant. Dat maakt Svea dé cashflowversneller voor ondernemend Nederland. En er is zelfs nog meer. Want factoring is een 3-in-1 financiering op maat:

1. Directe betaling facturen
Vóór 12.00 uur ingediend? Vandaag al betaald.

2. Overname debiteurenbeheer
Svea beheert je debiteuren op tijd. Zo krijg jij extra slagkracht. 

3. Géén kredietrisico – 100% verzekerd
Je werkkapitaal is beschermd. Want Svea draagt ook het risico als je klant de factuur te laat of niet betaalt. Zo hoef je niet meer bang te zijn voor wanbetaling of faillissement van je klant. Want je bent 100% verzekerd van je geld.

 

Erik van der Linden
Erik van der Linden - Risk & Accountmanager
Ook de hoogte van jouw werkkapitaal beïnvloedt jouw kredietscore. Wist je dat je met factoring als financiering al binnen 1 dag over werkkapitaal beschikt?

 

Direct factoring aanvragen mét gratis creditcheck?

Schakel met Svea en krijg snel advies op maat

 • Een kredietwaardigheidscheck bij Svea
 • Als onderdeel van jouw factoringaanvraag
 • Ontvang snel kredietadvies op maat
 • En creëer een stabiele cashflow 

 

 

Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

Geschreven door Sales- & Accountmanager
Erik van der Linden
Verduurzaming bedrijf financieren

Energiebesparing & verduurzaming bedrijf financieren? Ontdek 8 opties

Energiebesparing & verduurzaming van je bedrijf financieren? Reken op Svea! Lees de 8 mogelijkheden voor subsidies, regelingen en financiering. Of kies voor factoring en beschik morgen over een positieve cashflow. Dat maakt duurzaam investeren als MKB’er mogelijk.
liquiditeitsproblemen

Liquiditeits problemen? 5 tips om je liquiditeit te verbeteren

Liquiditeitsproblemen houden ondernemers flink bezig. En wat blijkt? Slechts 1 op de 10 kan hiervoor terecht bij de bank. Svea geeft daarom 5 tips hoe jij jouw liquiditeit wél kunt verbeteren.
Bedrijf financieren tijdens inflatie

Je bedrijf financieren in tijden van inflatie? Lees onze 6 tips of maak gebruik van factoring

Tijdens hoge inflatie is financieren lastig door de stijgende rente. Lees de 6 gevolgen van inflatie voor bedrijven en onze bijpassende tips. Of ontdek factoring als alternatief voor lenen, zonder rente en schulden. Want daarmee financier je je bedrijf met je eigen facturen!