Groeien als bedrijf? Uitdagingen en tips voor het MKB

bedrijfsgroei
Geschreven door Sales- & Accountmanager
Tim de Mooij

Publicerad dinsdag 04 september 2018 11:42

Bedrijfsgroei realiseren brengt hindernissen met zich mee. Svea Finans helpt ondernemers deze te overwinnen!

Bedrijfsgroei realiseren? Je bedrijf laten groeien brengt 3 belangrijke uitdagingen met zich mee: personeel werven, meegaan in digitalisering & het verkrijgen van passende financiering. Wist je dat factoring als financiering MKB’ers kan helpen om deze uitdagingen te overwinnen en te groeien als bedrijf. Hoe? Dat leggen we je graag uit!

 

Inhoudsopgave


Groeien met je bedrijf: de 3 grootste uitdagingen voor het MKB

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte een MKB-tour door Nederland om met ondernemers te spreken over de grootste uitdagingen om hun bedrijf te laten groeien. Aan de hand van deze uitdagingen is een voorstel gedaan voor een MKB-actieplan dat bedrijfsgroei moet stimuleren. Deze 3 belangrijkste uitdagingen met actiepunten zijn als volgt:  

 • Personeel

  Je bedrijf laten groeien? Dan is het vinden, werven en bekostigen van nieuw personeel een van de grote uitdagingen. Het MKB-actieplan moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om te investeren in nieuw personeel, om te groeien met je bedrijf.

  Allereerst moedigt het plan de samenwerking tussen het bedrijfsleven (ondernemers) en het onderwijs (wo-, hbo- en mbo-studenten) aan. Zo vinden studenten betere aansluiting bij de arbeidsmarkt en kunnen ondernemers menselijk kapitaal aantrekken om hun bedrijf te laten groeien. Hiervoor zijn projecten gestart, zoals ‘Verzilver je Talent’, ‘MKBIdee’ en ‘Katapult’ en is een bedrag van 25 miljoen euro vrijgemaakt. Bovendien stimuleert het actieplan ondernemerschapsvaardigheden en verbetering van passende arbeidsmarktregelgeving om bedrijfsgroei te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

 • Digitalisering

  Hand in hand met de vraag om meer personeel gaat de uitdaging om de digitalisering bij te houden. Waarom is digitalisering zo belangrijk om je bedrijf te laten groeien? Digitalisering biedt MKB’ers kansen: online marketing, automatisering, open data, etc. Tegelijkertijd moeten cybersecurity daarbij goed op orde zijn en de risico’s worden afgedekt, zeker als je bedrijf gaat groeien. Daarnaast beïnvloedt digitalisering werknemers en hun vaardigheden. Om die redenen gaat de overheid de digitalisering onder MKB-ondernemers versnellen.  

  Hoe kan bedrijfsgroei worden gerealiseerd door middel van digitalisering? Allereerst wordt de retailagenda gericht op kennisontwikkeling, scholing & innovatie verlengd. Er komen regionale praktijklessen door local heroes, MKB’ers die technologieën al slim wisten toe te passen. Er wordt een cybersecurity scan ontwikkeld. En er wordt de komende jaren uitgebreide voorlichting gegeven over de AVG. In totaal komt er voor regionale samenwerking, innovatie & digitalisering 159,3 miljoen euro beschikbaar.

 • Financiering

  Echt interessant voor MKB’ers die hun bedrijf willen laten groeien, wordt het bij de financiering. Geld lenen moet al jaren makkelijker worden, maar blijkt in de praktijk vaak nog erg lastig. Een zakelijk krediet of een zakelijke financiering is lang niet altijd beschikbaar als je je bedrijf wil laten groeien en soms is er sprake van ingewikkelde en complexe voorwaarden. Het valt niet mee om daaraan te voldoen en er op een eenvoudige manier gebruik van te maken.

  Om bedrijfsgroei toch mogelijk te maken voor ondernemers, wil de overheid financiële instrumenten intensiveren (zoals SEED), de toegang tot passende financiering verbeteren, alternatieve financieringsvormen, zoals onder andere factoring, stimuleren en de kaspositie van ondernemingen verbeteren. In totaal is hier een bedrag van 16,6 miljoen voor beschikbaar gemaakt.


De 3 elementen, personeel, digitalisering & financiering, maken het ondanks de economische voorspoed dus lastig om te groeien als bedrijf. Geld lenen om te investeren is nauwelijks mogelijk als MKB’er. Bovendien valt het niet mee om goed personeel te vinden en brengt ook de digitalisering allerlei uitdagingen met zich mee. Het kabinet stelt binnen het MKB-actieplan tot 2021 in totaal een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar om deze uitdagingen aan te pakken en daardoor bedrijfsgroei te stimuleren.

Maar ondanks alle actiepunten, zal het nog even duren, voordat dit meerjarenplan volledig is doorgevoerd en jij als ondernemer hier dus daadwerkelijk van profiteert. Heb je niet de tijd om daarop te wachten of wil je vanuit eigen kracht zorgen voor meer mogelijkheden? Omdat je je bedrijf direct wilt laten groeien? Of je bedrijf (te) snel groeit? Dan is factoring een interessante optie!

Bedrijfsgroei realiseren met factoring

Financieren op basis van jouw debiteuren

Bedrijfsgroei realiseren? Reken op Svea! Dé cashflowversneller voor ondernemend Nederland. Want met factoring financier je de groei van je bedrijf met je eigen facturen. Want verkoop je je facturen aan een factoringbedrijf als Svea? Dan profiteer je van onze 3-in-1 groeifinanciering op maat:

 1. Facturen direct betaald: Verkoop je facturen: voor 12u ingediend? Vandaag betaald. Zo heb je direct een verantwoorde cashflow.

 2. Op tijd jouw debiteuren beheerd: Direct extra slagkracht, want Svea neemt ook het debiteurenbeheer uit handen.

 3. 100% verzekerd van je geld: Je werkkapitaal is beschermd, want wij dragen het kredietrisico.

Door gebruik te maken van factoring: Hoef je 1. niet langer ingewikkelde contracten en langlopende verplichtingen aan te gaan bij de bank om bedrijfsgroei te realiseren. Want jij hebt jouw financiering voorhanden. 2. Beschik je direct over jouw werkkapitaal dat je kunt investeren in groei. En met de tijdsbesparing die het overdragen van het debiteurenbeheer je bovendien oplevert, heb jij 3. je handen vrij om te investeren in personeel & digitalisering. Zo overwin je dus de 3 grote groei-uitdagingen voor het MKB. Reken op Svea om te groeien als bedrijf!


Je bedrijf laten groeien?

Reken op Svea: jouw cashflowversneller!

 • Verkoop je facturen: voor 12u ingediend? Vandaag betaald!
 • Beschik direct over je werkkapitaal om te investeren & groeien
 • Vergroot zo de slagkracht van jouw onderneming
 • Krijg snel advies op maat voor jouw situatie

 

Copyright © Svea Finans Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Geschreven door Sales- & Accountmanager
Tim de Mooij

Meer relevante artikelen

Werkkapitaal verbeteren

Werkkapitaal verbeteren? Voorzie in je werkkapitaalbehoefte met onze tips of werkkapitaal financiering

Je kunt jouw werkkapitaal verbeteren met onze formules & tips. Of ontdek hoe factoring als werkkapitaal financiering direct in jouw werkkapitaalbehoefte kan voorzien. Want geld maakt geld!
Financiering voor ondernemers

Financiering voor ondernemers: welke past het beste bij jouw bedrijf?

Financiering voor ondernemers is er in alle soorten en maten. Svea helpt jou als MKB’er of ZZP’er in 3 stappen de juiste financiering te vinden om je ondernemersdromen te realiseren.
Vakantiegeld uitbetalen

Vakantiegeld uitbetalen: de 5 tips van Svea om dit mogelijk te maken

Op tijd vakantiegeld uitbetalen? Reken op Svea! Download onze factsheet voor alle informatie op een rij. Of lees door voor onze 5 tips om het vakantiegeld uit te keren. En ontdek hoe onze hybride factoring methode kan helpen.