Je browser wordt helaas niet ondersteund

Je browser wordt helaas niet ondersteund. Download een van de volgende browsers om de volledige Svea ervaring te krijgen.

Skip to content

Vakantiegeld uitbetalen tijdens corona: de 6 tips van Svea om dit wel mogelijk te maken

Erik van der Linden

Vakantiegeld uitbetalen tijdens corona: 32% van de ondernemers geeft aan hierdoor in financiële problemen te komen. Hoe keer je het vakantiegeld toch uit en blijf je overeind? Lees onze 6 tips!

De maand mei staat voor ondernemers met personeel in het teken van de uitbetaling van het vakantiegeld. Want ook al zitten we nu (gedeeltelijk) thuis in lockdown, het jaarlijkse vakantiegeld moet gewoon uitbetaald worden. Een ‘extraatje’ waar medewerkers reikhalzend naar uitkijken, maar tegelijkertijd een kostenpost voor jouw onderneming, die zeker nu een enorme financiële strop kan zijn. Misschien zette je maandelijks geld opzij als reservering voor het vakantiegeld. Maar als je omzet tijdens de coronacrisis flink is gedaald en je vaste lasten gewoon doorlopen, is dit reservepotje nu hard nodig om je hoofd boven water te houden.

Heb je wel geld om het vakantiegeld uit te betalen, maar wacht je met smart op de betaling van jouw klanten? Dan kan Factoring via Svea de oplossing zijn! Want daarmee bevrijd je direct werkkapitaal uit je facturen, zodat jij wel aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. 

6 tips om vakantiegeld uit te betalen tijdens corona

Svea Finans helpt je graag om de financiële gevolgen van de uitkering van het vakantiegeld tijdens corona te beperken. Zodat je bedrijf daar niet aan ten onder gaat. Daarom zetten wij 6 tips op een rij om het uitbetalen van vakantiegeld tijdens de coronacrisis mogelijk te maken. 

 1. Ga in gesprek met je personeel
  Er is een mogelijkheid om het vakantiegeld op een ander moment in het jaar uit te betalen of het bedrag in termijnen uit te keren. Hier moeten je medewerkers alleen wel mee instemmen. De gemaakte afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend zijn.

  Het is dus verstandig om het gesprek aan te gaan met je personeel: leg uit dat je bedrijf zich in een nijpende en uitzonderlijke situatie bevindt en wellicht gered kan worden door uitbetaling van het vakantiegeld uit te stellen. Dit is ook in hun belang: want zij behouden dan hun baan. Door hier transparant over te communiceren, is de kans groter dat er draagvlak ontstaat. Waardoor jouw personeel met uitstel akkoord gaat en jij bent gered.

 2. Vraag je leveranciers (eenmalig) om langere betalingstermijnen
  Door uitstel aan te vragen voor de betaling van facturen aan leveranciers, houd je langer geld in kas dat je kunt gebruiken voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Neem contact op met je leverancier voor de procedure en mogelijkheden hiervoor.

 3. Maak gebruik van de NOW-regeling
  Maak gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) om het vakantiegeld uit te kunnen betalen. Je komt voor de NOW in aanmerking als je aantoonbaar minstens 20% omzetverlies verwacht. Als werkgever krijg je dan een tegemoetkoming van de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom. En dat is niet alles. Want de NOW biedt ook uitkomst voor andere werknemerskosten, zoals het vakantiegeld, pensioenpremies en werknemerspremies. Hiervoor krijg je 30% opslag bovenop de loonsom.

 4. Verlaag of verleng uitbetaling van het vakantiegeld waar mogelijk
  Het vakantiegeld is minimaal 8% van het minimumloon van je werknemer, maar er zijn uitzonderingen. Want verdient je medewerker meer dan 3 keer het minimumloon? Dan ben je slechts verplicht 8% over 3 keer het minimumloon als vakantiegeld uit te betalen. Bovendien wordt het vakantiegeld vaak in mei uitbetaald, maar dit mag ook in juni gebeuren. Als het geld maar uiterlijk 30 juni op de rekening van je medewerkers staat.

  Gaan je medewerkers dus niet akkoord met uitstel van betaling van het vakantiegeld later in het jaar? Dan is deze korte verplaatsing wellicht een optie. Let wel op wat je over de hoogte of datum van uitbetaling in het arbeidscontract hebt afgesproken. De beloftes die je hierin doet, moet je namelijk wel nakomen.

 5. Maak gebruik van een seizoenskrediet of opschorting van aflossing bij de bank
  Met een seizoenskrediet geeft de bank je een lening voor een bepaalde (korte) termijn om tijdelijke extra uitgaven op te vangen als je inkomsten pas later binnenkomen. Dit krediet kan een goede oplossing zijn om het vakantiegeld mee te betalen tijdens corona als je nu weinig tot geen inkomsten hebt, maar je straks weer aan de slag kunt. Let wel op: om dit seizoenskrediet te bemachtigen, is een goed onderbouwd financieel plan nodig.

  Een andere optie om geld beschikbaar te maken om het vakantiegeld mee uit te betalen, is door te informeren bij de bank naar mogelijkheden om aflossing van je lening op te schorten. Want banken zijn in deze tijd flexibeler. Een aantal banken biedt veel bedrijven bijvoorbeeld al uitstel van aflossing van 6 maanden op leningen tot 2,5 miljoen euro.

 6. Bevrijd direct werkkapitaal uit je facturen met factoring en betaal zo het vakantiegeld
  Heb je wel geld om het vakantiegeld mee uit te betalen, maar wacht je met smart op de betaling van jouw klanten? Oftewel, zit jouw geld vast in je facturen? Dan kan factoring -de financieringsvorm op basis van jouw facturen- weleens de oplossing zijn.

  Met deze vorm van debiteurenfinanciering verkoop je je b2b-factuur direct na levering van een dienst of product aan een factormaatschappij en wij betalen het bedrag hiervan binnen 24 uur aan je uit. Bovendien nemen wij het debiteurenbeheer over en dragen wij het kredietrisico. Zo ben je 100% verzekerd van je geld.

  Ook kan Svea al openstaande facturen aankopen voor factoring als de debiteur daar (schriftelijk) toestemming voor geeft. Een service waarmee wij ons onderscheiden van andere factoringaanbieders. Op die manier verbeter jij direct je cashflow & liquiditeit. En dat maakt vakantiegeld uitbetalen tijdens corona mogelijk!


Ook vakantiegeld uitkeren met factoring via Svea?

 • Bevrijd geld uit je facturen om het vakantiegeld uit te keren
 • Binnen 1 dag werkkapitaal beschikbaar
 • Verbeter je liquiditeit, bespaar tijd & krijg zekerheid
 • Zo waarborg je jouw bedrijfscontinuïteit

Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Erik van der Linden