Bedrijfsfinanciering nodig? Factoring via Svea maakt het mogelijk

Published | Artikel

Financiering voor ondernemers: het blijft een hoofdpijndossier voor MKB-organisaties en ZZP-ers

Financiering voor ondernemers: zelfs nu het economisch beter gaat blijft het een hoofdpijndossier voor MKB-organisaties en ZZP-ers. Sommige banken hebben de deur op een kier gezet, maar in veel andere gevallen zit die nog altijd angstvallig dicht. Weinig banken bieden goede mogelijkheden tot debiteurenfinanciering voor MKB en ZZP ondernemers. Er worden verschillende redenen aangevoerd, maar het gaat vaak om de volgende punten:

 • Bedrijfsomvang
  ZZP-ers zijn bijna per definitie te klein voor de banken, en daarmee niet interessant. De bedragen waar het om gaat wegen niet op tegen de kosten die er gemaakt moeten worden en de manier waarop banken hierin kunnen ondersteunen. Bij MKB-organisaties gaat dat over het algemeen wat beter, maar ook die voldoen niet altijd aan de minimale eisen. Banken richten zich heel duidelijk op de bovenkant van de markt, waarbij alleen MKB+ bedrijven kans maken als ze voldoen aan de andere belangrijke voorwaarden die er gelden.

 • Leeftijd onderneming
  Banken hebben te maken met strengere eisen voor hun buffers dan voorheen. Er is geen behoefte aan meer risico, waardoor er vaak kritisch wordt gekeken naar de leeftijd van de onderneming. ZZP-ers en MKB-organisaties die minder dan 5 jaar bestaan hebben veel moeite om een financiering af te sluiten. Juist in de fase waarin ze geld nodig hebben voor groei en investering, blijkt het in de praktijk lastig om daar afspraken over te maken met de geldverstrekkers die er beschikbaar zijn.

 • Jaarcijfers
  Zelfs bij voldoende omvang en geschikte leeftijd van de onderneming is het niet zeker dat een bank mogelijkheden biedt tot debiteurenfinanciering. We horen bij Svea Finans regelmatig verhalen van ondernemers die voldeden aan alle voorwaarden, maar niet de juiste jaarcijfers konden overleggen. Er dient sprake te zijn van een voldoende hoge omzet, een grote vrije cashflow en vervolgens voldoende marge. Het is een pakket aan strenge eisen, waar veel MKB en ZZP ondernemers nog niet aan kunnen voldoen. Jammer, omdat de potentie er vaak wel is en de financiering voor ondernemers juist kan bijdragen aan meer groei.

Veel ZZP-ers en MKB-organisaties hadden begrip voor het feit dat de banken tijdens de economische crisis kritischer waren. Het was in die periode lastig om gebruik te maken van (debiteuren)financiering, omdat de risico’s (te) hoog waren. Dat is inmiddels anders, omdat er in allerlei sectoren weer ruimte is voor groei. Helaas is dat nog niet goed terug te zien in de ontwikkelingen bij de banken zelf.

Veel van de banken en andere geldverstrekkers blijken nog altijd logge en trage instanties te zijn. Ze bieden mogelijkheden voor financiering, maar hanteren daarvoor strenge voorwaarden. En bovenop die voorwaarden kan het lang duren voordat het geld beschikbaar is. Ondernemers die op korte termijn naar op zoek zijn naar een financiering slagen bijna nooit in hun opzet.

Het is wat dat betreft niet vreemd dat steeds meer zelfstandigen en ondernemers contact opnemen met bedrijven zoals wij, waar er wel een flexibele en snelle financieringsoplossing beschikbaar is.


Hét alternatief: factoring door Svea Finans

Het alternatief voor een traditionele debiteurenfinanciering is factoring. Met de verkoop van je factuur beschik je als ondernemer direct over je geld, je loopt géén kredietrisico en je hoeft zelf niet meer aan de slag met het debiteurenbeheer. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte extra kosten, waardoor factoring uitstekend geschikt is als financiering voor het MKB en ZZP-ers.

Factoring is net als andere financieringen voor ondernemers gebonden aan een aantal voorwaarden, zolang het gaat om:

 • Zakelijke facturen (B2B)
 • Die zien op afgeronde prestaties
 • Op kredietwaardige debiteuren

De voorwaarden zijn daarmee een stuk minder streng en veel flexibeler, doordat factormaatschappijen financieren op basis van de kredietwaardigheid van jouw opdrachtgever in plaats van alleen jouw onderneming. Bovendien zijn er meer oplossingen op maat mogelijk, bijvoorbeeld als banken niet meewerken aan debiteurenfinanciering. 

 

2 concrete voorbeelden waar Svea Finans wel kan financieren

Bij Svea Finans denken we graag met je mee, ook als banken de voorwaarden voor financiering strenger maken of als je zoekt naar een financieringsoplossing op maat. Eén van onze specialisten hierover aan het woord:

 • Pandrecht op debiteuren laten vervallen
  'We zijn er voor meerdere klanten in geslaagd om het pandrecht op debiteuren door de bank te laten vervallen. De bank beperkt zich in deze gevallen tot de limiet van de rekening-courant, of de debiteuren vallen binnen de concentratieregel van de bank. Daardoor kregen wij de kans om die debiteuren alsnog te kunnen factoren. Dat betekent in de praktijk dat onze klant het geld van facturen binnen 1 (werk)dag op de eigen rekening heeft staan. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat wij ondernemers goed kunnen helpen met de alternatieve financieringsvorm factoring.’’, vertelt Rutger van der Starre, operationeel directeur Svea Finans.

 • Aflossen rekening-courant krediet
  ‘Ook kan er weldegelijk sprake zijn van een goede spreiding van debiteuren, maar wil de bank geen hoger krediet op de rekening-courant op afgeven. In een aantal gevallen hebben we het krediet op de rekening-courant helemaal afbetaald voor onze klanten. Daarmee ontstond de vrijheid om facturen te laten factoren, doordat het pandrecht op debiteuren volledig was komen te vervallen. Op die manier bieden we ondernemers de ruimte om grenzeloos te groeien. Zij hebben het geld van hun facturen direct op hun rekening staan, om opnieuw te investeren of de lopende rekeningen tijdig te voldoen.’, licht Rutger toe.

Dit zijn concrete voorbeelden van situaties waarin de financieringsvorm factoring uitkomst kan bieden. Lees de ervaringen van onze klanten en op welke manier wij ondernemen voor hen mogelijk maken.

Financiering voor ondernemers: Svea Finans Factoring

Zelf op zoek naar financiering voor ondernemers en lukt het niet om bij de bank een debiteurenfinanciering voor elkaar te krijgen? In veel gevallen kunnen wij uitkomst bieden. Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan. We leggen je graag uit hoe we werken en wat we voor jouw onderneming kunnen betekenen.

Published